Arhiva vesti

Naslov Objavljeno
141 PSS Sremska Mitrovica - Održana radionica u Sr.Mitrovici 24 Maj 2018 Govedarstvo
142 PSS Zrenjanin- Dan polja strnih žita i zaštite bilja 23 Maj 2018 Korovi
143 PSS Vrbas - održana radionica u Vrbasu 23 Maj 2018 Bolesti
144 ODRŽANA RADIONICA U ČANTAVIRU PRIPREMA SENAŽE 23 Maj 2018 Proizvodnja hrane za domaće životinje
145 PSS Kikinda: Predavanje u prostorijama PSS 22 Maj 2018 Govedarstvo
146 PSS KIKINDA. DAN POLJA STRNIH ŽITA I HERBICIDNIH OGLEDA 22 Maj 2018 Ratarstvo
147 Pss Sremska Mitrovica Ljubičasta pegavost lastara maline 22 Maj 2018 Bolesti
148 Edem vimena-fiziološki 21 Maj 2018 Govedarstvo
149 Pss Sremska Mitrovica Lisne sovice na šećernoj repi 21 Maj 2018 Štetočine
150 PSS Kikinda: Agrohemijska analiza i ambalažni otpad 21 Maj 2018 Ratarstvo, Upravljanje zaštitom okoline
151 PSS SUBOTICA- Kuhinjska so u ishrani svinja 18 Maj 2018 Svinjarstvo
152 PSS Ruma-održana radionica "Standardizacija proizvodnje na malim gazdinstvima" 17 Maj 2018 Svinjarstvo
153 PSS Vrbas - dan polja 16 Maj 2018 Korovi
154 Prelazak na rol prese 16 Maj 2018 Govedarstvo
155 PSS Vrbas - suzbijanje divljeg sirka 16 Maj 2018 Korovi
156 PSS Kikinda;Održana radionica u Novom Kneževcu 15 Maj 2018 Agroekonomija
157 PSS Kikinda; Održana radionica 15 Maj 2018 Voćarstvo i vinogradarstvo
158 PSS Sremska Mitrovica - Velika žitna vaš (Sitobion avenae) 14 Maj 2018 Štetočine
159 PSS Vrbas - fizalis 14 Maj 2018 Povrtarstvo
160 PSS Vrbas - održan seminar o leski 14 Maj 2018 Voćarstvo i vinogradarstvo

Stranice