Arhiva vesti

Naslov Objavljeno
8541 Predavanje o upotrebi savremene mehanizacije u poljoprivredi 31 Jan 2007 Mehanizacija, oprema i objekti
8542 Edukacija proizvođača o orezivanju papaka kod goveda 30 Jan 2007 Govedarstvo
8543 DPPU ,,AGROZAVOD,, Vršac 26 Jan 2007 Ratarstvo, Udruženja
8544 41. “SAVETOVANJE AGRONOMA SRBIJE” I 33. “SIMPOZIJUM POLJOPRIVREDNE TEHNIKE” 24 Jan 2007 Ratarstvo, Povrtarstvo, Mehanizacija, oprema i objekti
8545 PDS Institut "Tamiš" 24 Jan 2007 Ratarstvo, Bolesti, Korovi, Štetočine, Govedarstvo, Svinjarstvo, Ovčarstvo, Kozarstvo
8546 Obaveštenje Sekretarijata 23 Jan 2007 Udruženja
8547 Uticaj vremena na stanje zasada 23 Jan 2007 Voćarstvo i vinogradarstvo
8548 U periodu od 07. do 09. februara 2007. održaće se edukacija savetodavaca Vojvodine u Bečeju hotel "Tiski cvet". 06 Jan 2007 Udruženja
8549 „Agroinstitut“ Sombor 05 Jan 2007 Udruženja

Stranice