Arhiva vesti

Naslov Objavljeno
41 PSS SENTA - Održana je radionica u SANAD 12.06.2020. 12 Jun 2020 Mehanizacija, oprema i objekti
42 PSS Zrenjanin- Održana radionica u Elemiru 12 Jun 2020 Voćarstvo i vinogradarstvo
43 PSS Sombor-Đubrenje krastavca 12 Jun 2020 Povrtarstvo
44 PSS Sombor-Održana radionica u Apatinu 11 Jun 2020 Povrtarstvo
45 PSS SENTA - Održana je radionica u KANJIŽI 11.06.2020. 11 Jun 2020 Mehanizacija, oprema i objekti
46 PSS RUMA-ODRŽANA RADIONICA U RUMI 11 Jun 2020 Korovi
47 Održani dani polja strnih žita na oglednim poljima PSS Poljoprivredne stanice Novi Sad 11 Jun 2020 Ratarstvo
48 PSS Sombor-Potrebe za hranivima i đubrenje paradajza 11 Jun 2020 Povrtarstvo
49 PSS SENTA - Održana je radionica u MALIM PIJACAMA 10.06.2020. 11 Jun 2020 Mehanizacija, oprema i objekti
50 Održana Radionica u Aleksandrovu 11 Jun 2020 Ratarstvo
51 PSS Vrbas - Održana radionica u Nadalju 10 Jun 2020 Ratarstvo
52 PSS KIKINDA: ODRŽAN DAN POLJA STRNIH ŽITA I ULJANE REPICE 10 Jun 2020 Ratarstvo
53 PSS Vrbas - održana radionica u Savinom Selu 09 Jun 2020 Korovi
54 PSS Zrenjanin: Održana peta radionica na Zlatici 09 Jun 2020 Ratarstvo
55 PSS Bačka Topola -Održano predavanje u Bačkoj Topoli 09 Jun 2020 Ratarstvo, Bolesti, Štetočine, Civilna zaštita, katastrofe i prevazilaženje
56 PSS Sremska Mitrovica - Međuredno kultiviranje okopavina 09 Jun 2020 Ratarstvo
57 U susret novoj žetvi 09 Jun 2020 Ratarstvo
58 PSS Zrenjanin: Održana radionica u Zrenjaninu 08 Jun 2020 Upravljanje zaštitom okoline
59 PSS Sombor-Đubrenje i prihrana paprike 08 Jun 2020 Povrtarstvo
60 PSS Zrenjanin: Održana četvrta radionica na Zlatici 08 Jun 2020 Ratarstvo, Bolesti, Korovi, Štetočine

Stranice