Ostali konkursi

Konkurs za sufinansiranje projekata udruženja u oblasti zaštite životne sredine

Jun
01

Ministarstvo polјoprivrede i zaštite životne sredine raspisalo je danas Javni konkurs za sufinansiranje projekata udruženja i drugih organizacija civilnog društva u oblasti zaštite životne sredine u 2015. godini.

Objavio ugljesat pročitaj više

Garancijski fond APV: Garancije za obezbeđenje kredita namenjenih finansiranju nabavke nove opreme za proizvodnju i preradu

Maj
26

Garancijski fond AP Vojvodine objavio je konkurs za odobravanje garancija za obezbeđenje kredita namenjenih finansiranju nabavke nove opreme mikro, malim i srednjim privrednim društvima, preduzetnicima i zemljoradničkim zadrugama.

Objavio ugljesat pročitaj više

PSS Ruma:Subvencionisanje kamata na poljoprivredne kredite

Maj
22

U sklopu programa mera podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja Opštine Ruma za 2015. godinu, lokalna samouprava će subvencionisati kamate za kratkoročne kredite poljoprivrednika kod poslovnih banaka.

„Oportjuniti banka i Banka Inteza su dve banke koje su se prijavile na Javni poziv. Zainteresovani nosioci poljoprivrednih gazdinstava mogu preko banaka obratiti Opštini Ruma za ovu vrstu pomoći.

Objavio ugljesat pročitaj više

Bespovratna sredstva za proizvodnju energije iz biomase

Maj
22

U okviru međunarodne saradnje Republike Srbije i Programa Ujedinjenih nacija za razvoj, Ministarstvo rudarstva i energetike, Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine i UNDP sprovode projekat: „Smanjenje barijera za ubrzani razvoj tržišta biomase u Srbiji”.
Cilj Projekta je održivo korišćenje energije kroz diversifikaciju izvora energije i razvoj tržišta biomase za korišćenje u energetske svrhe u Republici Srbiji.
Sredstva za finansiranje projekata iz ovog javnog poziva, obezbeđuje Globalni fond za životnu sredinu i UNDP.

Objavio ugljesat pročitaj više

Garancije za kredite namenjene energetskoj efikasnosti

Maj
22
Osnovni cilj izdavanja garancija Garancijskog fonda APV je stvaranje preduslova za lakši pristup kreditnim linijama poslovnih banaka, privrednim društvima (mikro, malim i srednjim), preduzetnicima i registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima, radi obezbeđenja nedostajućih finansijskih sredstava za finansiranje nabavke energetski efikasne opreme i opreme neophodne za korišćenje obnovljivih izvora energije.
Objavio ugljesat pročitaj više

Stranice

Subscribe to RSS - Ostali konkursi