Ostali konkursi

Konkurs za programe sertifikacije sadnog materijala i klonsku selekciju voćaka, vinove loze i hmelja za 2015. godinu

Avg
21

Objavljeno 29. jul 2015. |

Ovim konkursom raspodeljuju se podsticaji za sertifikaciju i klonsku selekciju kroz podršku programima koji se odnose na nabavku opreme, tehničkih sredstava, biljnog materijala, održavanje kolekcija i drugo u cilju sertifikacije sadnog materijala i klonske selekcije sorti voćaka, vinove loze i hmelja i to:

Objavio sandak pročitaj više

Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava po Projektu podrške ženskom preduzetništvu u 2015. godini

Avg
12

Projekat podrške ženskom preduzetništvu u 2015. godini (dalje:Projekat) realizuje Nacionalna agencija za regionalni razvoj u okviru Programa podrške daljem razvoju mikro, malih i srednjih preduzeća, preduzetnika i zadruga u 2015. godini u saradnji sa akreditovanim regionalnim razvojnim agencijama.

Osnovni cilj Projekta je razvoj ženskog preduzetništva u smislu povećanja broja žena u biznisu, veće vidljivosti uspešnih žena - preduzetnica i uspešnog preduzetništva uopšte, jačanja motivacije preduzetnica za unapređenje poslovanja, a kroz davanje bespovratnih finansijskih sredstava.

Objavio huanitam pročitaj više

Konkurs o uslovima i načinu korišćenja podsticaja za unapređenje ekonomskih aktivnosti na selu kroz podršku nepoljoprivrednim aktivnostima

Avg
12

Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine je raspisalo konkurs o uslovima i načinu korišćenja podsticaja za unapređenje ekonomskih aktivnosti na selu kroz podršku nepoljoprivrednim aktivnostima.

Podsticaji obuhvataju podršku programima koji se odnose na unapređenje ruralne ekonomije za investicije koje se sprovode s ciljem unapređenja kvaliteta života u ruralnim područjima, i to:

Objavio huanitam pročitaj više

PSS Subotica: Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava teritoriji AP Vojvodine za kupovinu seoskih kuća

Jul
14

PSS Subotica: Pokrajinski zavod za ravnopravnost polova raspisao je Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava na teritoriji AP Vojvodine za kupovinu seoskih kuća sa okućnicom. Pod seoskim kućama smatraju se nepokretnosti koje su upisane u Katastar nepokretnosti, na ime prodavca  bez tereta.

Pravo učešća na konkursu imaju supružnici čija bračna zajednica traje najmanje godinu dana i vanbračni partneri sa trajnijom zajednicom života, u skladu sa Zakonom, koji nemaju stambeni prostor u vlasništvu, odnosno suvlasništvu.

Objavio anicam pročitaj više

Konkurs NLB banke: 1,4 miliona dinara za organsku proizvodnju

Jul
07

IV Konkurs NLB banke a.d. Beograd za najbolje projekte iz oblasti organske proizvodnje i prerade hrane.

NLB banka Beograd želi da pomogne i podrži ovaj značajan vid proizvodnje koji predstavlja budućnost poljoprivrede.

Najbolji projekti, po mišljenju konkursne komisije, biće nagrađeni:

Objavio ugljesat pročitaj više

Konkurs za sufinansiranje projekata udruženja u oblasti zaštite životne sredine

Jun
01

Ministarstvo polјoprivrede i zaštite životne sredine raspisalo je danas Javni konkurs za sufinansiranje projekata udruženja i drugih organizacija civilnog društva u oblasti zaštite životne sredine u 2015. godini.

Objavio ugljesat pročitaj više

Garancijski fond APV: Garancije za obezbeđenje kredita namenjenih finansiranju nabavke nove opreme za proizvodnju i preradu

Maj
26

Garancijski fond AP Vojvodine objavio je konkurs za odobravanje garancija za obezbeđenje kredita namenjenih finansiranju nabavke nove opreme mikro, malim i srednjim privrednim društvima, preduzetnicima i zemljoradničkim zadrugama.

Objavio ugljesat pročitaj više

PSS Ruma:Subvencionisanje kamata na poljoprivredne kredite

Maj
22

U sklopu programa mera podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja Opštine Ruma za 2015. godinu, lokalna samouprava će subvencionisati kamate za kratkoročne kredite poljoprivrednika kod poslovnih banaka.

„Oportjuniti banka i Banka Inteza su dve banke koje su se prijavile na Javni poziv. Zainteresovani nosioci poljoprivrednih gazdinstava mogu preko banaka obratiti Opštini Ruma za ovu vrstu pomoći.

Objavio ugljesat pročitaj više

Bespovratna sredstva za proizvodnju energije iz biomase

Maj
22

U okviru međunarodne saradnje Republike Srbije i Programa Ujedinjenih nacija za razvoj, Ministarstvo rudarstva i energetike, Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine i UNDP sprovode projekat: „Smanjenje barijera za ubrzani razvoj tržišta biomase u Srbiji”.
Cilj Projekta je održivo korišćenje energije kroz diversifikaciju izvora energije i razvoj tržišta biomase za korišćenje u energetske svrhe u Republici Srbiji.
Sredstva za finansiranje projekata iz ovog javnog poziva, obezbeđuje Globalni fond za životnu sredinu i UNDP.

Objavio ugljesat pročitaj više

Stranice

Subscribe to RSS - Ostali konkursi