Ostali konkursi

Јавни конкурс за Удружења МПШВ

Feb
25

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде расписује:

 

Ј А В Н И  К О Н К У Р С

ЗА ФИНАНСИРАЊЕ/СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА  У ОБЛАСТИ ПОЉОПРИВРЕДЕ И РУРАЛНОГ РАЗВОЈА У 2019. ГОДИНИ

 

Objavio ugljesat pročitaj više

РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКУ-АНКЕТА О СТРУКТУРИ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ГАЗДИНСТАВА ,2018.

Avg
14

Од 1. октобра до 30. новембра 2018. године, на основу Уредбе о утврђивању плана званичне статистике за 2018. годину („Службени гласник РС“, број 120/17), Републички завод за статистику спровешће Анкету о структури пољопривредних газдинстава, 2018.

Више о овоме можете погледати на линку

http://popispoljoprivrede.stat.rs/popis/spg/

Objavio zorica pročitaj više

Konkurs za ostvarivanje podsticaja za mlade poljoprivrednike u 2018.

Jul
06

Ministarstvo poljoprivrede, šumarsva i vodoprivrede raspisalo je Konkurs po kome mladi poljoprivrednici mogu aplicirati za podsticaje za pokretanje poljoprivredne proizvodnje na sopstvenom gazdinstvu.

Pravo da apliciraju imaju mladi poljoprivrednici do 40 godina starosti koji su registrovali gazdinstvo posle 1.1.2017. godine.

Konkurs je otvoren do 15.08.2018.

 Detaljnije informacije potražite u Konkursu.

Objavio mirjanat pročitaj više

Javni pozivi za ostvarivanje podsticaja za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava

Jul
06

Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva je nakon donošenja novih Pravilnika raspisalo i Javne pozive ostvarivanje podsticaja za investicije u fizičku imovinu u primarnoj biljnoj i stočarsskoj proizvodnji .

Prema javnim pozivima zahtevi se podnose do 17. septembra 2018. godine.

Detaljnije informacije potražite u Javnim pozivima.

Objavio mirjanat pročitaj više

UNDP – Јавни конкурс за задруге и удружења пољопривредника

Feb
24

Предмет конкурса: избор задруга и удружења пољопривредних произвођача чији ће представници учествовати у програму обуке „Јачање капацитета задруга и удружења пољопривредника у Републици Србији“.

Objavio ugljesat pročitaj više

Конкурс: „Засад за будућност“

Feb
06

Дeлтa Хoлдинг и Дeлтa Фoндaциja, у сaрaдњи сa Tрaг фoндaциjoм, рaсписуjу нoви кoнкурс зa пoдршку рaзвojу пoљoприврeдe у Србиjи крoз прojeкaт „Зaсaд зa будућнoст“.

Objavio ugljesat pročitaj više

Бесповратна средства за "паметне" градове који користе обновљиве изворе енергије

Jan
09

Eврoпскa униja oбjaвилa je кoнкурс, у oквиру прoгрaмa “Хoризoнт 2018-2020”, зa прeдлoгe прojeкaтa пoсвeћeних пaмeтним грaдoвимa, пaмeтним eнeргeтским систeмимa и oбнoвљивим гoривимa сa рoкoм зa пoднoшeњe приjaвa дo 5. aприлa. Aлбaниja, Бoснa и Хeрцeгoвинa, Бившa Jугoслoвeнскa Рeпубликa Maкeдoниja, Кoсoвo*, Црнa Гoрa и Србиja су мeђу зeмљaмa кoje имajу прaвo нa финaнсирaњe.

Укупaн буџeт зa кoнкурс je 138,3 милиoнa eврa, a приjaвљивaњe зaинтeрeсoвaних je пoчeлo 5. дeцeмбрa.

Objavio ugljesat pročitaj više

IPARD јавни позив за куповину трактора

Jan
05

МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ

УПРАВА ЗА АГРАРНА ПЛАЋАЊА

ДРУГИ ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ОДОБРАВАЊЕ ПРОЈЕКТА ЗА ИПАРД ПОДСТИЦАЈЕ ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ У ФИЗИЧКУ ИМОВИНУ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ГАЗДИНСТАВА  У НАБАВКУ НОВОГ ТРАКТОРА

Objavio ugljesat pročitaj više

Конкурс за удружења

Jan
05

К О Н К У Р С ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ РУМА 

Objavio ugljesat pročitaj više

Kreditna linija Razvojnog fonda Vojvodine namenjen kupovini poljoprivrednog zemljišta sa kamatom već od 1%

Jan
25
Razvojni fond Vojvodine objavio je konkurs za dodelu kredita za kupovinu poljoprivrednog zemljišta na teritoriji AP Vojvodine. Za realizaciju ove kreditne linije planirana su sredstva u iznosu od 400.000.000,00 dinara.
 
Osnovni cilj dodele kredita je obezbeđenje finansijskih sredstava u cilju stvaranja uslova za intenziviranje poljoprivredne proizvodnje i podizanje nivoa efikasnosti i stepena konkurentnosti nosilaca individualnih poljoprivrednih gazdinstava.
 
Objavio miland pročitaj više

Stranice

Subscribe to RSS - Ostali konkursi