Konkursi APV

Konkurs za dodelu sredstava za nabavku sistema za zaštitu od vremenskih nepogoda na teritoriji AP Vojvodine za 2015. godinu

Mart
11

Cilј konkursa je povećanje površina zasada voća pod sistemom protivgradnih mreža u Autonomnoj pokrajini Vojvodini u 2015 godini.

Predmet konkursa je dodela bespovratnih sredstava za sufinansiranje nabavke protivgradnih mreža u voćarskoj proizvodnji.

 

Objavio zorica pročitaj više

Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje izgradnje i rekonstrukcije vodnih objekata u javnoj svojini i objekata fekalne kanalizacije

Mart
11

Predmet konkursa je sufinansiranje izgradnje i rekonstrukcije vodnih objekata u javnoj svojini i odvođenje otpadnih – fekalnih voda radi unapređenja životnih uslova u gradskim, prigradskim i seoskim naselјima na celokupnoj teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine, a cilј je obezbeđenje sanitarno čiste  pijaće vode za potrebe domaćinstva i bezbedno odvođenje i prečišćavanje upotreblјenih fekalnih voda iz domaćinstava i delom od korisnika iz industrijskih pogona.

Objavio zorica pročitaj više

Konkursi Pokrajinskog fonda za razvoj poljoprivrede APV

Feb
18

Pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede raspisao je Konkurse za 2015. godinu. Konkursi će biti otvoreni do 16.03.2015., a krediti će se odobravati za sledeće namene:

1. Nabavka nove poljoprivredne mehanizacije - konkurs - prijava

Objavio mirjanat pročitaj više

Konkurs za sufinansiranje započinjanja novih postupaka komasacije

Dec
17

Za započinjanje novih postupaka komasacije raspisuje se konkurs za sredstva u ukupnom iznosu do 5.000.000,00 dinara. Sredstva se kao bespovratna dodelјuju korisnicima u obimu do 55%. Preostala sredstva obezbeđuje korisnik sredstava.

Predmet sufinansiranja su troškovi: procene vrednosti zemlјišta, izvođača geodetsko tehničkih radova, nadzornog organa, radova na krčenju terena i uređenju zemlјišta koji su nužni radi nesmetanog sprovođenja komasacije, nabavka belega, katastarsko klasiranje i bonitiranje zemlјišta i sl.

Objavio zorica pročitaj više

Konkurs za sufinansiranje izrade tehničke dokumentacije za obezbeđenje dostupnosti vode za navodnjavanje polјoprivrednih kultura

Dec
15

Za izradu tehničke dokumentacije za obezbeđenje dostupnosti vode za navodnjavanje polјoprivrednih kultura raspisuje se konkurs za sredstva u ukupnom iznosu do 10.000.000,00 dinara. Sredstva se kao bespovratna dodelјuju korisnicima u obimu do 50% za troškove na izradi tehničke dokumentacije za obezbeđenje dostupnosti vode za navodnjavanje polјoprivrednih kultura u 2014. godini. Preostala sredstva obezbeđuje korisnik sredstava.

Pravo na učešće na konkursu:

Objavio zorica pročitaj više

Konkurs za sufinansiranje opremanja polјočuvarske službe

Dec
15

Za opremanje polјočuvarske službe raspisuje se konkurs za sredstva u ukupnom iznosu do 30.000.000,00 dinara. Sredstva se kao bespovratna dodelјuju korisnicima u obimu do 50% od sredstava utrošenih za opremanje polјočuvarske službe. Preostala sredstva obezbeđuje korisnik sredstava.

Pravo i uslovi za učešće na konkursu:

Pravo da konkurišu imaju lokalne samouprave (gradovi i opštine) sa teritorije AP Vojvodine koji su doneli odluku kojom se predviđa osnivanje  polјočuvarske službe.

Podnošenje prijava do 19.12.2014.

Objavio zorica pročitaj više

Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje troškova uvođenja i sertifikacije sistema kvaliteta i bezbednosti hrane u 2014. godini

Nov
11

Predmet konkursa je dodela sredstava za sufinansiranje troškova uvođenja i sertifikacije  sistema kvaliteta i bezbednosti hrane u 2014. godini. 

Sredstava po ovom konkursu dodelјuju se za sufinansiranje:

Objavio zorica pročitaj više

Konkurs za dodelu podsticajnih sredstava za pobolјšanje stočarske proizvodnje na polјoprivrednim gazdinstvima i uvođenja EU standarda u objekte u kojima se vrši proizvodnja i prerada mesa i mleka u 2014. godini

Okt
31

Predmet konkursa i namena sredstava:

  1. adaptacija objekata za preradu mleka i mesa; 
  2. nabavke nove opreme za modernizaciju postojećih prerađivačkih postrojenja i razvoj novih proizvodnih linija za proširenje asortimana proizvoda od mleka,
  3. nabavke novih linija, opreme i mašina, u cilјu modernizacije kapaciteta u pogledu higijene i kvaliteta mesa i proizvoda od mesa.

Korisnici podsticajnih sredstava

Pravo na korišćenje podsticajnih sredstava imaju korisnici sa teritorije AP Vojvodine:

Objavio zorica pročitaj više

Konkurs o o raspodeli sredstava za očuvanje i održivo korišćenje genetskih resursa domaćih životinja u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini za 2014. godinu

Okt
15

Sredstva u iznosu od 1.500.000,00 dinara su namenjena za sufinansiranje i refundiranje dela troškova unapređenja rada kod vlasnika genetskih resursa domaćih životinja, a u svrhu očuvanja, održivog korišćenja i unapređenja načina odgajivanja autohtonih rasa domaćih životinja, i to: Govedarstvo (Podolac i Buša), Svinjarstvo (Mangulica) i Ovčarstvo (Vitoroga žuja i Čokanska cigaja), čija su grla pod kontrolom osnovnih, regionalnih i glavne odgajivačke organizacije (član 7, 8. i 9.Zakona o stočarstvu, ''Službeni glasnik RS'', broj 41/09 i 93/12).

Objavio zorica pročitaj više

Stranice

Subscribe to RSS - Konkursi APV