Konkursi APV

Bespovratna sredstva za solarnu energiju za navodnjavanje

Dec
17

Pokrajinski sekretarijat za energetiku i mineralne sirovine objavio je konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za sufinansiranje nabavke opreme za proizvodnju solarne energije u zalivnim sistemima.

Pravo učešća na konkursu i namene za koje se mogu koristiti sredstva

Pravo učešća na konkursu imaju fizička lica – nosioci registrovanih poljoprivrednih gazdinstava sa teritorije Autonomne pokrajine Vojvodine u cilju realizacije projekata primene solarne energije u zalivnim sistemima.

Objavio miland pročitaj više

Konkurs za izgradnju ribnjaka u AP Vojvodini

Nov
23

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo Novi Sad raspisao je konkurs za dodelu sredstava za privođenje kulturi neobradivog poljoprivrednog zemljišta za poljoprivrednu proizvodnju – rekonstrukciju ribnjaka i podizanje novih ribnjaka na teritoriji AP Vojvodine.

Predmet konkursa je dodela bespovratnih sredstva za rekonstrukciju ribnjaka i podizanje novih ribnjaka, na površini ne manjoj od 1 ha i ne većoj od 100 ha na teritoriji AP Vojvodine.

Objavio ugljesat pročitaj više

APV: Posebni programi

Nov
10

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo objavio je konkurs koji ima za cilj da finansira naučnoistraživačke aktivnosti koje moraju biti u vezi sa:

Objavio ugljesat pročitaj više

AP Vojvodina: Bespovratna sredstva za lokalne akcione grupe (LAG)

Nov
05

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo objavio je konkurs za dodelu bespovratnih sredstava iz Programa mera podrške za sprovođenje poljoprivredne politike za razvoj sela na teritoriji AP Vojvodine u 2015. godini, u ukupnom iznosu do 3.000.000,00 dinara za realizaciju programa namenjenim lokalnim akcionim grupama.

Objavio ugljesat pročitaj više

Konkurs za sertifikaciju i uvođenje sistema bezbednosti hrane

Okt
27

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, raspisao je konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za sufinansiranje troškova uvođenja i sertifikacije sistema kvaliteta i bezbednosti hrane u 2015. godini na teritoriji AP Vojvodine.

Dokumentacija vezana za konkurs, može se preuzeti u prilogu teksta.

Objavio ugljesat pročitaj više

Konkurs za raspodelu sredstava iz godišnjeg programa mera za sprovođenje odgajivačkog programa u AP Vojvodini u 2015. godini

Okt
22

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo objavio je Konkurs za raspodelu sredstava iz godišnjeg programa mera za sprovođenje odgajivačkog programa u AP Vojvodini u 2015. godini. Sredstva za sprovođenje Godišnjeg programa mera za odgajivački program u AP Vojvodini za 2015. godinu, u ukupnom iznosu od 55.000.000,00 dinara koristiće se za:

a) Sprovođenje mera odgajivačkog programa u govedarstvu, svinjarstvu, ovčarstvu i kozarstvu, živinarstvu, kod kopitara i u pčelarstvu;
b) poslovima kontrole sprovođenja programa.

Objavio huanitam pročitaj više

Konkurs za subvencionisanje troškova klaster organizacijama

Okt
22

Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova objavio je Konkurs za subvencionisanje troškova klaster organizacijama. Sekretarijat dodeljuje bespovratna sredstva u ukupnom iznosu od 15.000.000 dinara.

Objavio huanitam pročitaj više

Bespovratna sredstva za energetski održive farme

Okt
12

Pokrajinski sekretarijat za energetiku i mineralne sirovine putem konkursa raspodeljuje bespovratna podsticajna sredstva za nabavku opreme za energetski održive farme.

Sredstva se dodeljuju zemljoradničkim zadrugama, registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima, privrednim društvima i preduzetnicima registrovanim za uzgoj životinja, sa sedištem na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine, u cilju realizacije projekata energetski održivih farmi.

Rok za podnošenje prijave je 30. oktobar 2015. godine.

Objavio ugljesat pročitaj više

Bespovratna sredstva za izgradnju šumskih puteva

Okt
08

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvu objavio je konkurs za dodelu bespovrtanih sredstava za izgradnju šumskih puteva.Cilj ovog konkursa jeste širenje mreže šumskih puteva radi poboljšanja uslova gazdovanja državnim šumama.

Putem ovog konkursa dodeljuje se ukupno 25.500.000,00 dinara za izgradnju šumskih puteva u ukupnoj dužini do 8,5 kilometara s jediničnom cenom 3.000.000,00 dinara po kilometru, u ukupnom iznosu do 25.500.000,00 dinara.

Objavio ugljesat pročitaj više

AP Vojvodina: Konkurs za dodelu kredita za pčelarstvo sa kamatom od 2%

Sep
22

Pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede objavio je konkurs za dodelu kredita za nabavku novih pčelinjih rojeva, košnica i opreme za pčelarstvo u 2015. godini.
Sredstva će se dodeljivati poljoprivrednim gazdinstvima – fizičkim i pravnim licima sa područja AP Vojvodine, upisanim u Registar poljoprivrednih gazdinstava.
Krediti će biti odobravani sa kamatnom stopom od 2% na godišnjem nivou, uz primenu valutne klauzule, i to na sledeći način:

Objavio djurop pročitaj više

Stranice

Subscribe to RSS - Konkursi APV