Konkursi APV

Konkurs za raspodelu sredstava iz godišnjeg programa mera za sprovođenje odgajivačkog programa u AP Vojvodini u 2015. godini

Okt
22

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo objavio je Konkurs za raspodelu sredstava iz godišnjeg programa mera za sprovođenje odgajivačkog programa u AP Vojvodini u 2015. godini. Sredstva za sprovođenje Godišnjeg programa mera za odgajivački program u AP Vojvodini za 2015. godinu, u ukupnom iznosu od 55.000.000,00 dinara koristiće se za:

a) Sprovođenje mera odgajivačkog programa u govedarstvu, svinjarstvu, ovčarstvu i kozarstvu, živinarstvu, kod kopitara i u pčelarstvu;
b) poslovima kontrole sprovođenja programa.

Objavio huanitam pročitaj više

Konkurs za subvencionisanje troškova klaster organizacijama

Okt
22

Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova objavio je Konkurs za subvencionisanje troškova klaster organizacijama. Sekretarijat dodeljuje bespovratna sredstva u ukupnom iznosu od 15.000.000 dinara.

Objavio huanitam pročitaj više

Bespovratna sredstva za energetski održive farme

Okt
12

Pokrajinski sekretarijat za energetiku i mineralne sirovine putem konkursa raspodeljuje bespovratna podsticajna sredstva za nabavku opreme za energetski održive farme.

Sredstva se dodeljuju zemljoradničkim zadrugama, registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima, privrednim društvima i preduzetnicima registrovanim za uzgoj životinja, sa sedištem na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine, u cilju realizacije projekata energetski održivih farmi.

Rok za podnošenje prijave je 30. oktobar 2015. godine.

Objavio ugljesat pročitaj više

Bespovratna sredstva za izgradnju šumskih puteva

Okt
08

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvu objavio je konkurs za dodelu bespovrtanih sredstava za izgradnju šumskih puteva.Cilj ovog konkursa jeste širenje mreže šumskih puteva radi poboljšanja uslova gazdovanja državnim šumama.

Putem ovog konkursa dodeljuje se ukupno 25.500.000,00 dinara za izgradnju šumskih puteva u ukupnoj dužini do 8,5 kilometara s jediničnom cenom 3.000.000,00 dinara po kilometru, u ukupnom iznosu do 25.500.000,00 dinara.

Objavio ugljesat pročitaj više

AP Vojvodina: Konkurs za dodelu kredita za pčelarstvo sa kamatom od 2%

Sep
22

Pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede objavio je konkurs za dodelu kredita za nabavku novih pčelinjih rojeva, košnica i opreme za pčelarstvo u 2015. godini.
Sredstva će se dodeljivati poljoprivrednim gazdinstvima – fizičkim i pravnim licima sa područja AP Vojvodine, upisanim u Registar poljoprivrednih gazdinstava.
Krediti će biti odobravani sa kamatnom stopom od 2% na godišnjem nivou, uz primenu valutne klauzule, i to na sledeći način:

Objavio djurop pročitaj više

AP Vojvodina: Konkurs za kredite za poljoprivrednu mehanizaciju sa kamatom od 2%

Sep
22

Pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede objavio je konkurs za dodelu kredita za nabavku nove poljoprivredne mehanizacije (pogonske, priključne) u poljoprivredi u 2015. godini.
Sredstva će se dodeljivati poljoprivrednim gazdinstvima – fizičkim i pravnim licima sa područja AP Vojvodine, upisanim u Registar poljoprivrednih gazdinstava.
Krediti će biti odobravani sa kamatnom stopom od 2% na godišnjem nivou, uz primenu valutne klauzule, i to na sledeći način:
Kreditiraće se nabavka pogonske i priključne mehanizacije

Objavio djurop pročitaj više

AP Vojvodina: Krediti za podizanje višegodišnjih zasada sa kamatom od 2%

Sep
22

Pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede objavio je konkurs za dodelu kredita za podizanje višegodišnjih zasada voća u 2015. godini.
Sredstva će se dodeljivati poljoprivrednim gazdinstvima – fizičkim i pravnim licima sa područja AP Vojvodine, upisanim u Registar poljoprivrednih gazdinstava.
Krediti će biti odobravani sa kamatnom stopom od 2% na godišnjem nivou.
Osnovne karakteristike kredita:
Maksimalan iznos kredita 10.000 evra
Fond neće odobravati kredit u iznosu manjem od 1.000 evra

Objavio djurop pročitaj više

Bespovratna sredstva za korišćenje solarne energije za navodnjavanje

Sep
09
Pokrajinski sekretarijat za energetiku i mineralne sirovine objavio je javni konkurs za dodelu bespovratnih podsticajnih sredstava za sufinansiranje realizacije projekata primene solarne energije u zalivnim sistemima.

Sredstva za sufinansiranje realizacije projekata primene solarne energije u zalivnim sistemima dodeljuju se kao bespovratna.

Objavio ugljesat pročitaj više

AP Vojvodina: Bespovratna sredstva za razvoj lovstva

Sep
05

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo objavio je konkurs čiji je cilj unapređivanje stanja populacije divljači i njenih staništa, opremanje korisnika lovišta i praćenje stanja pojedinih vrsta divljači na teritoriji AP Vojvodine.

Sredstva se dodeljuju za namene:

Izrada i realizacija programa i projekata razvoja lovstva i unapređivanja stanja populacije divljači i njenih staništa na teritoriji AP Vojvodine i
Druge namene u skladu sa Zakonom o divljači i lovstvu

Objavio ugljesat pročitaj više

AP Vojvodina: Bespovratna sredstva za opremanje poljočuvarske službe

Sep
05

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo objavio je konkurs čiji je cilj opremanje poljočuvarske službe s teritorije AP Vojvodine.

Ukupan iznos bespovratnih sredstava koji se dodeljuje po ovom konkursu jeste 20.000.000,00 dinara.

Sredstva se kao bespovratna dodeljuju korisnicima u obimu do 50%. Preostali iznos obezbeđuje korisnik sredstava.

Pravo da konkurišu imaju lokalne samouprave (gradovi i opštine) s teritorije AP Vojvodine koji su doneli odluku kojom se predviđa osnivanje poljočuvarske službe.

Objavio ugljesat pročitaj više

Stranice

Subscribe to RSS - Konkursi APV