Konkursi APV

РФВ: Конкурс за доделу дугорочних кредита за развој сеоског туризма

Jan
17

РФВ: Конкурс за доделу дугорочних кредита за развој сеоског туризма

 

Основни циљ одобравања кредита Развојног фонда Аутономне покрајине Војводине доо Нови Сад је подршка развоју туризма путем повећања нивоа опремљености туристичких капацитета, стварања услова за повећање квалитета и проширење понуде у пружању туристичких услуга, подизања степена конкурентности и повећања запослености.

 

Посебни циљеви доделе средстава су развој туристичке делатности карактеристичне за географско подручје Војводине, односно за развој:

 

Objavio ugljesat pročitaj više

РФВ: Конкурс за дугорочне кредите у оквиру IPARD програма

Jan
17

РФВ: Конкурс за дугорочне кредите у оквиру IPARD програма

 

Основни циљ одобравања кредита Развојног фонда Аутономне покрајине Војводине доо Нови Сад је обезбеђење финансијске подршке инвестицијама у пољопривреди ради повећања ефикасности реализације пројеката одобрених у оквиру IPARD програма.

 

Кредити су намењени за подршку инвестицијама у пољопривреди у складу са одговарајућим правилником о IPARD подстицајима за инвестиције и јавним позивом министарства надлежног за послове пољопривреде – Управе за аграрна плаћања.

 

Objavio ugljesat pročitaj više

РФВ- Конкурс за кредите намењене куповини нове пољопривредне механизације

Jan
17

РФВ- Конкурс за кредите намењене куповини нове пољопривредне механизације

 

Развојни фонд Војводине објавио је конкурс за доделу кредита за куповину нове пољопривредне механизације.

 

Право учешћа на конкурсу имају физичка лица – носиоци комерцијалног породичног пољопривредног газдинства на територији АП Војводине, које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава, са активним статусом и има измирене накнаде за одводњавање.

Objavio ugljesat pročitaj više

Кредитна линија Развојног фонда Војводине намењен куповини пољопривредног земљишта са каматом већ од 1%

Jan
17

Кредитна линија Развојног фонда Војводине намењен куповини пољопривредног земљишта са каматом већ од 1%

 

Развојни фонд Војводине објавио је конкурс за доделу кредита за куповину пољопривредног земљишта на територији АП Војводине. За реализацију ове кредитне линије планирана су средства у износу од 400.000.000,00 динара.

 

Основни циљ доделе кредита је обезбеђење финансијских средстава у циљу стварања услова за интензивирање пољопривредне производње и подизање нивоа ефикасности и степена конкурентности носилаца индивидуалних пољопривредних газдинстава.

Objavio ugljesat pročitaj više

РФВ:Конкурс за доделу дугорочних кредита за пољопривреду

Jan
17

РФВ:Конкурс за доделу дугорочних кредита за пољопривреду

 

Развојни фонд Аутономне Покрајине Војводине д.о.о. Нови Сад расписује

 

КОНКУРС ЗА ДУГОРОЧНЕ КРЕДИТЕ
ЗА НАБАВКУ НОВЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ МЕХАНИЗАЦИЈЕ

 

Objavio ugljesat pročitaj više

РФВ: Конкурс за доделу краткорочних кредита за обртна средства

Jan
17

РФВ: Конкурс за доделу краткорочних кредита за обртна средства

 

Развојни фонд Војводине објавио је конкурс за доделу краткорочних кредита за обртна средства.

Право учешћа на конкурсу имају физичка лица – носиоци комерцијалног породичног пољопривредног газдинства на територији АП Војводине, које је уписано у Регистар

пољопривредних газдинстава, са активним статусом и има измирене накнаде за одводњавање.

Кредити ће се додељивати у области пољопривреде за финансирање набавке нове пољопривредне погонске и прикључне механизације.

 

Objavio ugljesat pročitaj više

Bespovratna sredstva za održavanje tradicionalnih manifestacija u 2018. godini!

Maj
03

Predmet konkursa jeste dodela sredstava kojima će se organizovanje tradicionalnih manifestacija u 2018. godini, na teritoriji AP Vojvodine, s ciljem bolje promocije i podizanja kapaciteta ruralne sredine, kao i povezivanja poljoprivrednika i poljoprivrednih proizvoda radi boljeg pozicioniranja na tržištu

Sredstva su namenjena za:

Objavio sandak pročitaj više

Бесповратна средства за мала , средња и велика привредна друштва

Mart
01

Бесповратна средства нaмeњeна мaлим, срeдњим и вeликим приврeдним друштвимa

 

Од 19. фeбруaрa 2018. гoдинe oтвoрeнa су двa конкурса за доделу бесповратних средстава нaмeњeних мaлим, срeдњим и вeликим приврeдним друштвимa од стране Покрајинског секретаријата за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу.

 

Кoнкурс зa дoдeлу бeспoврaтних срeдстaвa зa OTВAРAЊE НOВИХ РAДНИХ MEСTA ПOВEЗAНИХ СA РEAЛИЗAЦИJOM НOВOГ ИНВEСTИЦИOНOГ ПРOJEКTA нa тeритoриjи AПВ:

 

Objavio ugljesat pročitaj više

KONKURS ZA DODELU SREDSTAVA ZA PODRŠKU MLADIMA U RURALNIM PODRUČJIMA NA TERITORIJI AP VOJVODINE U 2017. GODINI

Maj
08

Pokrajinski sekretarijata za poljoprivredu vodoprivredu I šumarstvo raspisao je KONKURS ZA DODELU SREDSTAVA ZA PODRŠKU MLADIMA U RURALNIM PODRUČJIMA  NA TERITORIJI AP VOJVODINE U 2017. GODINI

KORISNICI SREDSTAVA

Korisnici  sredstava  su  fizička  lica  i  preduzetnici stariji  od  18  i  mlađi  od  40  godina,  na  dan podnošenja  zahteva,  koji  su  upisani  u  Registar  poljoprivrednih  gazdinstava  kao  nosioci poljoprivrednog gazdinstva  posle 01.01.2016. godine , a do dana zaključenja ugovora

Objavio mirjanat pročitaj više

Конкурс за доделу кредита за подизање вишегодишњих засада воћа и винограда у 2017. Години

Feb
27

Конкурс за доделу кредита за подизање вишегодишњих засада воћа и винограда у 2017. Години

 

Покрајински фонд за развој пољопривреде објављује доделу кредита намењених за подизање вишегодишњих засада воћа и винограда у 2017. години.

Средства ће се додељивати пољопривредним газдинствима – физичким и правним лицима са подручја АП Војводине, уписаним у Регистар пољопривредних газдинстава. Кредити ће се реализовати искључиво на тероторији АП Војводине.

Objavio tatomirs pročitaj više

Stranice

Subscribe to RSS - Konkursi APV