Konkursi APV

Конкурс за пластенике

Jan
20

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство објавио је  конкурс за доделу бесповратних средстава за суфинансирање набавке конструкције за објекте заштићеног простора.

 

Бесповратна средства која се додељују по овом конкурсу износе до 80.000.000,00 динара.

Бесповратна средства за подршку инвестиција по овом конкурсу утврђују се у износу до 60% од укупно прихватљивих трошкова инвестиције.

 

Objavio ugljesat pročitaj više

Конкурс за ПГМ

Jan
20

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ИНВЕСТИЦИЈА У НАБАВКУ ОПРЕМЕ ЗА ЗАШТИТУ ОД ВРЕМЕНСКИХ НЕПОГОДА И ЕЛЕМЕНАТА ПОТРЕБНИХ ЗА ПОДИЗАЊЕ ПРОИЗВОДНИХ ЗАСАДА ВОЋАКА,ВИНОВЕ ЛОЗЕ И ХМЕЉА У 2020.ГОДИНИ

 

Циљ конкурса јесте повећање површина засада воћа под системом противградне заштите као и повећање површина под новим засадима воћа и винове лозе у Аутономној покрајини Војводини у 2020. години.

 

Objavio ugljesat pročitaj više

Конкурс за опремање фарми

Jan
20

За реализацију Конкурса за доделу бесповратних средстава за опремање сточарских фарми у АП Војводини у 2020. години предвиђен је укупан износ до 80.000.000,00 динара.

 

Objavio ugljesat pročitaj više

Конкурс за наводњавање

Jan
20

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ  НАБАВКЕ ОПРЕМЕ И СИСТЕМА ЗА НАВОДЊАВАЊЕ И ОПРЕМЕ ЗА ПОБОЉШАЊЕ ВОДНОГ, ВАЗДУШНОГ И ТОПЛОТНОГ РЕЖИМА БИЉАКА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ У 2020.ГОДИНИ

 

Циљ конкурса јесте повећање обрадивих површина под опремом и системима за наводњавање у Аутономној покрајини Војводини, као и заштита земљишта кроз спречавање развоја корова уз побољшање водног, ваздушног и топлотног режима биљака.

 

Висина и намена средстава

 

Objavio ugljesat pročitaj više

Конкурс за младе пољопривреднике

Jan
20

Конкурс за доделу средстава за подршку младима у руралним подручјима на територији АП Војводине у 2020. Години

 

Бесповратна средства која се додељују по овом конкурсу намењена су за:

 

1) Инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава
2) Подршка преради на газдинству
3) Подршка малим пиварама.

Укупан износ бесповратних средстава који се додељује по конкурсу износи до 270.000.000,00 динара.

 

Objavio ugljesat pročitaj više

Konkurs za dodelu podsticajnih sredstava za poboljšanje stočarske proizvodnje

Maj
20

KONKURS ZA PODSTICAJNA SREDSTVA ZA POBOLJŠANJE STOČARSKE PROIZVODNJE – U SMISLU DODAVANJA VREDNOSTI KROZ PRERADU MLEKA I MESA

Cilj konkursa je poboljšanje kvaliteta mleka i mesa, povećanje stočnog fonda, uposlenost članova domaćinstava koja se bave stočarskom proizvodnjom, proširenje asortimana novim proizvodima, brendiranje proizvoda i povećanje životnog standarda na selu.

Predmet konkursa je sufinansiranje potrebne nove opreme u oblasti proizvodnje i prerade mesa i mleka.

Objavio zorans pročitaj više

Konkurs APV za proizvodjače vina i rakije

Maj
07

КОНКУРСЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ИНВЕСТИЦИЈА ЗА

ПРОИЗВОДЊУ ВИНАИ РАКИЈЕ НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ У 2019.ГОДИНИ

 

Objavio majas pročitaj više

KONKURS ZA DODELU SREDSTAVA ZA PODRŠKU MLADIMA U RURALNIM PODRUČJIMA NA TERITORIJI AP VOJVODINE U 2019. GODINI

Mart
26

KONKURS  ZA DODELU SREDSTAVA ZA PODRŠKU MLADIMA U RURALNIM PODRUČJIMA NA TERITORIJI AP VOJVODINE U 2019. GODINI

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu I šumarstvo je raspisao konkurs za dodelu sredstava za podrršku mladima u ruralnim područjima na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine u 2019. godini .

Objavio anap pročitaj više

KONKURS ZA DODELU SREDSTAVA ZA PODRŠKU MLADIMA U RURALNIM PODRUČJIMA NA TERITORIJI AP VOJVODINE U 2019. GODINI

Mart
26

KONKURS  ZA DODELU SREDSTAVA ZA PODRŠKU MLADIMA U RURALNIM PODRUČJIMA NA TERITORIJI AP VOJVODINE U 2019. GODINI

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu I šumarstvo je raspisao konkurs za dodelu sredstava za podrršku mladima u ruralnim područjima na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine u 2019. godini .

Cilj ovog konkursa jeste demografska obnova ruralnih područja AP Vojvodine radi podsticanja ostanka mladih u ruralnim područjima odnosno njihovog povratka iz gradova.

Objavio anap pročitaj više

Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje investicija u pčelarstvo na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine u 2019. godini

Mart
21

Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje investicija u pčelarstvo na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine u 2019. godini

Objavio anap pročitaj više

Stranice

Subscribe to RSS - Konkursi APV