Aktuelna izdanja

Kako sačuvati kvalitet silaže ?

Nov
15

Ishrana preživara zahteva velike količine kabaste hrane u toku cele godine. Kvalitetna silaža je presudna za ekonomičnu ishranu preživara i čini osnovu ishrane. Količine i kvalitet proizvedenog mesa i mleka u velikoj meri zavise od ishrane odnosno od kvaliteta i količine konzumiranih hranljivih materija. Kvalitet silaže zavisi od više faktora od kojih najznačajniji su: zrelost useva pri košenju, visina košenja, vrsta silo objekta, dužina sečke,brzina punjenja i jačina sabijanja mase, brzina i način zatvaranja i izuzimanje silaže.

Objavio vsabolč pročitaj više

Genetske anomalije kod simentalske rase goveda

Okt
17

Genetske anomalije kod simentalske rase goveda Pomoću analize gena odnosno markera koji se nalaze blizu gena ili na genu, moguće je ranije saznati nešto više o genetskom nasleđu goveda. Analize koje se vrše usmerene su pre svega u pravcu određivanja proizvodnih osobina koje se prenose na potomstvo. Vrednost grla koja su genomski testirana dostižu vrednosti onih progeno testiranih. Pored ovih podataka koji se tiču proizvodnih osobina goveda, analizom genoma došlo se do informacija i o genetskim anomalijama koji se prenose pre svega preko semena priplodnih bikova.

Objavio peram pročitaj više

Održana radionica u Vognju

Jul
04

Dana 30.06.2016. savetodavac Pera Markić održao je radionicu u Vognju na farmi “ ŽitoDunav-Agro” sa temom: “ Prepoznavanje I selekcija kvalitetnih nazimica za priplodni material” sa početkom u 8:00 h. Radionici je prisustvovalo 3 stočara. PSS Ruma dipl.ing. Pera Markić

Objavio peram pročitaj više

Umnožavanje pčelinjih društava

Maj
16

Umnožavanje pčelinjih društava

Objavio peram pročitaj više

Stranice

Subscribe to RSS - Aktuelna izdanja