Aktuelna izdanja

Afrička kuga svinja

Okt
04

Afrička kuga svinja AKS je kontagiozna virusna bolest domaćih i divljih životinja. Bolest se veoma brzo širi kontaktom zdravih i zaraženih zivotinja, ishranom sa pomijama, kontaminiranom vodom i hranom, prevoznim sredstvima,stajnjakom, leševima ... mogući preonisioci bolesti su i krpelji. Za ovu oboljenje ne postoji specifična terapija niti imunoprofilaksa Dijagnostika bolesti Dijagnostika AKS je veoma kompleksna usled postojanja različitih kliničkih formi oboljenja kao i zbog sličnosti simptoma sa drugim infekcijama kao što je KKS.

Objavio peram pročitaj više

Skladištenje žitarica

Jun
28

Skladištenje žitarica Pravilno uskladištenje ubranih žitarica je vrlo važna mera, moglo bi se reći i važnija od sve tehnologije koja se primenjuje prilikom proizvodnje, jer loše skladištenje može dovesti do gubitka kvaliteta i kvantiteta robe, što umanjuje njenu tržišnu vrednost i mogućnost plasmana na tržište. Posle obavljene žetve, uobičajeno je da se obavi prečišćavanje i eventualno sušenje zrna žitarica, a skladištenje treba da obezbedi da se roba sačuva kako po kvalitetu, tako i po kvantitetu. Skladištenje strnih žita od strane poljoprivrednih proizvođača obično se obavlja u tzv.

Objavio nevenor pročitaj više

Berba maline

Jun
13

Nakon uloženog rada i truda prilikom nege zasada maline zarad ostavarivanja što višeg prinosa sa što boljim kvalitetom na red dolazi i berba. Berba maline jeste jedna od kritičnih tačaka u proizvodnji s obzirom da traje dosta dugo i traži brojnu i kvalitetnu radnu snagu.Plodovi maline su jako osetljivi i pri berbi i transportu se brzo kvare, posebno kada su prezreli.

Objavio draganlju pročitaj više

Mašinska muža

Maj
22

Mašinska muža
Posebni aspekti:
1. Čišćenje i pranje vimena, izmuzivanje prvih mlazeva mleka, dezinfekcija i masaža vimena vrše se kao i kod ručne muže
2. Od početka pripreme za mužu pa do kraja masaže potrebno je utrošiti oko 1,5 minuta i nakon toga treba započeti sa mužom
3. Muzna garnitura se postavlja tako što se kolektor drži jednom rukom tako da muzne čaše vise nadole
4. Ovako se vakum potpuna zatvara jer se mlečne cevi previjaju

Objavio peram pročitaj više

Mogućnost redukovanja emisije metana adekvatnom ishranom

Apr
28

Mogućnost redukovanja emisije metana adekvatnom ishranom Dokazano u svetu je da 14% svetskog globalnog zagrejavanja dolazi iz poljoprivrede, pri čemu se kao glavni uzorak navodi emisija metana, gasa čije se dejstvo na stavranje efekta staklene bašte 23 puta veće od ugljendioksida. Produkcija metana iz poljoprivrede se iz godine u godinu drastično povećava. Neke zemlje sveta iz tog razloga su uvele takozvane zelene takse koje se plaćaju po grlu stoke kako bi smanjile emisiju gasova.

Objavio peram pročitaj više

Pregled zimskih okaca vinove loze

Mart
08

Pregled zimskih okaca vinove loze Uproteklom periodu u mogim krajevima bilo je više dana kada su temperature padale i ispod minus 20 stepeni. U tom periodu bilo je moguće da nastanu oštećenja od izmrzavanja na vinovoj lozi.Od nadzemnih biljnih organa vinove loze najosetljivija su okca , a kod osetljivih sorti oštećenja se javljaju pri temperaturama od minus 16 do minus 18 stepeni , dok otpornije sorte i njihova zimska okca izdržavaju temperaturu minus 18 do minus 22 stepena. Uobičajeno je da rezidba vinove loze u privatnim vinogradima počinje polovinom februara i traje sve do početka bubrenja okaca u proleće,pa je pre ovog posla preporučljivo da se utvrdi zdravstveno stanje zimskih okaca. Što se tiče ekspozicije terena na višim terenima moguća su oštećenja manjeg obima,dok su u nižim predelima mogle da nastanu veća štete od izmrzavanja. Da bi se utvrdila oštećanja potrebno je pregledati okca i oceniti stepen izmrzavanja.Pregled okaca se obavlja uzdužnim presecanjem okaca žiletom ili oštrim nožem.Ako je centralni deo okca zelen, tada je okce zdravo , a ako je tamne boje onda je okce izmrzlo. Pri kontroli okaca potrebno je voditi računa i tome o kojoj sorti se radi tj. ako se pregledaju sorte koje se kratko orezuju , tada je potrebno pregledati dva-tri donja okca na lastaru, a ako se kontola obavlja na sortama kod kojih se primenjuje mešovita rezidba ,tada je potrebno pregledati po dužini od osnove lastara pa do desetog okca. Ukupno se pregleda oko 100 okaca i na osnovu utvrđenog broja izmrzlih okaca, za isti procenat treba povećati broj okaca po čokotu koji je planiran za sortu koja se gaji. Vršac PSS „AGROZAVOD“ VRŠAC . Savetodavac Dragan Stefanovski 08.03.2017 god

Objavio dragans pročitaj više

Higijena staje

Jan
19

Higijena staje Faktori koji utiču na higijenu staje: 1. Karakteristike staje ( tip objekta, dimenzije, unutrašnji raspored, tip ventilacije i kanalizacije) 2. Dimenzije prostora za ležanje i kretanje ( dimenzije ležišta, boksa, ispusta, saobraćajnica u stajama sa slobodnim držanjem) 3. Kvalitet poda na ležištu i saobraćajnicama ( tip, klizavost, oštećenje) 4. Kvalitet prostirke ( vrsta prostirke, količina, čistoća) 5. Funkcijalnost i stanje opreme ( vrsta i dimenzije ograde, tip opreme za vezivanje, dužina lanca itd) Potrebni uslovi za održavanje dobrog higijenskog stanja: 1.

Objavio peram pročitaj više

Kasna setva ozime pšenice i rizici proizvodnje

Nov
28

Optimalni rok za setvu ozime pšenice u uslovima Vojvodine je 5-25. oktobar. Godinama unazad jeseni su toplije i suvlje nego pre 30 godina pa se često proizvođačima preporučivalo da slobodno mogu sejati i početkom novembra.  Ratari koji žele da seju ozimu pšenicu van optimalnog roka, a naročito posle 10. novembra suočavaju se sa rizikom da će imati veliko smanjenje prinosa zrna.

Objavio zoran0601 pročitaj više

Stranice

Subscribe to RSS - Aktuelna izdanja