Aktuelna izdanja

Genetske anomalije kod simentalske rase goveda

Okt
17

Genetske anomalije kod simentalske rase goveda Pomoću analize gena odnosno markera koji se nalaze blizu gena ili na genu, moguće je ranije saznati nešto više o genetskom nasleđu goveda. Analize koje se vrše usmerene su pre svega u pravcu određivanja proizvodnih osobina koje se prenose na potomstvo. Vrednost grla koja su genomski testirana dostižu vrednosti onih progeno testiranih. Pored ovih podataka koji se tiču proizvodnih osobina goveda, analizom genoma došlo se do informacija i o genetskim anomalijama koji se prenose pre svega preko semena priplodnih bikova.

Objavio peram pročitaj više

Održana radionica u Vognju

Jul
04

Dana 30.06.2016. savetodavac Pera Markić održao je radionicu u Vognju na farmi “ ŽitoDunav-Agro” sa temom: “ Prepoznavanje I selekcija kvalitetnih nazimica za priplodni material” sa početkom u 8:00 h. Radionici je prisustvovalo 3 stočara. PSS Ruma dipl.ing. Pera Markić

Objavio peram pročitaj više

Umnožavanje pčelinjih društava

Maj
16

Umnožavanje pčelinjih društava

Objavio peram pročitaj više

Nestajanje pčela kao posledica trovanja

Apr
11

Nestajanje pčela kao posledica trovanja Upotreba pesticida je generalno adekvatno regulisana u Srbiji, tj. postoje krovni zakoni i na njima zasnovani pravilnici koji propisuju način korišćenja bezbedan po pčele. Tako na primer Zakon o sredstvima za zaštitu bilja ( „ Službeni glasnik Republike Srbije“, br. 41 2009), koji je krajem 2015.

Objavio peram pročitaj više

PSS Vršac: Činioci važni u proizvodnji semena soje

Dec
30
Visoki prinosi semena soje, isto kao i merkantilne soje, mogu se postići samo ako su svi činioci koji utiču na tu proizvodnju u optimalnim granicama. Pošto su ovi činioci dobro poznati našim proizvođačima, ovde ćemo ih samo ukratko nabrojati.

Poznato je da čovek nema uticaj na meteorološke uslove sredine u kojoj proizvodi (osim ako ne raspolaže sistemom za navodnjavanje), kao i na tip zemljišta koje mu stoji na raspolaganju. Međutim, sve ostalo je u njegovim rukama.

Objavio bozidarp pročitaj više

Proizvodnja konzumnih jaja u skadu sa propisima evropske unije

Feb
03

Proizvodnja konzumnih jaja u skadu sa propisima evropske unije

Živinarska proizvodnja bazira se na dva osnovna zakona Evropske unije:

  • Evropska konvencija za zaštitu životinja u farmskim uslovima
  • Direktiva 98/58EC

U proizvodnji konzumnih jaja u u upotrebi su različiti sistemi:

Objavio peram pročitaj više

Stranice

Subscribe to RSS - Aktuelna izdanja