Aktuelna izdanja

Higijena staje

Jan
19

Higijena staje Faktori koji utiču na higijenu staje: 1. Karakteristike staje ( tip objekta, dimenzije, unutrašnji raspored, tip ventilacije i kanalizacije) 2. Dimenzije prostora za ležanje i kretanje ( dimenzije ležišta, boksa, ispusta, saobraćajnica u stajama sa slobodnim držanjem) 3. Kvalitet poda na ležištu i saobraćajnicama ( tip, klizavost, oštećenje) 4. Kvalitet prostirke ( vrsta prostirke, količina, čistoća) 5. Funkcijalnost i stanje opreme ( vrsta i dimenzije ograde, tip opreme za vezivanje, dužina lanca itd) Potrebni uslovi za održavanje dobrog higijenskog stanja: 1.

Objavio peram pročitaj više

Kasna setva ozime pšenice i rizici proizvodnje

Nov
28

Optimalni rok za setvu ozime pšenice u uslovima Vojvodine je 5-25. oktobar. Godinama unazad jeseni su toplije i suvlje nego pre 30 godina pa se često proizvođačima preporučivalo da slobodno mogu sejati i početkom novembra.  Ratari koji žele da seju ozimu pšenicu van optimalnog roka, a naročito posle 10. novembra suočavaju se sa rizikom da će imati veliko smanjenje prinosa zrna.

Objavio zoran0601 pročitaj više

Kako sačuvati kvalitet silaže ?

Nov
15

Ishrana preživara zahteva velike količine kabaste hrane u toku cele godine. Kvalitetna silaža je presudna za ekonomičnu ishranu preživara i čini osnovu ishrane. Količine i kvalitet proizvedenog mesa i mleka u velikoj meri zavise od ishrane odnosno od kvaliteta i količine konzumiranih hranljivih materija. Kvalitet silaže zavisi od više faktora od kojih najznačajniji su: zrelost useva pri košenju, visina košenja, vrsta silo objekta, dužina sečke,brzina punjenja i jačina sabijanja mase, brzina i način zatvaranja i izuzimanje silaže.

Objavio vsabolč pročitaj više

Genetske anomalije kod simentalske rase goveda

Okt
17

Genetske anomalije kod simentalske rase goveda Pomoću analize gena odnosno markera koji se nalaze blizu gena ili na genu, moguće je ranije saznati nešto više o genetskom nasleđu goveda. Analize koje se vrše usmerene su pre svega u pravcu određivanja proizvodnih osobina koje se prenose na potomstvo. Vrednost grla koja su genomski testirana dostižu vrednosti onih progeno testiranih. Pored ovih podataka koji se tiču proizvodnih osobina goveda, analizom genoma došlo se do informacija i o genetskim anomalijama koji se prenose pre svega preko semena priplodnih bikova.

Objavio peram pročitaj više

Održana radionica u Vognju

Jul
04

Dana 30.06.2016. savetodavac Pera Markić održao je radionicu u Vognju na farmi “ ŽitoDunav-Agro” sa temom: “ Prepoznavanje I selekcija kvalitetnih nazimica za priplodni material” sa početkom u 8:00 h. Radionici je prisustvovalo 3 stočara. PSS Ruma dipl.ing. Pera Markić

Objavio peram pročitaj više

Stranice

Subscribe to RSS - Aktuelna izdanja