Aktuelna izdanja

Pregled zimskih okaca vinove loze

Mart
08

Pregled zimskih okaca vinove loze Uproteklom periodu u mogim krajevima bilo je više dana kada su temperature padale i ispod minus 20 stepeni. U tom periodu bilo je moguće da nastanu oštećenja od izmrzavanja na vinovoj lozi.Od nadzemnih biljnih organa vinove loze najosetljivija su okca , a kod osetljivih sorti oštećenja se javljaju pri temperaturama od minus 16 do minus 18 stepeni , dok otpornije sorte i njihova zimska okca izdržavaju temperaturu minus 18 do minus 22 stepena. Uobičajeno je da rezidba vinove loze u privatnim vinogradima počinje polovinom februara i traje sve do početka bubrenja okaca u proleće,pa je pre ovog posla preporučljivo da se utvrdi zdravstveno stanje zimskih okaca. Što se tiče ekspozicije terena na višim terenima moguća su oštećenja manjeg obima,dok su u nižim predelima mogle da nastanu veća štete od izmrzavanja. Da bi se utvrdila oštećanja potrebno je pregledati okca i oceniti stepen izmrzavanja.Pregled okaca se obavlja uzdužnim presecanjem okaca žiletom ili oštrim nožem.Ako je centralni deo okca zelen, tada je okce zdravo , a ako je tamne boje onda je okce izmrzlo. Pri kontroli okaca potrebno je voditi računa i tome o kojoj sorti se radi tj. ako se pregledaju sorte koje se kratko orezuju , tada je potrebno pregledati dva-tri donja okca na lastaru, a ako se kontola obavlja na sortama kod kojih se primenjuje mešovita rezidba ,tada je potrebno pregledati po dužini od osnove lastara pa do desetog okca. Ukupno se pregleda oko 100 okaca i na osnovu utvrđenog broja izmrzlih okaca, za isti procenat treba povećati broj okaca po čokotu koji je planiran za sortu koja se gaji. Vršac PSS „AGROZAVOD“ VRŠAC . Savetodavac Dragan Stefanovski 08.03.2017 god

Objavio dragans pročitaj više

Higijena staje

Jan
19

Higijena staje Faktori koji utiču na higijenu staje: 1. Karakteristike staje ( tip objekta, dimenzije, unutrašnji raspored, tip ventilacije i kanalizacije) 2. Dimenzije prostora za ležanje i kretanje ( dimenzije ležišta, boksa, ispusta, saobraćajnica u stajama sa slobodnim držanjem) 3. Kvalitet poda na ležištu i saobraćajnicama ( tip, klizavost, oštećenje) 4. Kvalitet prostirke ( vrsta prostirke, količina, čistoća) 5. Funkcijalnost i stanje opreme ( vrsta i dimenzije ograde, tip opreme za vezivanje, dužina lanca itd) Potrebni uslovi za održavanje dobrog higijenskog stanja: 1.

Objavio peram pročitaj više

Kasna setva ozime pšenice i rizici proizvodnje

Nov
28

Optimalni rok za setvu ozime pšenice u uslovima Vojvodine je 5-25. oktobar. Godinama unazad jeseni su toplije i suvlje nego pre 30 godina pa se često proizvođačima preporučivalo da slobodno mogu sejati i početkom novembra.  Ratari koji žele da seju ozimu pšenicu van optimalnog roka, a naročito posle 10. novembra suočavaju se sa rizikom da će imati veliko smanjenje prinosa zrna.

Objavio zoran0601 pročitaj više

Kako sačuvati kvalitet silaže ?

Nov
15

Ishrana preživara zahteva velike količine kabaste hrane u toku cele godine. Kvalitetna silaža je presudna za ekonomičnu ishranu preživara i čini osnovu ishrane. Količine i kvalitet proizvedenog mesa i mleka u velikoj meri zavise od ishrane odnosno od kvaliteta i količine konzumiranih hranljivih materija. Kvalitet silaže zavisi od više faktora od kojih najznačajniji su: zrelost useva pri košenju, visina košenja, vrsta silo objekta, dužina sečke,brzina punjenja i jačina sabijanja mase, brzina i način zatvaranja i izuzimanje silaže.

Objavio vsabolč pročitaj više

Genetske anomalije kod simentalske rase goveda

Okt
17

Genetske anomalije kod simentalske rase goveda Pomoću analize gena odnosno markera koji se nalaze blizu gena ili na genu, moguće je ranije saznati nešto više o genetskom nasleđu goveda. Analize koje se vrše usmerene su pre svega u pravcu određivanja proizvodnih osobina koje se prenose na potomstvo. Vrednost grla koja su genomski testirana dostižu vrednosti onih progeno testiranih. Pored ovih podataka koji se tiču proizvodnih osobina goveda, analizom genoma došlo se do informacija i o genetskim anomalijama koji se prenose pre svega preko semena priplodnih bikova.

Objavio peram pročitaj više

Stranice

Subscribe to RSS - Aktuelna izdanja