Aktuelna izdanja

Ekologija voćaka

Okt
20

EKOLOGIJA VOĆAKA

 

Ekologija je nauka koja se bavi proučavanjem odnosa sredine i organizama. Ekologija voćaka ili pomoekologija je grana ekologije biljaka i izučava odnose između voćaka i sredine koju nastanjuju. Radi lakšeg proučavanja ove ekološke faktore delimo na abiotičke i biotičke faktore.

Abiotički faktori obuhvataju složeno dejstvo fizičkih i hemijskih uslove srdine tj. podneblja (klime), zemljišta i orografije.

Objavio draganlju pročitaj više

Afrička kuga svinja

Okt
04

Afrička kuga svinja AKS je kontagiozna virusna bolest domaćih i divljih životinja. Bolest se veoma brzo širi kontaktom zdravih i zaraženih zivotinja, ishranom sa pomijama, kontaminiranom vodom i hranom, prevoznim sredstvima,stajnjakom, leševima ... mogući preonisioci bolesti su i krpelji. Za ovu oboljenje ne postoji specifična terapija niti imunoprofilaksa Dijagnostika bolesti Dijagnostika AKS je veoma kompleksna usled postojanja različitih kliničkih formi oboljenja kao i zbog sličnosti simptoma sa drugim infekcijama kao što je KKS.

Objavio peram pročitaj više

Skladištenje žitarica

Jun
28

Skladištenje žitarica Pravilno uskladištenje ubranih žitarica je vrlo važna mera, moglo bi se reći i važnija od sve tehnologije koja se primenjuje prilikom proizvodnje, jer loše skladištenje može dovesti do gubitka kvaliteta i kvantiteta robe, što umanjuje njenu tržišnu vrednost i mogućnost plasmana na tržište. Posle obavljene žetve, uobičajeno je da se obavi prečišćavanje i eventualno sušenje zrna žitarica, a skladištenje treba da obezbedi da se roba sačuva kako po kvalitetu, tako i po kvantitetu. Skladištenje strnih žita od strane poljoprivrednih proizvođača obično se obavlja u tzv.

Objavio nevenor pročitaj više

Berba maline

Jun
13

Nakon uloženog rada i truda prilikom nege zasada maline zarad ostavarivanja što višeg prinosa sa što boljim kvalitetom na red dolazi i berba. Berba maline jeste jedna od kritičnih tačaka u proizvodnji s obzirom da traje dosta dugo i traži brojnu i kvalitetnu radnu snagu.Plodovi maline su jako osetljivi i pri berbi i transportu se brzo kvare, posebno kada su prezreli.

Objavio draganlju pročitaj više

Mašinska muža

Maj
22

Mašinska muža
Posebni aspekti:
1. Čišćenje i pranje vimena, izmuzivanje prvih mlazeva mleka, dezinfekcija i masaža vimena vrše se kao i kod ručne muže
2. Od početka pripreme za mužu pa do kraja masaže potrebno je utrošiti oko 1,5 minuta i nakon toga treba započeti sa mužom
3. Muzna garnitura se postavlja tako što se kolektor drži jednom rukom tako da muzne čaše vise nadole
4. Ovako se vakum potpuna zatvara jer se mlečne cevi previjaju

Objavio peram pročitaj više

Mogućnost redukovanja emisije metana adekvatnom ishranom

Apr
28

Mogućnost redukovanja emisije metana adekvatnom ishranom Dokazano u svetu je da 14% svetskog globalnog zagrejavanja dolazi iz poljoprivrede, pri čemu se kao glavni uzorak navodi emisija metana, gasa čije se dejstvo na stavranje efekta staklene bašte 23 puta veće od ugljendioksida. Produkcija metana iz poljoprivrede se iz godine u godinu drastično povećava. Neke zemlje sveta iz tog razloga su uvele takozvane zelene takse koje se plaćaju po grlu stoke kako bi smanjile emisiju gasova.

Objavio peram pročitaj više

Stranice

Subscribe to RSS - Aktuelna izdanja