Aktuelna izdanja

ISPORUKA UTOVLJENIH PILIĆA

Dec
11

ISPORUKA UTOVLJENIH PILIĆA Da bi se obezbedila efikasnost proizvodnje i kvalitet proizvoda, pre i za vreme hvatanja, transporta i klanja pilića moraju se poštovati određena pravila. Ovo je veoma osetljiv deo proizvodnje i ukoliko se obavi nestručno i nepažljivo štete koje nastaju na samom kraju tova mogu biti veoma velike. Mora se dobro organizovati vreme isporuke, dolazak vozila na farmu i dodatna radno snaga, po mogućstvu uigrana ekipa koja će brzo i kvalitetno obaviti posao. Vodite račune o sledećem: • Napraviti plan isporuke.

Objavio peram pročitaj više

GREJANJE STAJSKOG VAZDUHA

Okt
26

GREJANJE STAJSKOG VAZDUHA Dolaskom hladnijih dana, potreba za toplotom u objektu se povećava, da bi životinje mogle da nastave sa normalnom proizvodnjom. Toplota koju proizvode životinje u staji nije dovoljna za održţavanje optimalne temperature ambijenta, pa se javlja potreba za dogrevanjem stajskog vazduha, tj. produkcijom dodatne toplote.

Objavio peram pročitaj više

Ekologija voćaka

Okt
20

EKOLOGIJA VOĆAKA

 

Ekologija je nauka koja se bavi proučavanjem odnosa sredine i organizama. Ekologija voćaka ili pomoekologija je grana ekologije biljaka i izučava odnose između voćaka i sredine koju nastanjuju. Radi lakšeg proučavanja ove ekološke faktore delimo na abiotičke i biotičke faktore.

Abiotički faktori obuhvataju složeno dejstvo fizičkih i hemijskih uslove srdine tj. podneblja (klime), zemljišta i orografije.

Objavio draganlju pročitaj više

Stranice

Subscribe to RSS - Aktuelna izdanja