Uputstva i priručnici

Značaj prerade voća

Mart
09

ZNAČAJ PRERADE VOĆA

Prerada voća zauzima posebno mesto u preradi poljoprivrednih proizvoda.Sve više se voće,a i grožđe prerađuju odgovarajućim tehnološkim procesima u poluproizvode ili u gotove proizvode drugačijih osobina.Voće spada u posebnu grupu namirnica koje se odlikuju : a) većim procentom vode,b) malom energetskom vrednošću (osim oraha,lešnika,badema),c) manjom količinom proteina i masti,d) određenim sadržajem ugljenih hidrata (gukoza i fruktoza) i celuloze (biljna vlakna),e) mineralne materije i vitamini,f) enzimi,g) organske kiseline,h) antocijani i dr.

Objavio predragi pročitaj više

Bujnost i karakteristike rasta čokota

Mart
02

BUJNOST I KARAKTERISTIKE RASTA ČOKOTA

Bujnost čokota u prvom redu zavisi od uslova sredine i od načina gajenja (đubrenje,zemljište,navodnjavanja,opterećenje rodom i dr.) Međutim pri istim uslovima postoje velike razlike između sorti.Po pravilu,sorte koje su sklone da prerode imaju čokote slabije bujnosti nego sortre male rodnosti.Sorte dugog vegetacionog perioda (afuz-ali) koje pozno sazrevaju i imaju deblje lastare i veće su bujnosti.Zato sorte koje rano sazrevaju imaju često tanje lastare,a čokoti su im slabije bujnosti npr. muskat otonel.

Objavio predragi pročitaj više

KAOLIN U VIŠEGODIŠNJIM ZASADIMA

Feb
28

KAOLIN  U  VIŠEGODIŠNJIM  ZASADIMA

U današnje vreme intenzivne upotrebe pesticida, veliki se naglasak daje na iznalaženje alternativnih metoda upotrebe sredstava u zaštiti bilja od štetočina, a koji će, uz dobar učinak biti apsolutno neškodljivi za čoveka i njegovu okolinu. Sredstvo koje dosta obećava, a u pojedinim delovima Evrope i SAD-a, već se uveliko upotrebljava, je i kaolinska glina.

Objavio lazark pročitaj više

Agrobiološke karakteristike sorti vinove loze-rodnost

Feb
24

AGROBILOŠKE KARAKTERISTIKE SORTI VINOVE LOZE – RODNOST

 

     Rodnost je jedna od najvažnijih bioloških karakteristika sorte,koja najviše zavisi od nasledne osnove sorte.Rodnost sorte se  se određuje prinosom,koji je određen brojem grozdova po čokotu,prosečnom masom grozda i brojem čokota po jedinici površine.Za karakterisasnje rodnosti pojedinih sorti,koriste se sledeći pokazatelji : 1.koeficijent plodnosti lastara,2. koeficijent rodnosti lastara i 3. koeficijent rodnosti okaca.

Objavio predragi pročitaj više

Sortiment borovnice

Feb
20

 

SORTIMENT BOROVNICE

Prilikom odabira sorti treba obratiti posebno pažnju na : vreme berbe,prinos,kvalitet plodova,otpornost na bolesti i štetočine,bujnost i habitus.Na tržištu se veća pažnja poklanja krupnijim plodovima,sam afinitet potrošača prema krupnijim plodovima i bolja efikasnost  prilikom berbe,mada i dalje postoji potražnja za sitnijom borovnicom niskožbunastih sorti.

Objavio predragi pročitaj više

Rezultati ispitivanja ukupnog sadržaja opasnih i štetnih materija u zemljištu na području opštine Bačka Topola u 2019 godini

Feb
04

REZULTATI ISPITIVANJA UKUPNOG SADRŽAJA OPASNIH I ŠTETNIH MATERIJA

U ZEMLJIŠTU NA PODRUČJU OPŠTINE BAČKA TOPOLA U 2019 GODINI

 

Objavio dragank pročitaj više

Stranice

Subscribe to RSS - Uputstva i priručnici