Uputstva i priručnici

Objavio vladimir.cejic pročitaj više

POJMOVI U OBRADI ZEMLJIŠTA

Maj
23

Pojmovi u obradi zemljišta - pogledajte OVDE.

Objavio branislavo pročitaj više
Objavio branislavo pročitaj više

Degustacija vina

Maj
17

Degustacija vina

Čovek u početku svog  ličnog druženja sa vinom često pomisli kako je svako vino slično jedno drugome. Međutim vremenom počinju da se otkrivaju tajne boja, mirisa i  ukusa sakrivenih u do sada barem poznatih preko 2000 sastojaka vina. Tako čovek demantujući sebe sa početka ovog iskustva kreće u jednu čulnu avanturu koju mu donosi probanje svakog novog vina i vremenom počinje da otkriva tajne koje  ga motivišu da traži za sebe vino koje je poput simfonije i u kome je svaki ‘’ton’’ na svome mestu.

Objavio vladimir.cejic pročitaj više

ZAŠTO POVIJAMO ILI SAVIJAMO GRANE U MLADIM VOĆNJACIMA?

Apr
04

Povijanje grana je pozitivna pomotehnička mera koja se uvek isplati-primenjuje se isključivo u mladim zasadima.

Za razliku od dosadašnjeg pristupa, smatra se da granu treba saviti!

Povijanjem se skeletne grane postavljaju tako da celom svojom dužinom maksimalno iskoriste izloženost svetlosti.

Savijanjem skeletne grane, smanjuje se bujnost vegetativnog porasta i podstiče razvoj cvetnih pupoljaka. Smanjenje bujnosti skeletnih grana deluje pozitivno na rast i dominaciju centralne vodilice.

Objavio sandak pročitaj više

Preporuke za korišćenje GreenSeeker uređaja

Mart
20

Korišćenje GreenSeeker uređaja koji prikazuje NDVI vrednosti useva, normalizovani vegetativni indeks, za potrebe dodavanje azota u prihrani koristili smo ove godine sa zadrškom u I prihrani.

Vrednosti NDVI u  I prihrani

Očitane vrednosti merenja na terenu pokazuju da je  NDVI indeks u prethodnim nedeljama bio niži od 0,35. Ovo je i minimalna vrednost na X-osi na osnovu koje počinje preračunavanje za potrebne količine N u zavisnosti od stanja useva, ref.NDVI i željenog prinosa ozime pšenice (prateća tablica i grafikon u kompletu).

Objavio bogdang pročitaj više

Stranice

Subscribe to RSS - Uputstva i priručnici