Pravilnici, zakoni, uredbe

Pravo u EU - skripta

Sep
28

Pravo u EU je skripta objavljena na internetu i može poslužiti kao korisno štivo i podsetnik za razumevanje vremena u kojem živimo i radimo i procesa koji taj život i rad uređuju.

 

Objavio aleksandard pročitaj više

MPZŽS: Novi spisak javnih skladišta

Sep
26

Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine objavilo je novi spisak javnih skladišta.

Ovim spiskom zamenjuje se Spisak upisanih, odnosno brisanih javnih skladišta iz Registra javnih skladišta („Službeni glasnik RS”, broj 27/15).

Pravilnik možete preuzeti u prilogu teksta.

Objavio ugljesat pročitaj više

Pravilnik o izmenema i dopunama pravilnika za korišćenje podsticaja u organskoj proizvodnji

Jul
17

Ministarstvo  polјoprivrede i zaštite životne sredine objavilo je pravilnik o izmenema i dopunama pravilnika za korišćenje podsticaja u organskoj proizvodnji.

Objavio ugljesat pročitaj više

Pravilnik o podsticajima u stočarstvu za kvalitetna priplodna grla

Jun
01

Objavlјeno u „Službenom glasniku RS”, broj 46/15 od 28. maja 2015. godine.

Ovom pravilnikom bliže se propisuju uslovi i način ostvarivanja prava na podsticaje u stočarstvu za:

Objavio ugljesat pročitaj više

Pravilnik o podsticajima u stočarstvu za krave dojilјe

Jun
01

Objavlјeno u „Službenom glasniku RS”, broj 46/15 od 28. maja 2015. godine.

Podsticaji se ostvaruju za krave dojilјe starosti preko 24 meseca, koje pripadaju tovnim grlima čiste rase, i to:

  1. hereford,
  2. šarole, limuzin,
  3. aberdin angus,
  4. šortorn,
  5. belgijsko plavo,
  6. kijanina,
  7. romanjola,
  8. markiđana i
  9. blond akviten

Podsticaji se mogu ostvariti i za melezime navedenih tovnih rasa, koje pripadaju stadu namenjenom za uzgoj teladi za proizvodnju mesa.

Objavio ugljesat pročitaj više

Izmene i dopune pravilnika za korišćenje podsticaja za podršku investicijama u preradu i marketing u sektoru mleka, mesa, voća, povrća i grožđa

Maj
26

Izmene i dopune pravilnika o uslovima i načinu korišćenja podsticaja za podršku investicijama u preradu i marketing u sektoru:

Objavio ugljesat pročitaj više

Pravilnik o registru ugovora o finansiranju poljoprivredne proizvodnje

Maj
26

Ovaj pravilnik objavljen je u „Službenom glasniku Republike Srbije”, broj, 44/2015. godine od 20. maja 2015. godine.

Objavio ugljesat pročitaj više

Bespovratna sredstva za priklјučnu mehanizaciju i opremu Ministarstva polјoprivrede u 2015-oj godini

Maj
05

Pravilnikom o podsticajima za podršku investicijama u primarnu polјoprivrednu proizvodnju („Službeni glasnik RS”, broj 105/14 od 03.10.2014. godine)definisana su bespovratna sredstva koja se mogu dobiti u:

Primarnoj proizvodnji bilјnih kultura: žitarica, industrijskog bilјa, aromatičnog i lekovitog bilјa, povrća, voća, grožđa, cveća.

Objavio zorica pročitaj više

Stranice

Subscribe to RSS - Pravilnici, zakoni, uredbe