Pravilnici, zakoni, uredbe

Pravilnik o podsticajima programima za diversifikaciju dohotka i unapređenje kvaliteta života u ruralnim područjima kroz podršku mladim poljoprivrednicima

Apr
05

Podsticaji  propisani Pravilnikom obuhvataju podršku programima za diversifikaciju dohotka i unapređenje kvaliteta života u ruralnim područjima kroz podršku mladim poljoprivrednicima, i to:

1) podsticaji programu za podršku investicijama za razvoj i unapređenje primarne biljne proizvodnje i pripreme poljoprivrednih proizvoda za tržište na poljoprivrednim gazdinstvima mladih poljoprivrednika;

Objavio mirjanat pročitaj više

Pravilnik o katastarskom klasiranju i bonitiranju zemljišta (Izvod) Sl.glasnik RS br. 63/2014

Feb
08

Pravilnik o katastarskom klasiranju i bonitiranju zemljišta (Izvod)

Sl.glasnik RS br. 63/2014

 

Zemljišta prve bonitetne klase raspoređuju se u jednu od podklasa, i to:

1) u prvu podklasu

Objavio eugenb pročitaj više

Измена правилника за спровођењу пољопривредне политике и политике руралног развоја

Jan
13

Министар пољопривреде и заштите животне средине донео је Правилник о изменама правилника о обрасцу и садржини програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја и обрасцу извештаја о спровођењу мера пољопривредне политике и политике руралног развоја.(Објављено у „Службеном гласнику РС”, број 110/16 од 30. децембра 2016. године).

Угљеша Тркуља

ПСС Рума 

Objavio ugljesat pročitaj više

Измењени правилник за подстицаје намењене тову стоке

Jan
13

Министар пољопривреде и заштите животне средине доноси Правилник о условима и начину остваривања права на подстицаје у сточарству за тов јунади, тов свиња, тов јагњади и тов јаради (,,Службени гласник РС”, бр. 111/15 и 9/16). Променом члана 1, подносилац захтева за остваривање права на подстицаје у сточарству за тов свиња, остварује право на подстицај највише за 10.000 грла товних свиња. 

Угљеша Тркуља

ПСС Рума

Objavio ugljesat pročitaj više

Подношење захтева за подстицаје намењене тову животиња у 2017-ој години

Jan
04

Подстицаји за тов стоке

Правилник о условима и начину остваривања права на подстицаје у сточарству за тов јунади, тов свиња, тов јагњади и тов јаради објављен је у Службеном гласнику РС, број 111/15 од 29. децембра 2015. године.

Objavio ugljesat pročitaj više

Pravilnik o kvalitetu žita, mlinskih i pekarskih proizvoda i testenina

Okt
17

Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine donelo je krajem jula novi Pravilnik o kvalitetu žita, mlinskih i pekarskih proizvoda i testenina, koji je stupio na snagu 19. avgusta, a primenjivaće se od 1. januara 2018. godine.

Novim pravilnikom bliže propisani uslovi u pogledu kvaliteta navedenih proizvoda, a u delu koji se odnosi na žita i druga prehrambena zrna definisani su novi minimalni parametri kvaliteta za pšenicu za ljudsku ishranu, kao i za industrijsku preradu, čime je preciznije definisan njen kvalitet. 

Objavio mirjanat pročitaj više

UREDBA O USLOVIMA, NAČINU I POSTUPKU ZA OSTVARIVANjE PRAVA PRVENSTVA ZAKUPA, KRITERIJUMIMA ZA UTVRĐIVANjE VISINE ZAKUPNINE ZA PRAVO PRVENSTVA ZAKUPA, KAO I DOKUMENTACIJU KOJA SE DOSTAVLjA UZ ZAHTEV ZA OSTVARIVANjE PRAVA PRVENSTVA ZAKUPA

Jun
21

Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine, donelo je Uredbu o uslovima, načinu i postupku za ostvarivanje prava prvenstva zakupa, kriterijumima za utvrđivanje visine zakupnine za pravo prvenstva zakupa, kao i dokumentaciju koja se dostavlja uz zajtev za ostvarivanje prava prvenstva zakupa. Ova uredba objavljena je u „Službenom glasniku RS”, broj 56/16 od 15. juna 2016. godine.

Objavio miland pročitaj više

Одређивање подручја са отежаним условима рада у пољопривреди

Apr
19

Статус подручја са отежаним условима рада у пољопривреди, у складу са овим правилником, има насељено место на територији општине, односно града или цела територија општине, односно сва насељена места на територији општине која испуњавају бар један од следећих критеријума, и то:

1) налазе се у планинским подручјима на просечној надморској висини од 500 и преко 500 метара, према подацима Републичког геодетског завода;

2) налазе се у границама подручја националног парка одређеним Законом о националним парковима („Службени гласник РС”, број 84/15);

Objavio ugljesat pročitaj više

PRAVILNIK O PODSTICAJIMA U POLJOPRIVREDI ZA UNAPREĐENJE KONKURENTNOSTI I DOSTIZANJE STANDARDA KVALITETA KROZ PODRŠKU U PRIMARNU STOČARSKU PROIZVODNJU

Apr
18

PRAVILNIK O PODSTICAJIMA U POLJOPRIVREDI ZA UNAPREĐENJE KONKURENTNOSTI I DOSTIZANJE STANDARDA KVALITETA KROZ PODRŠKU U PRIMARNU STOČARSKU PROIZVODNJU

 

U Sl.Gl. br. 38/16 od 13. aprila donet je novi Pravilnik  kojim se regulišu podsticaji za podršku investicijima u primarnu  stočarsku proizvodnju.

Primarna stočarska proizvodnja u smislu ovog pravilnika obuhvata proizvodnju:

Objavio mirjanat pročitaj više

PRAVILNIK O PODSTICAJIMA U POLJOPRIVREDI ZA UNAPREĐENJE KONKURENTNOSTI I DOSTIZANJE STANDARDA KVALITETA KROZ PODRŠKU U PRIMARNU PROIZVODNJU BILJNIH KULTURA

Apr
18

PRAVILNIK O PODSTICAJIMA U POLJOPRIVREDI ZA UNAPREĐENJE KONKURENTNOSTI I DOSTIZANJE STANDARDA KVALITETA KROZ PODRŠKU U PRIMARNU PROIZVODNJU BILJNIH KULTURA

 

U Sl.Gl. br. 38/16 od 13. aprila donet je novi Pravilnik  kojim se regulišu podsticaji za podršku investicijima u primarnu  proizvodnju bilnjih kultura.

Primarna proizvodnja biljnih kultura u smislu ovog pravilnika obuhvata proizvodnju:

Objavio mirjanat pročitaj više

Stranice

Subscribe to RSS - Pravilnici, zakoni, uredbe