Pravilnici, zakoni, uredbe

Pravilnik o podsticajima za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva za nabavku novih mašina, opreme i kvalitetnih priplodnih grla za unapređenje primarne poljoprivredne proizvodnje

Apr
20

Danom stupanja na snagu novog  pravilnika prestaje da važi Pravilnik o podsticajima za investicije u  poljoprivredi za  unapređenje konkurentnosti i dostizanje standarda kvaliteta kroz  podršku u primarnu proizvodnju biljnih kultura („Službeni glasnik  RS”, broj 38/16) i Pravilnik o podsticajim a za investicije u poljoprivredi za unapređenje konkurentnosti i dostizanje standarda  kvaliteta kroz podršku u primarnu stočarsku proizvodnju („Službeni  glasnik RS”, broj 38/16)

Podsticaji obuhvataju podršku programima:

Objavio mirjanat pročitaj više

Javni poziv za podnošenje zahteva za odobravanje podsticaja za investicije za nabavku novog traktora u 2017. godini

Apr
07

U skladu sa članom 8. Pravilnika, raspisan je Javni poziv za podnošenje zahteva za odobravanje podsticaja za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva za nabavku novog traktora u 2017 godini.

Zahtev za odobravanje prava na podsticaje u skladu sa ovim Javnim pozivom podnosi se u roku od 10. aprila do 19. maja 2017. godine na Obrascu – Zahtev za odobravanje prava na podsticaje za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva za nabavku novog traktora u 2017. godini, koji čini sastavni deo ovog Javnog poziva.

Objavio mirjanat pročitaj više

Pravilnik o podsticajima za investicije u preradu i marketing poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda i proizvoda ribarstva za nabavku opreme u sektoru mleka, mesa, voća, povrća i grožđa

Apr
05

Podsticaji koji su definisani ovim pravilnikom obuhvataju:

1) podsticaje programu podrške za investicije u preradu mleka, i to kroz investicije u opremu u objektima za preradu mleka i marketing u sektoru prerade mleka

2) podsticaje programu podrške za investicije u preradu mesa, i to kroz investicije u opremu u objektima za preradu mesa i marketing u sektoru prerade mesa

Objavio mirjanat pročitaj više

Pravilnik o podsticajima za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva za izgradnju i opremanje objekata za unapređenje primarne poljoprivredne proizvodnje

Apr
05

Podsticaji koji su definisani ovim Pravilnikom  obuhvataju podršku programima:

1)      za izgradnju i opremanje objekata za unapređenje primarne proizvodnje biljnih kultura i to:

–      izgradnju objekta za čuvanje i skladištenje poljoprivrednih proizvoda

–      nabavku nove opreme za objekat za čuvanje i skladištenje poljoprivrednih proizvoda

–      nabavku nove opreme za pripremu proizvoda za tržište

–      izgradnja objekta za skladištenje žitarica

–      nabavku nove opreme za objekat za skladištenje žitarica

Objavio mirjanat pročitaj više

Pravilnik o podsticajima za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva za nabavku novog traktora

Apr
05

Podsticaj se ostvaruje na osnovu prihvatljivih troškova investicije za nabavku novog traktora snage motora do 100 kilovata (kW), sa standardnim delovima, uređajima i opremom uključujući pripadajuću traktorsku kabinu, koji se prvi put upotrebljava za izvođenje poljoprivrednih radova u voćarstvu, odnosno vinogradarstvu odnosno povrtarstvu i koji je proizveden najkasnije tri godine pre godine u kojoj se ostvaruje pravo na odobravanje podsticaja.

Objavio mirjanat pročitaj više

Pravilnik o podsticajima programima za diversifikaciju dohotka i unapređenje kvaliteta života u ruralnim područjima kroz podršku mladim poljoprivrednicima

Apr
05

Podsticaji  propisani Pravilnikom obuhvataju podršku programima za diversifikaciju dohotka i unapređenje kvaliteta života u ruralnim područjima kroz podršku mladim poljoprivrednicima, i to:

1) podsticaji programu za podršku investicijama za razvoj i unapređenje primarne biljne proizvodnje i pripreme poljoprivrednih proizvoda za tržište na poljoprivrednim gazdinstvima mladih poljoprivrednika;

Objavio mirjanat pročitaj više

Pravilnik o katastarskom klasiranju i bonitiranju zemljišta (Izvod) Sl.glasnik RS br. 63/2014

Feb
08

Pravilnik o katastarskom klasiranju i bonitiranju zemljišta (Izvod)

Sl.glasnik RS br. 63/2014

 

Zemljišta prve bonitetne klase raspoređuju se u jednu od podklasa, i to:

1) u prvu podklasu

Objavio eugenb pročitaj više

Измена правилника за спровођењу пољопривредне политике и политике руралног развоја

Jan
13

Министар пољопривреде и заштите животне средине донео је Правилник о изменама правилника о обрасцу и садржини програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја и обрасцу извештаја о спровођењу мера пољопривредне политике и политике руралног развоја.(Објављено у „Службеном гласнику РС”, број 110/16 од 30. децембра 2016. године).

Угљеша Тркуља

ПСС Рума 

Objavio ugljesat pročitaj više

Измењени правилник за подстицаје намењене тову стоке

Jan
13

Министар пољопривреде и заштите животне средине доноси Правилник о условима и начину остваривања права на подстицаје у сточарству за тов јунади, тов свиња, тов јагњади и тов јаради (,,Службени гласник РС”, бр. 111/15 и 9/16). Променом члана 1, подносилац захтева за остваривање права на подстицаје у сточарству за тов свиња, остварује право на подстицај највише за 10.000 грла товних свиња. 

Угљеша Тркуља

ПСС Рума

Objavio ugljesat pročitaj više

Подношење захтева за подстицаје намењене тову животиња у 2017-ој години

Jan
04

Подстицаји за тов стоке

Правилник о условима и начину остваривања права на подстицаје у сточарству за тов јунади, тов свиња, тов јагњади и тов јаради објављен је у Службеном гласнику РС, број 111/15 од 29. децембра 2015. године.

Objavio ugljesat pročitaj više

Stranice

Subscribe to RSS - Pravilnici, zakoni, uredbe