Aktuelni savetnik

Vladimir Čolović-Pojava mraza u voćarsko-vinogradarskoj proizvodnji, tipovi mraza,mere borbe i nastanak štete

Apr
19

Vladimir Čolović – PSS Institut Tamiš

 

POJAVA MRAZA U VOĆARSKOJ PROIZVODNJI, TIPOVI MRAZA,MERE BORBE I NASTANAK ŠTETE

 

Objavio draganlju pročitaj više

Pojava drifta pesedicida

Apr
08

Drift (zanošenje, prenošenje, odnošenje) se može definisati kao nenamerno kretanje pesticida u vazduhu ka neželjenim područjima... 

Objavio skrbicn pročitaj više

Objavljen 54 Ogranic News

Apr
01

Najnoviji broj elektronskog časopisa Organic News br. 54 obrađuje vesti i aktuelna dešavanja iz zemlje i inostranstva, kao i teme vezane za različite svere organske proizvodnje. Izdavač je Nacionalna asocijacija za razvoj organske proizvodnje "Serbia Organica", a saradnici su svi oni kojima je organska proizvodnja i zaštita životne sredine predmet rada i interesovanja.

Objavio vladanu pročitaj više
Objavio skrbicn pročitaj više

Proizvodnja semena lucerke

Mart
07

Proizvodnja semena lucerke

Objavio vladanu pročitaj više

PROLEĆNA PREDSETVENA PRIPREMA ZEMLJIŠTA

Feb
20

Predsetvena priprema kao i osnovna obrada imaju zadatak da ukoliko je to potrebno pomognu u prilagođavanju fizičko mehaničkih karakteristika zemljišta (gustina, veličina zemljišnih agregata) koje odstupaju od zahteva definisanih na Sl.1. ...

Nikola Škrbić, PSS Institut Tamiš, Pančevo

 

Objavio skrbicn pročitaj više

TEHNIKA U PRIMENI GRANULISANIH MINERALNIH ĐUBRIVA U PRIHRANI STRNINA

Feb
20

 

Zadatak traktorskog agregata za primenu granulisanih mineralnih hraniva u prihrani je da na datoj poziciji dostave potrebnu količinu imajući u vidu planirani prinos i kvalitet zrna, zaštitu vodotoka i neciljanih površina.

Nikola Škrbić, PSS Institut Tamiš, Pančevo

 

 

Objavio skrbicn pročitaj više

Objavljen 46 po redu Organic News

Jul
14

Najnoviji broj elektronskog časopisa Organic News br. 46 obrađuje vesti i aktuelna dešavanja iz zemlje i inostranstva, kao i teme vezane za različite svere organske proizvodnje. Izdavač je Nacionalna asocijacija za razvoj organske proizvodnje "Serbia Organica", a saradnici su svi oni kojima je organska proizvodnja i zaštita životne sredine predmet rada i interesovanja.

Objavio vladanu pročitaj više

Vladimir Čolović-Uklanjanje starog lišća i rezidba bokora jagode

Jun
22

Vladimir Čolović – PSS Institut Tamiš

 

Uklanjanje starog lišća i rezidba bokora jagode

 

                Uklanjanje starog lišća, rezidba bokora, zakidanje stolona i cvetova pripadaju grupi mera kojima se reguliše rodnost jagode.

Objavio draganlju pročitaj više

Kupusnjače u pokrovnim usevima

Apr
22

Kupusnjače u pokrovnim usevima

dr Vladan Ugrenović, naučni saradnik

Institut Tamiš Pančevo

 

Objavio vladanu pročitaj više

Stranice

Subscribe to RSS - Aktuelni savetnik