Ostali rezultati ogleda

Objavio vladanu pročitaj više

NOVO TEHNIČKO REŠENJE U OBLASTI ORGANSKE PROIZVODNJE

Maj
06

Мinistarstvo prosvete nauke i tehnološkog razvoja Rеpublikе Srbiје u аprilu 2019. gоdinе prihvatilo je tehničko rešenje u oblasti organske proizvodnje „Оdržаvаnjе plоdnоsti zеmlјištа nа оrgаnskоm gаzdinstvu mоdеlirаnjеm plоdоrеdа sа učеšćеm lucеrkе“ u kategoriji Novo tehničko rešenje primenjeno na nacionalnom nivou (m 82).

Objavio vladanu pročitaj više

Standardna devijacija i koeficijent varijacije grafiči prikazan za oglede soje u 2013-2015 godini:

Jun
30

Standardna devijacija i koeficijent varijacije grafiči prikazan za oglede soje u 2013-2015 godini:

Objavio aleksandard pročitaj više

Sorte sa prinosima iznad proseka na svim lokalitetima gajenja u periodu 2013-2016

Jun
30

Sorte sa prinosima iznad proseka na svim lokalitetima gajenja u periodu 2013-2016. 

Objavio aleksandard pročitaj više

Organsko demonstraciono polje Instituta Tamiš u 2016. godini

Apr
03

Organsko demonstraciono polje Instituta Tamiš u 2016. godini.

dr Vladan Ugrenović, naučni saradnik

Institut Tamiš Pančevo

Objavio vladanu pročitaj više

UTICAJ RAZLIČITIH DOZA AZOTA NA KVALITATIVNE KARAKTERISTIKE 13 SORTI I 2 HIBRIDA OZIME PŠENICE

Dec
28

PSS Institut Tamiš Pančevo- UTICAJ RAZLIČITIH DOZA AZOTA NA KVALITATIVNE KARAKTERISTIKE 13 SORTI I 2 HIBRIDA OZIME PŠENICE

Objavio violetams pročitaj više

PSS Institut Tamiš Pančevo-Uticaj različitih tipova meleženja na proizvodne osobine svinja

Nov
30

logo Savetodavne Sluzbe APVText Box:  Republika Srbija, Sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo

Autonomne Pokrajine Vojvodine

Poljoprivredna Savetodavna Služba AP Vojvodine

 

Objavio nikolas pročitaj više

UTICAJ RAZLIČITIH TIPOVA MELEŽENJA NA PROIZVODNE OSOBINE SVINJA

Nov
30

IZVEŠTAJ O OGLEDU U SVINJARSTVU

Ogled realizovali: Nikola Stojsavljević

                              Dragan Romić

 

Uvod: Ogled pod nazivom „UTICAJ RAZLIČITIH TIPOVA MELEŽENJA NA PROIZVODNE OSOBINE SVINJA“  sproveden je u periodu od 01.03.2016-30.09.2016 godine na farmi velične 1300. priplodnih krmača i godišnjom proizvodnjom od 28000. tovnih svinja. Proizvodni rezultati na farmi su na zavidnom nivou ali svakako da u okviru selekcijskog rada postoje mere koje dodatno mogu da poboljšaju dostignuti nivo proizvodnje.

Objavio draganr pročitaj više

Sadržaj opasnih i štetnih materija u poljoprivrednim zemljištima opštine Pančevo

Jun
06

Poljoprivredna proizvodnja se odvija pod uticajem raznih zagađivača životne sredine koji se svojim negativnim uticajem odražavaju na proizvodnju bezbedno ispravne hrane. Pošto je i poljoprivredno zemljište izloženo uticaju zagađivača (industrija, saobraćaj, zaštitna sredstva i dr.) u opštini Pančevo je u više navrata vršeno ispitivanje sadržaja opasnih i štetnih materija. Poslednja ispitivanja su obavljena na 31 lokalitetu u 11 katastarskih opština i na dominantnim tipovima zemljišta: černozem, livadska crnica, ritska crnica i aluvijum.

Objavio draganlju pročitaj više

Stanje plodnosti zemljišta u 2015 godini na području PSS Pančevo

Maj
23

U prethodnoj 2015 godini kontrola plodnosti zemljišta je obavljena na površini od 4000 ha, a uzorkovano je 1850 uzoraka zemljišta. Preko 95% uzoraka je sa državnog zemljišta koje koriste poljoprivredni proizvođači. Urađene su agrohemijske analize na hemijske osobine zemljišta: pH reakcija i sadržaj CaCO3 i humusa, kao i sadržaj biljnih hraniva: azota, fosfora i kalijuma.

Ocena plodnosti zemljišta je urađena svrstavanjem vrednosti analize svakog parametra plodnosti zemljišta u nivoe obezbeđenosti da bi se dobilo procentualno učešće za svaki nivo obezbeđenosti.

Objavio draganlju pročitaj više

Stranice

Subscribe to RSS - Ostali rezultati ogleda