Rezultati ogleda okopavina

PSS d.o.o.Kikinda: Prosečni rezultati ogleda kukuruza po grupama zrenja za poslednjih 7 godina na oglednom polju

Dec
25

Kukuruz je ekonomski najznačajnija kulturna biljka na teritoriji Severnog banata. U pojedinom godinama zahvata i do 50% obradivih površina. Poljoprivredna Stručna Služba D.O.O. Kikinda, u okviru svojih redovnih aktivnosti, realizuje makrosortne i druge oglede na kukuruzu. Zastupljene su sve vodeće semenske kompanije koje se bave proizvodnjom i prometom semena kukuruza. U prilogu se nalazi tabela sa prosečnim rezultatima ogleda kukuruza po grupama zrenja za poslednjih 7 godina.

Objavio zorans pročitaj više

Rezultati ogleda:"Uticaj mineralnog đubriva na prinos kukuruza u Subotici i Somboru"

Okt
26

Prikazani su rezultati makroogleda kukuruza u 2012. godini u kojem je ispitivan uticaj različitih količina mineralnih đubriva i različite gustine setve na prinos kukuruza u lokalitetima Subotica i Sombor. Detaljnije u prilogu u PDF formatu.

Objavio olgav pročitaj više

Makroogled kukuruza u 2012. godini

Okt
26

Prikazani su rezultati makroogleda kukuruza u 2012. godini i pokušalo se ispitati na koji način se povećanjem ili smanjenjem gustine setve utiče na kretanje prinosa. Proizvoljno su odabrani hibridi kukuruza koji su zastupljeni na našem tržištu i zasejani na tri gustine setve u tri ponavljanja.

Objavio olgav pročitaj više

Stranice

Subscribe to RSS - Rezultati ogleda okopavina