Rezultati ogleda okopavina

PSS Sremska Mitrovica – Ogled silažnog kukuruza

Nov
10

Na oglednom polju PSS Sremska Mitrovica, u 2015. godini zasejano je pet hibrida kukuruza namenjenih za proizvodnju silaže. Primenjena je ista tehnologija proizvodnje, a zemljišni i klimatski uslovi su bili jednaki za sve hibride. Tokom vegetacionog perioda očitavani su različiti parametri. U ogledu koji nije navodnjavan dugotrajna suša praćena visokim temperaturama nije uticala na formiranje klipa i na vegetativnu masu.

 Rezultati ogleda prikazani su u sledećoj tabeli:

Objavio vladimirm pročitaj više

PSS Vrbas - rezultati makroogleda soje

Sep
26

Na oglednom polju PSS Vrbas obavljena je žetva soje. U makroogledu soje bili su ukjlučene tri semenske kompanije sa ukupno 28 sorti. Takođe u makroogledu su bile ukluljučene varijante sa folijarnim đubrivima i stimulatorima rasta.

Izveštaj dat u prilogu.

Dipl.ing. Vladimir Rankov

Objavio rankovv pročitaj više

PSS Vrbas - rezultati makroogleda suncokreta

Sep
24

Na oglednom polju PSS Vrbas u Zmajevu obavljena je žetva suncokreta. U makroogledu bilo je uključeno šest semenskih kompanija, sa ukupno 19 hibrida. Takođe, u ogledu su učestvovale tri kompanije sa folijarnim đubrivima i stimulatorima rasta.

Rezultati ogleda su dati u tabeli u prilogu.

Dipl.ing. Vladimir Rankov

PSS Vrbas

Objavio rankovv pročitaj više

Stranice

Subscribe to RSS - Rezultati ogleda okopavina