Rezultati ogleda strnina

Rezultati makroogleda ozimih strnih žita PSS Institut TAMIŠ Pančevo

Jul
24

Proizvodnja ozimih strnih žita u južnom Banatu je bila specifična po izuzetno kasnoj setvi, poslednja dekada oktobra i prve dve dekade novembra meseca ( više od 60% površina), postepenom sniženju temperatura tokom novembra i ledenom decembru 2016-e i januaru 2017-e kao i nicanju ozime pšenice krajem meseca februara 2017-e.

Posle nekoliko priloga postavljenih tokom zime i proleća ove godine, a snimljenih na terenu i Oglednom polju PSS Pančevo, smatramo da je neophodno da predstavimo i rezultate ogleda sa kompletnom agrotehnikom. (prilog Rezultati ogleda sozimih strnih žita 2017)

Objavio bogdang pročitaj više

Uticaj rastućih doza azota na intezitet pojave korova kod ozime pšenice

Jan
09

U prilogu su dati rezultati demo ogleda iz 2016. godine "Uticaj rastućih doza azota na intezitet pojave korova kod ozime pšenice".

Izvođač ogleda, savetodavac MSc Radmila Heraković

Objavio radmilah pročitaj više

UTICAJ RAZLIČITIH DOZA AZOTA, NA IZMERENI NDVI INDEX, SADRŽAJ HLOROFILA I PRINOS13 SORTI I 2 HIBRIDA OZIME PŠENICE

Dec
28

U 2016.godini na Oglednom polju PSS INSTITUT TAMIŠ PANČEVO, postavljen je ogled pod nazivom "UTICAJ RAZLIČITIH DOZA AZOTA, NA IZMERENI NDVI INDEX, SADRŽAJ HLOROFILA I PRINOS

Objavio bogdang pročitaj više

PSS Sremska Mitrovica - Rezultati makroogleda 2015

Avg
20

 

Strna žita          
MAKROOGLED 2014/2015   -   PSS Sremska Mitrovica        
R. broj Sorta Vlaga zrna  (%) Nečistoća(%)

Prinos

(kg/ha)

Poleganje (%) Datum žetve

Apsolutna masa (g)

HM (kg)
Ozimi ječam                
1 SZD Amorosa 10,3 2,41 9.182,35 0 10.jul 45,9 61,1
2 KG Zlatnik 11,2 1,89 8.839,03 0 10.jul 51,3 64,8
3 NS Novosadski 565 10,1 1,40 7.773,80 0 10.jul 54,7 60,4
4 NS Nonius 10,5 3,25 7.742,90 0 10.jul 50,5 60,9
5 KG Bingo 13,1 8,46 7.249,92 0 10.jul 40,4 73,2
Ozimi tritikale                
1 NS Odisej 12,5 8,91 8.634,67 0 10.jul 48,7 63,0
Raž                
1 KWS Palazio 13,8 5,09 10.692,01 0 10.jul 38,0 75,0
Ozimi ovas                
1 NS Jadar 16,1 9,30 7.458,83 0 10.jul 33,2 40,4
Ozima pšenica              
1 NS Čarna 11,8 7,16 10.419,86 0 11.jul 48,2 80,4
2 KWS Feria YQ 12,0 6,58 10.319,81 0 10.jul 45,6 80,4
3 SY Illico 12,3 6,16 10.189,35 0 10.jul 47,4 83,0
4 NS Emina 11,6 3,77 10.093,42 0 11.jul 44,1 83,0
5 SZD Midas LM 12,1 5,79 9.825,65 0 11.jul 44,5 79,9
6 KWS Modern 11,8 10,40 9.784,43 0 10.jul 49,2 77,1
7 CS Sobred 12,6 12,06 9.780,39 0 11.jul 46,9 79,0
8 KWS Solehio YQ 12,1 9,11 9.754,16 0 10.jul 49,5 80,6
9 KWS Farinelly LAM 12,0 8,24 9.719,87 0 10.jul 41,7 79,6
10 SY Moisson 12,5 9,30 9.689,47 0 10.jul 41,3 73,7
11 LG Nikol 12,4 8,16 9.684,13 0 10.jul 52,2 77,8
12 KG Kruna 12,0 6,08 9.664,43 0 11.jul 40,3 82,7
13 SZD Balaton LM 12,3 6,43 9.595,59 0 11.jul 44,0 78,0
14 NS 40 S 11,8 4,20 9.589,69 0 11.jul 45,1 82,0
15 KWS Zephir 11,7 5,87 9.576,13 0 10.jul 44,2 74,1
16 LG Apache 12,0 7,30 9.538,89 0 10.jul 43,4 79,7
17 CCB Ingenio 11,8 9,25 9.497,09 0 10.jul 52,8 80,4
18 NS Ljubica 11,7 6,84 9.477,45 0 11.jul 36,8 82,5
19 KWS Basmati YQ 12,0 8,08 9.458,62 0 10.jul 44,8 77,3
20 NS Melodija 11,9 8,75 9.400,35 0 11.jul 44,8 81,1
21 LG Avenue 11,6 6,03 9.284,99 0 10.jul 43,3 81,2
22 RAGT Baletka 12,5 6,55 9.280,21 0 11.jul 40,8 78,9
23 LG Andino 12,3 9,20 9.174,59 0 10.jul 44,1 81,3
24 NS Futura 12,4 5,19 9.140,39 0 11.jul 46,8 83,9
25 KWS Sirtaki YQ 11,7 8,93 9.126,54 0 10.jul 43,3 76,1
26 KWS Paris 11,6 7,72 9.118,00 0 10.jul 47,7 71,4
27 KG Planeta 11,9 5,96 9.117,90 0 11.jul 45,5 83,3
28 NS Rapsodija 12,1 4,56 9.088,37 0 11.jul 42,4 84,6
29 SZD Balitus LM 12,3 9,08 9.049,60 0 11.jul 44,9 81,0
30 KWS Calisol 11,8 8,62 9.008,65 0 10.jul 47,6 78,6
31 KWS Toskani 12,5 7,66 8.892,10 0 10.jul 38,0 80,3
32 NS Renesansa 12,3 5,62 8.682,32 0 11.jul 43,9 80,0
33 NS Ilina 12,1 7,74 8.646,10 0 11.jul 39,9 81,8
34 RAGT Premio 11,7 9,74 8.634,22 0 11.jul 48,3 78,0
35 NS Dika 11,7 6,79 8.633,35 0 11.jul 46,8 82,7
36 NS Radojka 12,4 6,72 8.571,34 0 11.jul 40,6 81,8
37 SZD Komarom LM 11,6 6,13 8.561,64 0 11.jul 38,9 81,2
38 NS Evropa 90 12,2 7,14 8.271,83 0 11.jul 42,6 83,6
39 NS Pobeda 12,4 7,04 8.121,84 0 11.jul 47,2 81,6
40 NS Tavita 12,2 8,81 7.985,39 0 11.jul 50,0 82,4
41 NS Zvezdana 12,3 4,35 7.645,16 0 11.jul 45,2 83,7
42 NS Simonida 12,3 4,64 7.190,55 0 11.jul 41,8 84,1

 

Objavio zoran0601 pročitaj više

Analiza makroogleda sorata ozimih pšenica PSS APV

Sep
29

Prošlog utorka, 23.09.2014., u hotelu Park u Novom Sadu održano je Savetovanje o proizvodnji pšenice u organizaciji Klub 100+P. 

Svoje učešće u od 2010. godine ima i PSS APV sa prikazom tehnologija i prinosima sorata ozime pšenica sa svojih Oglednih polja u okviru svake stanice. Koleginice i kolege koji vode makroogled ozimih strnina svoje rezultate šalju u PSS Institut Tamiš Pančevo gde se obavi njihova analiza, nakon čega se objavljuju rezultati i daju preporuke za narednu proizvodnu sezonu.

Objavio bogdang pročitaj više

PSS Institut "Tamiš" Pančevo:Prihrana azotnim đubrivima

Apr
02

Ove zime i ranog proleća pšenice su bile izložene sušnom periodu. Primenjena azotna đubriva različito su bila efikasna nakon primene. Padavine su bile lokalnog karaktera, ali u svakom slučaju nedovoljne.

Objavio bogdang pročitaj više

Stranice

Subscribe to RSS - Rezultati ogleda strnina