Radionice

PSS Zrenjanin : Održana radionica u Tarašu

Okt
16

Tatjana Mironovic, savetodavac PSS Zrenjanin je dana 12.10.2017. od 09.30-10.00. godine održala radionicu sa proizvođačima krompira u selu Taraš ( PG Ratinka Vučetića ) na temu : Prepoznavanje simptoma prisustva bolesti i štetočina na krtolama krompira. Pravilno skladištenje krompira. Radionici je prisustvovalo 5 proizvođača. 

Objavio tatjanam pročitaj više

PSS Zrenjanin: Održana radionica u Zrenjaninu

Okt
03

U ponedeljak 02.10.2017. godine u Zrenjaninu na polj.gazdinstvu, od 11,00 - 12.15 h  savetodavac  Ivana Vasilijić je  održala radionicu na temu „ Mere skladištenja i čuvanja kukuruza“. 

Radionici prisustvovalo sedam polj.proizvođača.

Objavio ivanav pročitaj više

PSS Bačka Topola - Održana radionica u Tomislavcima

Sep
29

Savetodavac Vesna Bilić je 28.09.2017. u Tomislavcima na poljoprivrednom gazdinstvu održala radionicu. Teme radionice bile su vođenje evidencije u biljnoj proizvodnji i skladištenje kukuruza.

Objavio vesnab pročitaj više

PSS Bačka Topola - Održana radionica u PSS

Sep
28

Savetodavac Vesna Bilić održala je 27.09.2017. radionicu u prostorijama PSS Bačka Topola. Tema radionice bila je: Upoznavanje sa metodama ispitivanja kvaliteta semena, značaj upotrebe kvalitetnog i deklarisanog semena. 

Objavio vesnab pročitaj više

PSS Zrenjanin-Održana radionica o ovčarstvu u Mužlju

Sep
27

Dana 19.09.2017. održana je radionici na farmi ovaca u Mužlji sa temom Tehnologija ovčarske proizvodnje.Radi se o novoj farmi na koju su useljavana kvalitetna grla ovaca Ill de France rase uvežena iz Francuske.Grla su boravila u karantinu do tog datuma i sukcesivno su useljavana na farmu do 25.09.2017.Akcenat je stavljen na smeštaj grla,vođenje matične evidencije,pripusta,izgradnji dodatnih objekata na farmi..Radionici je prisustvovalo 11 proizvođača.

Gordana Aćimac PSS Zrenjanin

Objavio gordanaa pročitaj više

PSS Subotica - održana radionica

Sep
24

PSS Subotica - održana radionica

Dana 19.9.2017. održana je radionica na imanju Ivana Beretića u Bajmoku. 

Tema radionice je bila ishrana ovaca u zimskom periodu i upotreba silaže. 

Radionica je održana od 9 do 10 časova, i podeljen je materijal u vidu Power point prezetancije. Na radionici je bilo tri učesnika.

 

Savetodavac

Ljiljana Uzelac dipl. ing. stočarstva

Objavio ljiljanau pročitaj više

PSS SENTA - Održana radionica u Kanjiži

Sep
19

Dana 17.09.2017godine u vremenu od 1030h do 1130h održana je radionica u Kanjiži. Radionica je održana na poziv i zahtev Udruženja poljoprivrednih proizvođača AGROKANJIŽA. Tema radionice je bila "Bezbedno rukovanje pesticidima i tretiranim semenom na poljoprivrednom gazdinstvu". Radionici je prisustvovalo devet poljoprivrednih proizvođača.

Objavio natasaa pročitaj više

PSS Senta - održana radionica u Kanjiži

Sep
19

Dana 17.09.2017godine u vremenu od 10,30h do 11,30h održana je radionica u Kanjiži. Radionica je održana na poziv i zahtev Udruženja poljoprivrednih proizvođača AGROKANJIŽA. Tema radionice je bila "Pravilna i bezbedna upotreba prskalica i atomizera". Radionici je prisustvovalo devet poljoprivrednih proizvođača. Prisutni proizvođači su pokazali veliko interesovanje za ovu temu i aktivno su učestvovali postavljanjem pitanja i diskusijom na radionici.

 

Savetodavac

Dževat Ademi

 

 

 

Objavio ademid pročitaj više

PSS Zrenjanin : Odrzana radionica sa pčelarima u Mužlji

Sep
18

Savetodavac PSS Zrenjanin d.o.o. Zrenjanin ( Tatjana Mironović ) održala je dana 15.09.2017. godine, od 19.30 - 20.30 h,   radionicu na temu " Toksičnost pesticida na pčele " u prostorijama Društvo pčelara "Akac" Mužlja, Mađarske Komune 42 . Radionici su prisustvovali članovi društva i zainteresovani.

Objavio tatjanam pročitaj više

PSS Zrenjanin-Održana radionica u Elemiru

Sep
18

Savetodavac Zorica Rajačić održala je 15.09.2017. god u trajanju od 10:30 do 12 časova radionicu u Elemiru na parceli poljoprivrednog proizvođača Mihajlov Slobodana o značaju i načinu usitnjavanja i zaoravanja žetvenih ostataka kukuruza. Svi učesnici radionice dobili su i pisani materijal o značaju zaoravanja, i o štetnosti paljenja žetvenih ostataka.

Radionici je prisustvovalo 6 polj. proizvođača.

 

Savetodavac Zorica Rajačić

Objavio rajacicz pročitaj više

Stranice

Subscribe to RSS - Radionice