Predavanja

PSS Zrenjanin-Održano predavanje u Lazarevu

Mart
02

Savetodavci PSS Zrenjanin održali su predavanje 19.02.2020. god. u prostorijama mesne zajednice u Lazarevu. Predavanju je prisustvovalo 13 polj. proizvođača.

Predavači i teme:

Dragan Marković-Ishrana bilja

Tatjana Mironović- Karantinski štetni organizmi, antirezistentna strategija

Ivana Vasilijić-Agrotehničke mere za ublažavanje posledica suše

Objavio rajacicz pročitaj više

Održano predavanje u Gardinovcima

Mart
02

Dana 21.02.2020. godine održano predavanje u Gardinovcima u prostorijama osnovne škole. Predavači su bili Sanja Mehandžić Stanišić, Tatomir Srđanov i Milan Delić.

Teme predavannja su : 

1.  Rezistentnost korova na herbicide

2. Rezultati ogleda kukuruza i preporuka sortimenta kukuruza

3. IPARD i nacionalne mere podsticaja

Objavio miland pročitaj više

Održano predavanje u Pivnicama

Mart
02

Dana 20.02.2020. godine održano predavanje u Pivnicama u restoranu "Sedlo" Predavači su bili Sanja Mehandžić Stanišić, Tatomir Srđanov i Milan Delić.

Teme predavannja su : 

1. Rezistentnost korova na herbicide

2. Rezultati ogleda kukuruza i preporuka sortimenta kukuruza

3. IPARD i nacionalne mere podsticaja

Objavio miland pročitaj više

Održano predavanje u Silbašu

Mart
02

Dana 17.02.2020. godine održano predavanje u Silbašu u prostorijama Vatrogasnog doma. Predavači su bili Sanja Mehandžić Stanišić, Tatomir Srđanov i Milan Delić.

Teme predavannja su : 

1.  Rezistentnost korova na herbicide

2. Rezultati ogleda kukuruza

3. Utvrđivanje sadržaja nitratnog azota 

4. IPARD i nacionalne mere podsticaja

Objavio miland pročitaj više

Održano predavanje u Tovariševu

Mart
02

Dana 12.02.2020. godine održano predavanje u Tovariševu u biblioteci osnovne škole. Predavači su bili Sanja Mehandžić Stanišić, Tatomir Srđanov i Milan Delić.

Teme predavannja su : 

1.  Bezbedna primena pesticida

2. Utvrđivanje sadržaja nitratnog N u zemljištu

3. IPARD i nacionalne mere podsticaja

Predavanju je prisustvovao 21 poljoprivrednik.

Objavio miland pročitaj više

Održano predavanje u Kisaču

Mart
02

Dana 06.02.2020. godine održano predavanje u Kisaču u prostorijama PZ "Profortun" Predavači su bili Sanja Mehandžić Stanišić, Tatomir Srđanov i Milan Delić.

Teme predavannja su : 

1.  Prehrana pšenice azotom

2. preporuka sortimenta kukuruza

3. Zakonska regulativa za proizvodnju konoplje

4. IPARD i nacionalne mere podsticaja

5. Bezbedna primena pesticida

Objavio miland pročitaj više

Predavanje u Kisaču

Mart
02

Dana 31.01.2020. godine održano predavanje u Kisaču u prostorijama OZZ "Kisač" Predavači su bili Sanja Mehandžić Stanišić, Tatomir Srđanov i Milan Delić.

Teme predavannja su : 

 

1. Peporuka sortimenta kukuruza

2. Zakonska regulativa za proizvodnju konoplje

3. IPARD i nacionalne mere podsticaja

Predavanju je prisustvovalo 16 poljoprivrednika.

Objavio miland pročitaj više

Održano predavanje u Kovilju

Mart
02

Dana 27.01.2020. godine održano predavanje u Kovilju u prostorijama restorana "Arkanj" .Predavači su bili Sanja Mehandžić Stanišić, Tatomir Srđanov i Milan Delić.

Teme predavannja su : 

1. Utvrđivanje lakopristupačnog N u zemljištu.

2. Rezultati ogleda kukuruza i preporuka sortimenta.

3. Zakonska regulativa za proizvodnju konoplje

4. IPARD i nacionalne mere podsticaja

Objavio miland pročitaj više

Održano predavanje u Kisaču

Mart
02

Dana 21.01. održano predavanje u Kisaču u prostorijama "Klub poljoprivrednika" Predavači su bili Sanja Mehandžić Stanišić, Tatomir Srđanov i Milan Delić.

Teme predavannja su : 

1.  Prehrana pšenice

2. preporuka sortimenta kukuruza

3. Zakonska regulativa za proizvodnju konoplje

4. IPARD i nacionalne mere podsticaja

Predavanju je prisustvovalo 16 poljoprivrednika.

Objavio miland pročitaj više

PSS Zrenjanin-Održano predavanje u Srpskoj Crnji

Mart
02

Savetodavci PSS Zrenjanin održali su predavanje 13.02.2020. godine u prostorijama mesne zajednice u Sr. Crnji. Predavanju je prisustvovalo 25 poljop. proizvođača.

Predavači i teme:

Ivana Vasilijić-Prihrana ozimih strnina

Dragan Marković-Ishrana bilja i mogućnost navodnjavanja

Milinko Sinđić-Prednosti primene sertifikovanog sadnog materijala

Tatjana Mironović- Karantinski štetni organizmi,rezistentnost herbicida, krizne situacije (drift).

Objavio rajacicz pročitaj više

Stranice

Subscribe to RSS - Predavanja