Predavanja

PSS Sombor-Održana predavanja u Somboru

Okt
22

Dana, 21.10.2020. god. sa početkom u 10h održana su predavanja poljoprivrednim proizvođačima u Edukativnom centru PSS Sombor-a. Na predavanjima je bilo prisutno 26 poljoprivrednih proizvođača. Teme predavanja su bila vezana za zaštitu bilja i pravilnu primenu hraniva u jesenjem periodu. Predavanja su održali Jelena Perenčević sa temom " Antirezistentna strategija u zaštiti uljane repice od korova", Mirjana Zorić sa temom " Zaštita pčela od trovanja" i Smiljka Mojsović sa temom       " Pravilna primena hraniva u poljoprivredi-primena NPK".

Objavio smiljkam pročitaj više

Predavanje-PSS Pančevo

Okt
07

Savetodavci Babka Jan i Bogdan garalejić održali su 5.10.2020. u prostorijama MZ Padina u 17 ha predavanje sa 2 aktuelne teme i dve obavezne teme grupi poljoprivrednih proizvođača.

Aktuelne teme:

Babka Jan - "Agritehničke mere i preporuke za uljanu repicu - iznikli usevi i tek posejani usevi" i

Bogdan Garalejić - "Norma setve ozimih pšenica - deklaracija, parametri kvaliteta semena, izračunavanje količine semena (kg/ha)".

Obavezne teme:

Babka Jan - "Pravilna primena hraniva" i

Objavio bogdang pročitaj više

PSS Zrenjanin: Održano predavanje u Stajićevu

Okt
02

Savetodavci Ljiljana Maletić i Ilija Bjelić održali su 01.10.2020. godine predavanje za poljoprivredne proizvođače u Stajićevu, u prostorijama "SN Stefanov agro" doo. Predavanje je trajalo od 9-11 sati. Bilo je prisutno 11 proizvođača. Teme predavanja su bile: Knjiga polja (Ljiljana Maletić) i Agrotehnika pšenice (Ilija Bjelić).

 

Objavio bjelici pročitaj više

PSS Sombor-Održana predavanja u Somboru

Sep
30

Dana. 27.09.2020.god. održana su predavanja u Edukativnom centru PSS Sombor-a. Predavanja, koja su počela u 10h, održali su Zoran Boca sa temom " Mere IPARD programa, Jelena Perenčević sa temom " Bezbedna primena pesticida" i Smiljka Mojsović sa temom " Uticaj poplava i mere popravke poljopr.zemljišta". Na tim predavanjima je prisustvovalo 32 poljoprivredna proizvođača.

Objavio smiljkam pročitaj više

PSS S.Mitrovica obavezno predavanje u Zasavica II

Sep
22

Dana 18.09.2020. savetodavci PSS Sr. Mitrovica  savetodavci Dejan Stepanović i Dejan Suvić održali su obavezno predavanje na PG Slobodan Biščić Slobodan sa sledećim temama

- Vođenje knjige biljne proizvodnje

- N - min metod

- Određivanje optimalnog roka berbe

Na predavanju je bilo prisutno 13 proizvođača.

 

Objavio zeljkog pročitaj više

PSS S.Mitrovica obaveznog predavanja u Noćaju

Sep
17

Dana 11.09.2020. održano je obavezno predavanje u Noćaju na PG Milan Mijailović sa sledećim temama:

Vođenje knjige biljne proizvodnje

N - metod

Berba i čuvanje jabuka u kontrolisanim uslovima

Na predavanju je bilo prisutno 10 proizvođača.

Objavio zeljkog pročitaj više

PSS Vrbas - održano predavanje u Kucuri

Jul
10

Savetodavac Katarina Radonić održala je predavanje na odabranom gazdinstvu, tema Zaštita paprike, početak u 8 časova.

Objavio katarinar pročitaj više

PSS Bačka Topola -Održano predavanje u Bačkoj Topoli

Jun
09

Savetodavci iz PSS Bačka Topola 07.06.2020.održali su predavanje u Bačkoj Topoli u domu Vašarište. Na predavanju je prisustvovalo 29 poljoprivrednih

proizvođača. Teme su bile:

Šuša Radomir: Uticaj klimatskih uslova na stanje useva

Marta Barčik: Rezistentnost korova na herbicide i antirezistentna strategija

Vesna Bilić: Upotreba ličnih zaštitnih sredstava

Dragan Kljajić: Meteorološki uslovi u proizvodnoj 2019/2020 godini.

Milan Jeremić: Krizne situacije - Zaštita i nega voćnjaka posle grada

Objavio martab pročitaj više

PSS ‚‚Sremska Mitrovica‚‚ - PREDAVANJE

Mart
20

Poljoprivredna stručna služba ‚‚Sremska Mitrovica‚‚ doo je 04.03.2020. godine održala predavanje u mestu Grgurevci u prostorijama lovačkog doma.

Na predavanju je prezentovano 5 tema iz oblasti ratarstva, zaštite bilja, voćarstva i zaštite žitovne sredine, a ove teme je prezentovalo 5 savetodavaca iz PSS‚‚ Sremska Mitrovica‚‚.

Milić Milan

Objavio zeljkog pročitaj više

PSS ‚‚Sremska Mitrovica‚‚ - PREDAVANJE

Mart
20

Poljoprivredna stručna služba ‚‚Sremska Mitrovica‚‚ doo je 21.02.2020. godine održala predavanje u mestu Vojka u prostorijama mesne kancelarije.

Na predavanju je prezentovano 5 tema iz oblasti ratarstva, zaštite bilja, voćarstva i zaštite žitovne sredine, a ove teme je prezentovalo 5 savetodavaca iz PSS‚‚ Sremska Mitrovica‚‚.

Milić Milan

Objavio zeljkog pročitaj više

Stranice

Subscribe to RSS - Predavanja