Mlekarstvo

PSS SUBOTICA-Šta određuje procenat masti u mleku

Jan
22

ŠTA ODREĐUJE PROCENAT MASTI U MLEKU?

Mleko se sastoji od vode - 87,4 %
suve materije - 12,6 %

Objavio ljiljanau pročitaj više

PSS SENTA: Predavanje u Senti

Jan
18

Dana 16.01.2018. godine savetodavci PSS Senta u prostorijama SO Senta održali su predavanje sa sledećim temama:

Pravilnik o IPARD II podsticajima - Ana Prijović 

Aktuelni javni pozivi - Jovana Marić

Standardi u stočarstvu za učešće u IPARD programu - Sabolč Vartuš

Predavanju je prisustvovalo 33 proizvođača

Objavio anap pročitaj više

Radionica u Sanadu

Dec
15

Dana 15.12.2017. godine od 10.00 do 12.00 časova na poljoprivrednom gazdinstvu Đuričin održana je radionica sa temama: Ishrana teladi - Sabolč Vartuš i IPARD II program - Ana Prijović. Radionici je prisustvovalo 5 proizvođača.

Objavio anap pročitaj više
Objavio gordanao pročitaj više

PSS Vrbas Održana radionica u Kuli

Jun
29

Dana 29.06.2017. god . u Kuli na poljoprivrednom gazdinstvu Dragana  Delibašića održana je radionica na temu:  Higijena muže krava u laktaciji., prisutno pet proizvođača.

PSS Vrbas

Aleksandar Repček

Objavio aleksandarr pročitaj više

PSS Vrbas Održana radionica u Kucuri

Jun
28

Dana 26.06.2017 na PG Vasić Mića iz Kucure održana je radionica sa temom Higijena muže krava u laktaciji.

PSS Vrbas

Aleksandar Repček

Objavio aleksandarr pročitaj više

Udruživanje stočara

Jun
21

Udruživanje stočara
Udruženje , je dobrovoljno, nevladino , nestranačko, neprofitno udruženje građana i pravnih lica, čiji je cilj unapređenje stočarstva kao grane poljoprivrede, razvijanje, odgajivačkog i takmičarskog duha i okupljanje proizvođača i prerađivača iz ove oblasti radi lakšeg ostvarivanja zajedničkih ciljeva i interesa.Udruženje ima status pravnog lica sa pravima i obavezama koja joj pripadaju na osnovu Ustava, Zakona i Statuta Udruženja.
Obično kao Osnovni ciljevi Udruženja se navode :
Zastupanje interesa stočara opšti i šire.

Objavio zeljkog pročitaj više

Radionica Jankov Most

Jun
21

Dana 21.06.2017. god. održao sam Radionicu sa temom Higijena mleka.Radionica je održana na otkupnom mestu Mlkoprodukta iz Zrenjanina u Jankov Mostu, i prisustvovala su 3 slušaoca.

Objavio predragp pročitaj više

Održana radionica

Jun
07

Održana najavljena radionica u Bašaidu

Objavio gordanao pročitaj više

Mlečna mast, proteini i urea mleka kao faktor u metodi ocene energetskog statusa mlečnih krava

Apr
27

Kritičan period u proizvodno-reproduktivnom ciklusu visokomlečnih krava je prelazak iz perioda zasušenja u period rane laktacije.
U ovom periodu dešava se prelazak iz pozitivnog u negativan bilans energije, koji je karakterističan za period rane laktacije.Zdravstvenim poremećajima su najpodložnije životinje sa izraženim genetskim potencijalom za visoku mlečnost (Drackley, 1999; Kampl, 2005; Šamanc i sar., 2005a; Horvat i sar. 2007).

Objavio zeljkog pročitaj više

Stranice

Subscribe to RSS - Mlekarstvo