Govedarstvo

RADIONICA U UTRINE

Apr
19

Dana 18.04.2018. sa početkom od 9,00 časova na rpg Karolja MIhaleka u Utrine savetodavac PSS Sente Sabolč Vartuš održao radionicu na temu Ishrana teladi. Na radionici je prisustvovao 5 proizvođača.

Objavio vsabolč pročitaj više

Radionica u Utrine

Apr
17

Dana 18.04.2018. godine sa početkom od 9,00 časova u Utrine na rpg Mihalek Karolja savetodavac PSS Sente Sabolč Vartuš će održati radionicu na temu Ishrana teladi.

Objavio vsabolč pročitaj više

RADIONICA U TORNJOŠU

Apr
16

Dana 13.04.2018. godine sa početkom od 9,45 časova savetodavac PSS Senta Sabolč Vartuš je održao radionicu na temu Ishrana teladi. Na rdionici je učestvovao 5 proizvođača.

Objavio vsabolč pročitaj više

RADIONICA U TOTOVOM SELU

Apr
16

Dana12.04.2018. godine sa početkom od 8,00 časova na RPG Bata Čaba savetodavac PSS Sente Sabolč Vartuš je održao radionicu na temu: Ishrana krava sa isklijalim žitaricama. Na radionici je prisustvovao 5 proizvođača mleka.

Objavio vsabolč pročitaj više

ODRŽANO PREDAVANJE U ĐURĐINU

Apr
13

U ČETVRTAK 5.4.2018. U 12h ODRŽANO JE PREDAVANJE IZ STOŠARSTVA U ŽUPNOM DOMU U ĐURĐINU.PREDAVANJU JE PRISUSTVOVALO

11 POLJOPRIVREDNIH PROIZVOĐAČA.ZA VREME I NAKON PREDAVANJA POSTAVLJANA SU PITANJA I DISKUTOVALO SE I O TEMAMA SA PREDAVANJA I O

DRUGIM PROBLEMIMA KOJI MUČE POLJOPRIVREDNIKE.

PSS SUBOTICA

dipl.inž.Branislava Pantelić

Objavio branislavap pročitaj više

PREDAVANJE U OSTOJIĆEVU

Apr
05

Dana 04.04.2018. sa početkom od 19,00 časova U lovačkom domu u saradnji  sa Udruženjem poljoprivrednika Potiski ratar iz Ostojićeva i Udruženje odgajivača ovaca Čokanska cigaja savetodavci PSS Senta su održali predavanje na teme:

Program subvencija u stočarstvu u 2018. godini i aktuelni konkursi -Sabolč Vartuš

2. Program subvencija u ratarstvu i IPARD - Josip Češljar

Na predavanju je prisustvovalo 16. poljoprivrednih proizvođača, predavanje je završeno u 21,30 časova.

Objavio vsabolč pročitaj više

PSS Zrenjanin-Održana radionica u Kumanu

Apr
05

Savetodavac PSS Zrenjanin održala je 04.04.2018.radionicu u Kumanu (najava bila za 30.03.2018) sa temom Smeštajni uslovi za domaće životinje.Radionici je prisustvovalo 6 proizvođača a trajala je od 9.30-10 časova.

Objavio gordanaa pročitaj više

PSS SENTA: NOV PRAVILNIK O USLOVIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA PODSTICAJE U STOČARSTVU ZA KRAVE ZA UZGOJ TELADI ZA TOV

Apr
04

PSS SENTA:   NOV PRAVILNIK O USLOVIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA PODSTICAJE U STOČARSTVU ZA KRAVE ZA UZGOJ TELADI ZA TOV

 

U ’’Službenom glasniku RS’’ broj 25/18 od 30. marta 2018. Godine objavljen je nov Pravilnik o uslovima i načinu ostvarivanja prava na podsticaje u stočarstvu za krave za uzgoj teledi za tov.           

 Pravilnikom se bliže se propisuju uslovi i način ostvarivanja prava na podsticaje u stočarstvu za krave za uzgoj teladi za tov, kao i obrazac zahteva za ostvarivanje podsticaja.

Objavio anap pročitaj više

ŠTA JE ZA KRAVU HLADNO

Mart
27

ŠTA JE ZA KRAVU HLADNO
Optimalni uslovi ambijenta svojim povoljnim dejstvom na zdrastveno stanje životinja,metabolizam,iskorišćavanje hrane, omogućavaju ispoljavanje ostalih faktora u maksimumumu.Na žalost u stvarnosti se obezbeđenju povoljnih mikroklimatskih uslova ne posvećuje pažnja.
Temperatura vazduha je najvažniji činilac mikroklime.Spoljna temperatura utiče na temperaturu u objektima.U stajama temperatura nije ravnomerno raspoređena.Viša je prema tavanici, a niža prema podu i zidovima.

Objavio branislavap pročitaj više

RADIONICA U SANADU

Mart
26

Dana 26.03.2018. sa početkom od 8,00 časova na rpg Cvijić Katarine u Sanadu savetodavac PSS Senta Sabolč Vartuš održao radionicu na temu : Muža i higijena muže.

Objavio vsabolč pročitaj više

Stranice

Subscribe to RSS - Govedarstvo