Štetočine

PSS Kikinda: Radionica u vinogradu

Jun
07

U sredu, 06. juna 2018. godine, sa početkom u 10 časova savetodavci Jelena Kljajić i Živanka Špirić održale su radionicu  u vinogradu proizvođača Roberta Nemeša na kojoj su govorile o dve teme: "Zelena rezidba vinove loze" i "Štetočine i prouzrokovači oboljenja u vinogradu". Radionici je prisustvovalo je 5 proizvođača.

Objavio zivankas pročitaj više

PSS Sremska Mitrovica - Radionica u Ležimiru

Maj
31

Dana 31.05.2018.g savetodavci Jovan Bojić i Mirjana Tojagić Milovanović održali su radionicu na gazdinstvu Jurišić Đorđa. Radionici je prisustvovalo pet proizvođača i obrađene su teme iz ratarstva i zaštite bilja:

-Međuredno kultiviranje okopavina - dip.ing. Jovan Bojić

-Kukuruzni plamenac- dip.ing. Mirjana Tojagić Milovanović

Objavio jovanb pročitaj više

PSS Sremska Mitrovica - Radionica u Šašincima

Maj
29

Dana 28.05.2018.g savetodavci Jovan Bojić i Mirjana Tojagić Milovanović održali su radionicu na gazdinstvu Branka Lučića.Radionici je prisustvovalo pet proizvođača a teme su bile iz oblasti ratarstva i zaštite bilja:

-Međuredno kultiviranje okopavina-dip.ing. Jovan Bojić

-Kukuruzni plamenac -dip.ing.Mirjana Tojagić Milovanović

Objavio jovanb pročitaj više

PSS Bačka Topola Održana radionica u Bačkoj Topoli

Maj
29

27.05.2017. u Bačkoj Topoli u kancelariji Mesne zajednice za 6 proizvođača je održana radionica.

Savetodavci su bili : Marta Barčik - Aktuelnosti u zaštiti ratarskih useva(rđe na strninama), greške u prskanju okopavina, itd

                                 Dragan Kljajić - Analize plodnosti zemljišta

Objavio martab pročitaj više

PSS Sremska Mitrovica - Održana radionica u Krmješevcima

Maj
25

Dana 23.05.2018. godine sa početkom u 10:30 časova PSS Sremska Mitrovica je u Krnješevcima održala radionicu poljoprivrednim proizvođačima sa sledećim temama:

  1. Postrna setva - dipl.ing. Zoran Martinović
  2. Kukuruzni plamenac - dipl.ing. Senka Mišković

 

 Radionici je prisustvovalo 6 poljoprivrednika iz Krnješevaca i Vojke.

 

Objavio senka pročitaj više

Pss Sremska Mitrovica Lisne sovice na šećernoj repi

Maj
21

LISNE SOVICE (NOCTUIDAE) U USEVU ŠEĆERNE REPE

 

U ekonomski najznačajnije vrste lisnih sovica spadaju sledeće: povrtna sovica Mamestra oleracea, kupusna sovica  Mamestra brassicae i sovica gama Autographa gamma. Na poljima šećerne repe najbrojnije i najveće štete pričinjava druga generacija  kupusne sovice, i to u drugoj polovini avgusta i početkom septembra,dok je povrtna manje zastupljena.  Za svaku vrstu su  karakteristične šare na prednjem paru krila, koje služe za njihovu determinciju.

Objavio mirjanatm pročitaj više

PSS Sremska Mitrovica - Velika žitna vaš (Sitobion avenae)

Maj
14

Velika žitna vaš (Sitobion avenae) je štetočina na mnogobrojnim biljnim vrstama iz familije Poaceae, posebno u umerenim klimatskim zonama. Boja tela velike žitne vaši varira, od žute do zelene, crvene, ljubičaste i braon, što je genetski određeno, kao i od uslova sredine. Najčešće se mogu naći kolonije zelene ili narandžaste boje. Štete koje nanose vaši mogu biti direktne i indirektne. Direktne štete nanosi hraneći se biljnim sokovima na listu, stablu i klasu, što dovodi do smanjenja prinosa (na jače napadnutim klasovima može doći do pojave šturih zrna).

Objavio senka pročitaj više

PSS Ruma održana radionica u Rumi

Maj
11

Dana 11.05.2018.godine održana je radionica u Rumi. Radionici je prisustvovalo 5 poljoprivrednih proizvođača. Radionicu je održao savetodavac Neđeljka Jekić. Tema radionice je ,,Integralna zaštita useva". Radionica je uspešno realizovana uz aktivno učešće prisutnih proizvođača.

Objavio nedeljkaj pročitaj više

PSS Kikinda: Drugi tretman u pšenici

Maj
07

Na području delovanje PSS Kikinda usevi ozime pšenice se u zavisnosti od lokaliteta, roka setve i sortimenta nalaze u različitim fazama  razvoja: od kasne faze zastavičara (rukavac zastavičara nabubren), različitih faza klasanja (od početka do kraja klasanja), pa do početka cvetanja (45-61 BBCH).

Faza cvetanja pšenice je veoma osetljiva faza na infekciju klasa gljivom koja  prouzrokuje fuzariozu klasa, odnosno šturost klasa (Fusarium graminearum).

Objavio zivankas pročitaj više

Pss Sremska Mitrovica Održana radionica

Apr
27

Dana 26.4.2018. god. u Velikim Radincima održana radionica sa temom Repina pipa i njeno suzbijanje. Prisustvovalo šest proizvođača.

Mirjana Tojagić Milovanović

Objavio mirjanatm pročitaj više

Stranice

Subscribe to RSS - Štetočine