Bolesti

Pss Sremska Mitrovica Održana u Gibarcu

Feb
22

Dana 18.2.2019.godine savetodavci PSS Sremska Mitrovica održali su predavanja u Gibarcu. Prezentovane su aktuelne teme iz oblasti ratarstva, zaštite bilja , agroekonomije i vinogradarstva. 

Objavio jovanb pročitaj više

PSS Zrenjanin; Održano predavanje u Novom Miloševu

Feb
22

Savetodavci PSS Zrenjanin održali su predavanje 21.02.2019.godine.u Novom Miloševu.

Predavanje i razgovor sa polj. proizvođačima je trajalo 2 sata. Prisutno je bilo 12 polj.proizvođača.

Predavači:

1. I. Vasilijić - Prihrana i nega pšenice

2. I. Bjelić – Suzbijanje žičara agrotehničkim merama

3. T. Mironović – Karantinski štetni organzmi i aktuelnosti u zaštiti bukja

4. M. Sinđić – Rezidba voća

5. D.Bagić – Upala vimena - mastitis

Objavio ivanav pročitaj više

PSS Sremska Mitrovica - Predavanje u Vašici

Feb
22

Dana 22.02.2019. godine sa početkom u 18 časova PSS Sremska Mitrovica je u Vašici održala predavanje  poljoprivrednim proizvođačima sa sledećim temama:

  1. Gde grešimo u proizvodnji - dipl.ing. Zoran Martinović
  2. Candidatus Phytoplasma solani i Flavescence doree - dipl.ing. Senka Mišković
  3. Setva kukuruza  i predsetvena pripema-  dr Vladimir Marić
  4. IPARD i subvencije u stočarstvu -  dipl.ing. Željko Graovac

 

Objavio senka pročitaj više

PSS "Sremska Mitrovica"-Održano predavanje u Staroj Pazovi

Feb
21

Savetodavci PSS Sremska Mitrovica održali su predavanje 21.02.2019. godine u sali opštine Stara Pazova sa početkom u 10:00. Prisutni poljoprivredni proizvođači su kroz predavanja i diskusiju upoznati sa aktuelnim temama u vezi ratarstva, zaštite bilja, IPARDa i subvencijama u stočarstvu.Predavanju prisustvovao 16 poljorprivredni proizvođača.
Savetodavci: Zoran Martinović, Senka Mišković, Dr Vladimir Marić i Željko Graovac

Objavio zeljkog pročitaj više

Pss Sremska Mitrovica Predavanja u Zasavici I

Feb
21

Dana 20.2.2019. godine, savetodavci Pss Sremska Mitrovica su održali predavanja u Zasavici I sa početkom u 18 časova. Prezentovane su aktuelne  teme iz oblasti zaštite bilja, ratarstva, vinogradarstva kao i  podsticajnih  sredstava. 

Objavio mirjanatm pročitaj više
Objavio goricak pročitaj više

PSS Subotica:Održano predavanje za poljoprivrednike u Čantaviru

Feb
20

Savetodavci PSS Subotica održali su predavanje u utorak 19.02.2019.godine za poljoprivrednikei u Čantaviru,naselju blizu Subotice.

Predavanje koje je organizovano u saradnji sa Udruženjem "Klub proizvođača Čantavir", počelo je u 10 časova i održalo se u prostorijama Udruženja u MZ Čantavir.
Poljoprivrednici su upoznati sa aktuelnostima u poljoprivredi.

Predavanje je trajalo do 12 časova i prisustvovalo je oko dvadesetak poljoprivrednika .

Anica Marcikić
savetodavac
PSS Subotica

Objavio anicam pročitaj više

PSS Sremska Mitrovica - Održano predavanje u Martincima

Feb
20

U utorak, 19.02.2019. godine sa početkom u 18 sati, savetodavci PSS Sremska Mitrovica održali su predavanje u Martincima sa aktuelnim temama iz ratarstva, zaštite bilja i stočarstva sa sledećim temama:

Vladimir  Marić - Setva kukuruza i predsetvena priprema zemljišta

Zoran Martinović - Gde grešimo u proizvodnji

Senka Mišković - Candidatus phytoplasma solani

Željko Graovac - IPARD i subvencije

Predavanju je prisustvovalo 14 poljoprivrednika iz Martinaca i okolinih sela.

Objavio vladimirm pročitaj više

Pss Sremska Mitrovica Bakteriozna plamenjača jabučastog voća - Erwinia amylovora

Feb
19

BAKTERIOZNA PLAMENJAČA JABUČASTOG VOĆA – ERWINIA AMYLOVORA

 

                Bakteriozna plamenjača je jedna od najdestruktivnijih bolesti jabučastog voća, koja samo u toku jedne sezone kod mladih biljaka može da prouzrokuje potpuno sušenje.  Simptomi se javljaju na cvetovima, mladarima, granama, deblu, podlogama i korenu.

Objavio mirjanatm pročitaj više

PSS Sombor - Održano predavanje u Karavukovu

Feb
19

Dana 25.01.2019. godine PSS Sombor je održala predavanje u Karavukovu u saradnji sa ZZ Agrodunav Karavukov.

Predavanju je prisustvovalo 39 proizvodjača, a teme su bile sledeće:

1. Rezultati ogleda soje u 2018.godini - savetodavac Jelena Ivan

2. Rezultati ogleda kukuruza u 2018.god - savetodavac Zoran Boca

3. Rezultati ogleda povrća u 2018. god. - savetodavac Olivera Sekulić

4. Konkursi razvojnog fonda AP Vojvodine - savetodavac Smiljka Mojsović

5. Rezultati ogleda zaštite bilja u soji i kukuruzu u 2018,god. - savetodavac Jelena Perenčević

Objavio zoranb pročitaj više

Stranice

Subscribe to RSS - Bolesti