Bolesti

Radionica sa poljoprivrednim proizvođačima u Čenti

Maj
23

Savetodavac PSS Zrenjanin d.o.o. Zrenjanin , Tatjana Mironović je dana 22.05.2019.. od 15.30-17.30 održala radionicu sa poljoprivrednim proizvođačima u prostorijama VEGA AMD Čenta,  na temu : Upoznavanje sa simptomima pojave karantinskih štetnih organizama u koštičavom voću. Radionici je prisustvovalo 9 proizvođača. 

Objavio tatjanam pročitaj više

PSS Sremska Mitrovica - Virusi na strnim žitima

Maj
15

Poslednjih dana proizvođači u Sremu se žale na propadanje strnih žita. Vizuelnim pregledom useva  utvrđeno je da se radi o virusu žute patuljavosti ječma (BYDV).

Objavio senka pročitaj više

PSS Sremska Mitrovica - Radionica u Belegišu

Maj
15

PSS Sremska Mitrovica je 14.05.2019. godine u Belegišu održala radionicu poljoprivrednim proizvođačima sa sledećim temama:

  1. Agrotehničke mere za sprečavanje pojave BYDV- dipl.ing. Zoran Martinović
  2. Ciklus razvoja  i simptomi BYDV - dipl.ing. Senka Mišković

 

Objavio senka pročitaj više

Bolesti šumskog drveća

Maj
14

Bolesti i štetočina šumskih vrsta

Prvenstveni cilj zaštite šuma je očuvanje ekološke ravnoteže prirode. Štetočine i bolesti koji se javljaju na šumskom drveću značajno smanjuju korisnu vrednost šuma i skraćuju vek biljaka. Zbog globalne promene klime i zbog nesavesnog vođenja brige o šumama, kao i divlja seča šume, šume su sve više ugrožene. Smenjenje lisne površine ima najveći značaj.Uzrok defolijacije mogu biti štetni insekti i prouzrokovači bolesti.

Objavio martab pročitaj više

PSS Pancevo, Trenutno stanje na terenu

Maj
14

Kratak pregled o trenutnom stanju useva na teritoriji koju pokriva PSS Pancevo, nalazi se u prilogu.

Objavio radmilah pročitaj više

PSS Vrbas - održana radionica u Zmajevu

Maj
13

Savetodavac Katarina Radonić održala je radionic 10.05. na oglednom polju u Zmajevu, tema Zaštita pšenice i ječma od fuzariuma klasa, prisutno 8 proizvođača.

                                             Katarina Radonić, dipl.ing.

Objavio katarinar pročitaj više

PSS Vrbas - održana radionica u Zmajevu

Maj
13

Savetodavac Katarina Radonić održala je radionic 10.05. na oglednom polju u Zmajevu, tema Zaštita pšenice i ječma od fuzariuma klasa, prisutno 8 proizvođača.

                                             Katarina Radonić, dipl.ing.

Objavio katarinar pročitaj više
Objavio katarinar pročitaj više

PSS Subotica - Radionica-Đurđin

Maj
06

Dana 3.05.2019. godine sa početkom u 11.00 časova na poljoprivrednom gazdinstvu S.O. - Đurđin, savetodavac PSS Subotica - Nikola Ostrogonac održao je radionicu iz zaštite bilja. Radionici je prisustvovalo 6 poljoprivrednih proizvođača.

Objavio nikolao pročitaj više

PSS Subotica - Radionica-Bački Vinogradi

Apr
18

Dana 17.04.2019. godine sa početkom u 11.00 časova na poljoprivrednom gazdinstvu E.F. - Bački Vinogradi, savetodavci PSS Subotica - Anica Marcikić i Nikola Ostrogonac održali su radionicu iz oblasti agroekonomije - IPARD i zaštite bilja. Radionici je prisustvovalo 7 poljoprivrednih proizvođača.

Objavio nikolao pročitaj više

Stranice

Subscribe to RSS - Bolesti