V Simpozijum ˝Inovacije u ratarskoj i povrtarskoj proizvodnji˝

DodatakVeličina
PDF icon PROGRAM V Simpozijuma poster170.37 KB
PDF icon PROGRAM V Simpozijuma usmeno263.96 KB
Tokom 20 - 22 oktobra 2011. godine na Poljoprivrednom fakultetu u Beogradu – Zemunu, organizovan je V Simpozijum sa međunarodnim učešćem pod naslovom ˝Inovacije u ratarskoj i povrtarskoj proizvodnji˝.
 
Organizator skupa Institut za ratarstvo i povrtarstvo je u dve sesije posvećene agromeliorativnoj obradi zemljišta i organskoj poljoprivredi predstavio radove iz sledećih tematskih oblasti: ekologija ratarskih, povrtarskih i lekovitih biljaka, botanika i fitocenologija, genetika i oplemenjivanje, tehnologija gajenja i kvalitet proizvoda, livadarstvo i pašnjaštvo, cvećarstvo, organska proizvodnja, zaštita useva, semenarstvo i ekonomika proizvodnje.
 
Prvog dana Simpozijuma ispred grupe autora Huanita Milutinović, Aleksandar Stojanović, Hamidel-Bilali i Milena Zafirović savetodavac Aleksandar Stojanović dipl. ing. je prezentevao rezultate rada ˝Organska poljoprivreda kao inovativni katalizator održivog i integrisanog ruralnog razvoja u Srbiji na slučaju organske hortikulture u selu Kisač˝, istog dana prezentovan je još jedan rad koji je nastao kao rezultat minulog savetodavnog rada ˝Organska proizvodnja kao mogućnost podizanja nivoa plodnosti poljoprivrednog zemljišta˝ čiji su autori Vladimir Filipović (prezentovao rad), Vladan Ugrenović, Nikola Bajić i Stevan Radivojević. Pored većeg broja učesnika bitno je istaći da su pored savetodavaca iz Pančeva, Vršca, Požarevca skup svojim učešćem kako kroz radove ili kao posmatrači skupa podržali predstavnici Instituta za primenu nauke u poljoprivredi, PSS iz Sremske Mitrovice i PSS iz Kikinde. Drugog dana Simpozijuma dr Vladimir Filipović je predstavio rezultate trogodišnjeg istraživanja pod naslovom ˝Zasnivanje useva belog sleza direktnom setvom semena˝ koje su potpisali Slobodan Dražić, Đorđe Glamočlija, Radosav Jevđović, Snežana Pavlović i Vladimir Filipović.
 
Kao i pre dve godine na IV Simpozijumu i na ovogodišnjem Simpozijumu najveća pažnja bila je posvećena referatima iz oblasti održive poljoprivrede sa naglaskom na organsku proizvodnju.
Program skupa: usmeni i poster
 
 
 
Savetodavci     
Dr sci. Vladimir Filipović
Vladan Ugrenović, dipl. ing.
PSS APV OJ PDS Institut ˝Tamiš˝ Pančevo,
 
Huanita Milutinović, dipl. ing.
PSS APV OJ PSS ˝Vršac˝ Vršac,
 
Aleksandar Stojanović, dipl. ing.
PSS ˝Požarevac˝ Požarevac