Rezultati makroogleda ozimih strnih žita na oglednim poljima poljoprivrednih sručnih službi APV 2010/2011

Poštovani domaćini,
Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo od polovine 2002. godine sarađuje, modelira, finansira  i ulaže napore da organizuje i unapredi savetodavni rad poljoprivrednih stručnih službi sa područja AP Vojvodine.
Savetodavna služba AP Vojvodine je sačinjena od 12 savetodavnih sektora i Enološke stanice iz Vršca. Trenutno ova služba ima 91 savetodavca, koji sa vama sarađuju i koji su tu za vas kada su vam: pomoć, informacija  savet i znanje  potrebni.
Savetodavci su vrsni stručnjaci sa dugogodišnjim iskustvom i praksom, koji savete daju na osnovu proverenih činjenica dobijenih na osnovu postavljenih ogleda. Rezultate ogleda u okviru „dana polja“ svaka služba na svojim oglednim parcelama demonstrira poljoprivrednim proizvođačima sa svog područja, kako za prolećne tako i za ozime kulture.
Savetodavna služba ne sme da favorizuje nijednu semensku kuću. U  okviru sortnih makroogleda se postavljaju ogledi po isom principu za najzastupljenije sorte i hibride koji se mogu sresti na našem tržištu.
Svaku zasejanu sortu u okviru makroogleda možete videti na licu mesta na samim oglednim parcelama na „danima polja“. Na kraju po skidanju ogleda rezultati ogleda, analiza  i preporuke mogu se videti i  na portalu Poljoprivredne savetodavne službe AP Vojvodine, u okviru brošura koje se dele tokom zimskih predavanja i u vidu određenih saopštenja koja svaka služba daje.
Prošle godine smo po završetku proizvodnog ciklusa, prvi put prezentovali zbirne rezultate makroogleda ozimih strnih žita dobijenih sa oglednih polja 12 poljoprivrednih stručnih službi  Vojvodine.
Ove godine smo takođe sumirali rezultate svih makroogleda ozimih strnih žita u okviru čega je urađena detaljna analiza svih dobijenih rezultata i napravljena prezentacija koja treba da posluži vama domaćinima kao vodič za vaše opredeljenje i odabir sorte i kompletne tehnologije za narednu proizvodnju.
Prezentacija:  Rezultati makroogleda ozimih strnih žita na oglednim poljima poljoprivrednih sručnih službi APV 2010/2011
Komletnija analiza biće urađena kao mali vodič za poljoprivredne proizvođače u štampanoj formi u okviru koga će svaki domaćin -paor moći da odabere ono šo je najprimerenije za zemljište  i uslove koji vladaju na vašem području.
Znanje i informacije koje vam pruža vaša Poljoprivredna savetodavna služba AP Vojvodine  su vaša prednost na putu za bolju proizvodnju i veće prinose. Koristite to!
 Želimo vam visok prinos i dobar kvalitet u novoj proizvodnoj sezoni!
                                                                  
                                                                  Sekretarijat za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu

Teme: