Makro ogled strnina 2010. -PSS Kikinda d.o.o.

Evo i rezultata ogleda iz Kikinde.

Ogled se izvodio na oglednom polju PSS Kikinda : 

Lokalitet: Kindja 

Tip zemljišta: černozem

Predusev: suncokret

Primenjena je sledeća tehnologija: 

Osnovno djubrenje: DAP 10:46:0 - 228 kg/ha

Osnovna obrada: 3 X teška tanjirača

Predsetvena priprema: 1X drljača

Setva: 22.10.2009.

Prva prihrana: UREA 190kg/ha 08.02.2010.

Druga prihrana: AN 150 kg/ha 08.04.2010.

Zaštita od korova: Sekator 150 g/ha 09.04.2010.

Zaštita od štetočina:2 X  Nurel-D 1l/ha 09.04.2010. i 11.05.2010.

Zaštita od bolesti:2 X  DUET Ultra 0.5 l/ha  09.04.2010. i 11.05.2010.

Žetva ozimg ječma: 30.06.2010.

Žetva ozime pšenice: 08.07.2010.

            PSS Kikinda d.o.o                                                                                      

            dipl.ing. Zoran Simić

 

 

 

Teme: