IV Forum organske poljoprivrede ˝Selenča 2010˝

DodatakVeličina
Microsoft Office document icon Program foruma zdravo organic497.5 KB

Na Četvrtom forumu o organskoj proizvodnji, koji se 24. i 25. septembra, održava u Selenči, uz izložbu organskih proizvoda, biće prezentovano 16 stručnih radova.

Centar za organsku proizvodnju iz Selenče, Poljoprivredni fakultet iz Novog Sada i Poljoprivredni fakultet iz Nitre (Slovačka) omogućili su ekspertima iz ove oblasti da zainteresovanim poljoprivrednicima saopšte niz pravila o ovoj proizvodnji, a u odnosu na ranije rasprave, ove godine će se govoriti i o stočarskoj proizvodnji i njenim prednostima.

Prof. dr Florijan Vuk u svom komentaru o „dobrom” i „lošem” holesterolu navodi da ova istraživanja traju 18 godina i da su pokazala da stearinska masna kiselina (prisutna u svinjskom mesu, a pre svega kod rase mangulice) ima pozitivan efekat, jer utiče na sniženje LDL holesterola („lošeg”) i do porasta „dobrog” zaštitnog HDL.
Posebno interesovanje stručnjaka vlada za okrugli sto, gde će se govoriti o biodiverzitetu i organskoj proizvodnji. Posebna stručna analiza je pripremljena o organskoj proizvodnji mrkve, kao i o tržištu organske hrane u Srbiji. Po obimu proizvodnje voća i povrća u našoj zemlji, spadamo među slabije u regionu, ali po gajenju soje među vodeće.
Opredeljenje stručnjaka za organsku proizvodnju sve više stvara otpor prema genetski modifikovanim biljkama, od soje do kukuruza, pa je, kako kažu, postojeći zakon o GMO proizvodnji potrebno zadržati.

 

Više o ovom događaju, pogledajte u programu Foruma: Program

 

- Program foruma je u funkciji svih aktivnosti koje država Srbija sprovodi ili planira u regulisanju organske proizvodnje. Shvatili smo da je jednako važno da organsku proizvodnju povećamo, ali i da se poveća broj potrošača – rekla je predsednica Odbora dr Mirjana Milošević.
– Zbog toga smo predvideli raspravu o zakonskoj regulativi, marketingu, potrebnim kadrovima, ali i o organizaciji i isplativosti organske proizvodnje – poručila je dr Mirjana Milošević.
Za mali broj stočara, koji ulaze u organsku proizvodnju, biće saopštene pojedinosti o preradi organskog mleka.
U subotu 25. septembra u Selenči će biti održan i Treći festival tradicionalnih jela i ruralnog turizma. Svoja iskustva o uspešnim turističko-zabavnim manifestacijama izneće organizatori iz Iriga i Temerina, a Turistička organizacija Srbije reći će šta nudi, a šta očekuje od seoskog turizma.

                                                                                                     (Izvor: Agropress)
 

                                                                                                             Savetodavci 
                                                                                          Dr. sci. Vladimir Filipović
                                                                                      Vladan Ugrenović, dipl. ing.
                                                                 PSS APV OJ PDS Institut ˝Tamiš˝ Pančevo