INSTITUT "TAMIŠ" PANČEVO - ODRŽANA OBUKA SAVETODAVACA IZ OBLASTI ORGANSKE RATARSKE PROIZVODNJE

Osmog i devetog septembra na području delovanja Instituta „Tamiš” Pančevo održan je prvi deo obuke savetodavaca iz oblasti organske proizvodnje sa temom organska proizvodnja u ratarstvu. 
POGLEDAJTE FOTOGRAFIJE

Petnaest savetodavaca iz cele Srbije imalo je priliku da učestvuje u radionicama na organskom demo-polju na oglednom polju Instituta i kod organskog proizvođača Zorana Atanackovića u Crepaji. U prijatnom ambijentu hotela Relax u Kovačici odvijao se teoretski deo obuke, a predavači su bili Uwe Hornischer (samostalni savetnik, Nemačka) zatim profesor dr Miroslav Malešević i saradnici Insituta „Tamiš” Pančevo, Vladan Ugrenović i dr. Vladimir Filipović.
Organizatori obuke savetodavaca iz oblasti organske proizvodnje su Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu AP Vojvodine i Institut za primenu nauke u poljoprivredi u saradnji sa Nemačkom organizacijom za tehničku saradnju GTZ i Nacionalnom Asocijacijom za razvoj organske poljoprivrede "Serbia Organica".
Sledeća obuka će biti u Sirogojnu sa fokusom na voćarsku organsku proizvodnju, dok će treća obuka sa temom povrtarstvo u organskoj proizvodnji biti održana u Subotici.
 
VIŠE FOTOGRAFIJA MOŽETE POGLEDATI U GALERIJI
 
Vladan Ugrenović dipl. inž. i Dr Vladimir Filopović
PDS Institut „Tamiš” Pančevo