Zoran Novaković

Z O R A N   N O V A K O V I Ć
Licni podaci:  
Datum / mesto rodjenja: 05.01.1962. godine, Priboj
Državljanstvo: Republike Srbije
Civilni status: razveden
Kontakti:  
- telefon na poslu: 021/4780-220
- poslovni mobilni: 060/1482441
- E-mail: poljostanica@neobee.net,  novakovic.zoran2@gmail.com
Obrazovanje:  
- poslediplomske studije/smer:
 • Doktorske studije u toku
 • Magistarske studije: Upisane 2004. godine Univerzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet, Departman za stočarstvo, Katedra:Tehnologija animalne proizvodnje, smer:ovčarstvo i kozarstvo. Magistarski rad odbranjen 21.01.2011. godine. Tema: Tehnološko ekonomska problematika ovčarske i kozarske proizvodnje AP Vojvodine 
- disciplina i specijalizac: Specijalizacija: 1990-1994, Univerzitet u Beogradu, Veterinarski fakultet, Katedra: Ishrana domaćih životinja (1994), Tema: Uticaj probiotika Askogena dodatog u hranu na nosivost, konverziju hrane i rezultate leženja priplodnih jaja roditeljskog jata ISA brown.
- završen fakultet i odsek: Univerzitet u Beogradu, Poljoprivredni fakultet, smer: stočarstvo, 1981-1986, Tema: "Uzgoj i proizvodnja salmonidnih vrsta riba na području opštine Nova Varoš, sa posebnim osvrtom na kavezni sistem uzgoja i tova pastrmke na jezerima reke Uvac (Zlatiborsko jezero)", diplomirani inženjer stočarstva
- srednja škola: Gimnazija, prirodno-matematički smer, Priboj 1980.
- strani jezici: Ruski, engleski - početni kurs
- objavljeni radovi: 
 
 1. Uticaj probiotika Askogena dodatog u hranu na nosivost, konverziju hrane i rezultate leženja priplodnih jaja, Specijalistički rad, 1994.godine, Veterinarski fakultet Beograd, Katedra za ishranu domćih životinja
 2. Rad sa udruženjima stočara na planu uređenja, iskorišćavanja i gazdovanja pašnjacima na području opštine Titel, sa ciljem edukacije stočara i prevazilaženja problema nomadskog držanja stoke, Projekat odobren od ministarstva Poljoprivrede, Šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije, 2004. god. Autor Novaković Zoran, u realizaciji učestvovali stručni saradnici: Petrov Milena, Pavlović Aleksandar, Tomić Jelena, Pavin Stevan
 3. Ishrana ovaca, brošura izdata 2006. godine poljoprivredna stanica Novi Sad,  Prојекat, čije је finansiranje odobrilo Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije, autorski rad
 4. Tehnološko ekonomska problematika ovčarske i kozarske proizvodnje AP Vojvodine, Magistarski rad, 2010. godine, Poljoprivredni fakultet Novi Sad, Departman za stočarstvo, Katedra za ovčarstvo i kozarstvo
 5. Results of ram feritility control in northern, Milovanović A., Bugarski D., Novaković Z.: Novi Sad, 2011.
 6. Seual activity and sheep reproductive traits stimulated with different dosage of natural gonadotropic hormone in anestric period. The first international symposium on animal science. Beograd 2012. Mekic C., Vujic M.R., Novakovic Z., Vujic P.R.
 7. Efeciency of Repadiar and Kokcisan aplication. The first international symposium on animal science. Beograd 2012. Novakovic Z.,Katic Radivojevic S., Mekic C.
Profesionalne licence /sertifikati:
 • Marketing poljoprivrednih proizvoda, farm-menadzment, udruzivanje proizvođača, Otvoreni univerzitet Subotica 20-22.12.2005.
 • Izrada projekata i biznis planova, Poljoprivredni fakultet Novi Sad, Departman za ekonomuku poljoprivrede i sociologiju sela 23-26.01.2006.
 • Rural Development in Serbia, UK University of Kentaki, Mart 2006.
 • Ishrana visokomlečnih krava i priplodnog podmlatka, Univerzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet, Departman za stočarstvo, maj 2006.
 • Novi trendovi u ratarstvu, povrtarstvu, voćarsko-vinogradarskoj, stočarskoj proizvodnji, organskoj poljoprivredi, čuvanje, pakovanje, marketing i plasman proizvoda, Poljoprivredni fakultet Novi Sad 27-29.11.2006.
 • Novi modeli udruživanja poljoprivrednih proizvođača, obračun i analiza troškova i rezultata u poloprivredi, Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Novom Sadu 2007.
 • Sertifikate GTZ Module: "Public Policy Management", Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Sarajevu, mart, 2007.
 • Izrada biznis plana uz upotrebu računara, Ekonomski fakultet Subotica Univerzitet Novi Sad februar 2008.
 • Sistemi i standardi u proizvodnji hrane-sistemi upravljanja kvalitetom, Istraživački i tehnološki centar Novi Sad 04 - 07 12.2006.
 • Marketing poljoprivrednih proizvoda i farm menadžment i vođenje knjigovodstva na farmama individualnih poljoprivrednih proizvođača, B. Topola 2006.
 • Dobra poljoprivredna praksa u okviru projekta smanjenje zagađenja sliva Dunava DREPR, Centar za obuku i informisanje Instituta za stočarstvo, Zemun polje-Beograd, jun 2007.
 • Položen stručni ispit, Pokrajinski sekretarijat za propise, upravu i nacionalne manjine AP Vojvodine, decembar 2008.
 • Sertifikat II seminar savetodavaca Poljoprivredne savetodavne službe AP Vojvodine, Tara 26-01.11.2008.
 • Sertifikat III seminar i III konferencija savetodavaca Poljoprivredne savetodavne službe AP Vojvodine, Vrdnik 21-03.12.2009.
 • Sertifikat Evropske integracije, Zlatibor 28.10.do 29.10.2010. godine
 • Sertifikat Savetodavne veštine, 02 - 03 11.2010.godina, Beograd-IPN, Univerzitet Kentaky
 • IV Savetovanje i IV konferencija Savetodavaca AP Vojvodine, Vršac, 09 - 13  11.2010..
 • Sertifikat za Farm menadžment, Beograd-IPN,  07 - 10 12.2010. god. Univerzitet Kentaky
 • Sertifikat GLOBAL GAP Andrevlje 14 - 17 12. 2010.god.
 • Sertifikat za edukaciju Savremene tehnologije u stočarstvu, Beograd,  IPN, 15 - 18 03.2011. godine.
 • V Savetovanje i V konferencija Savetodavaca AP Vojvodine.Vršac, 08 - 12 11.2011.godine.
 • Sertifikat: II seminara odgajivackih organizacija AP Vojvodine, 10.05.2011. Poljoprivredni fakultet u Novom Sadu.
 • Sertifikat za pisanje brošura, biltena, flajera i drugog pisanog materijala, Zlatibor, januar, 2012. godine.
 • Sertifikat za linearnu ocenu plotkinja simentalske i holstajnfrizijske rase goveda i kontrolu produktivnosti u stočarstvu. 23 - 25 04.2012. godine, Novi Sad, Poljoprivredni fakultet Novi Sad.
 • Sertifikat: The I International Symposium on Animal Science. November 2012. Zemun-Belgrade Serbia.
 • Sertifikat: Priprema projekata za finansiranje iz EU fondova iz oblasti poljprivrede u AP Vojvodini. I dan 26. Oktobar 2012. Novi Sad.
 • Sertifikat: Priprema projekata za finansiranje iz EU fondova iz oblasti poljprivrede u AP Vojvodini. II dan 20. Novembar 2012. Novi Sad.
 • VI Savetovanje i VI konferencija Savetodavaca AP Vojvodine. Subotica, 04 - 07 12.2012.godine.
Profesionalni period: datum /godina od do/; mesto; preduzece; pozicija 1986-1995, Požarevac, DP centar za živinarstvo, Rukvodilac farme komercijalnog hibrida lake linije kokošaka (1986-1992), Rukovodilac Reprocentra i inkubatorske stanice (1992-1994)
Profesionalni period: datum /godina od do/; mesto; preduzece; pozicija 1994-1998, Individualna proizvodnja, Privatna farma koka nosilja
Profesionalni period: datum /godina od do/; mesto; preduzece; pozicija 1998-2002, Titel, AD Titel PP, Referent stočarske proizvodnje
Profesionalni period: datum /godina od do/; mesto; preduzece; pozicija 2002, Novi Sad, DP Poljoprivredna stanica, savetodavac za stočarstvo
Specijalna znanja i iskustva:
 • Organizacije i učešće u organizaciji stočarskih izložbi (Žabalj 04, 05, 06, 07.), (Sušek 05, 06, 07, 08, 09. i 10.), (Obrovac 08.), Čobanski dani Čurug 09. i 10.
 • Organizacija i učešće u organizovanom nastupu odabranih gazdinstava na Poljoprivrednom sajmu u Novom Sadu (2006, 2007, 2008, 2009, 2010. i 2011.).
 • Rad u komisijama za ocenjivanje stoke na izložbama: Sušek (predsednik komisije), Žabalj, Obrovac, Čurug, Tomaševac, Kukujevci.          
 • Priprema i izrada propagandnog materijala za promovisanje nastupa na sajmu ili kataloga za izložbe.
Osnivanje udruženja i članstvo:

Osnivanje i rad sa udruženjima:

 • Udruženje odgajivača goveda Južno-Bačkog okruga, Novi Sad
 • Udruženje odgajivača goveda "Bač" Bač
 • Udruženje odgajivača goveda "Sajkaška" Šajkaš
 • Udruženje odgajivača goveda "Srem" Sušek
 • Udruženje odgajivača goveda "Zapadna Bačka" Despotovo
 • Udruženje odgajivača ovaca Južno-Bačkog okruga, Novi Sad
 • Udruženje stočara Pivnice
 • Savez ovčara i kozara Vojvodine Novi Sad
 • Srpsko udruženje odgajivača goveda Beograd
 • Drustvo zootehničara Vojvodine
 • Srpsko zootehničko društvo
 • Udruženje odgajivača ovaca IL d France Obrovac, Obrovac
 • Udruženje stočara Bačke Palanke, Bačka Palanka

Članstvo:

 • Drustvo zootehničara Vojvodine Novi Sad
 • Srpsko zootehničko društvo Beograd
 • Udruženje ovčra i kozara "Bikara” Vrbas
 • Udruženje odgajivača goveda Južno-Bačkog okruga
Profesionalne obaveze: navesti poslove koje radite
 • Savetodavstvo
 • Selekcija
 • Rad na projektima
Afiniteti:
 • Proširivanje znanja iz oblasti ruralnog razvoja i ruralne ekonomije, nažalost i pored stečenih predznanja nema razumevanja, pa ovu oblast usavršavam i edukujem se samostalno, proučavajući literature i dostupnne materijale na internetu.
 • Zainteresovan za unapređenje integralne, a tamo gde je moguće i organske proizvodnje u stočarstvu.
 • Zainteresovan sam za rešavanje problema unapređenja  gazdovanja  i planskog iskorišćavanja travnjačkih površina, kao i povećanjem površina pod sejanim travnjacima – sve ovo je usko vezano za intenziviranje ovčarstva i kozarstva koje je predmet mog naučnog interesovanja.
 • Sprovođenje najbolje poljoprivredne prakse na stočarskim farmama i promocija odabranih uspešnih gazdinstava putem elektronskih medija.
 • Aktivna saradnja sa pisanim medijima (Poljoprivrednik, Politika, Večernje novosti, Poljoprivredni kalendar i portalima elektronskih medija, na pisanju i objavljivanju stručnih priloga iz stočarstva i proizvodnje stočne hrane.
Sposobnosti: /rad na kompjuteru, MS-office programi, Word, Excel, Power-point i internet Poznavanje računarskih programa:Windows XP, Microsoft Word, Excel, Outlook, Power Point, Corel, Photo Shop. Internet
Vozacka dozvola: "B" kategorije

 

Lokacija

Novi Sad
Temerinska 131
21000 Novi Sad
Srbija
45° 16' 37.7328" N, 19° 50' 18.8592" E
RS
Lokacija: