Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo Novi Sad

Poljoprivredni sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo od donošenja Zakona o utvrdjivanju odredjenih nadležnosti autonomne pokrajine („Službeni glasnik RS“ broj 6/02), donosi programe kojima se finansiraju različite programske aktivnosti u čijoj realizaciji učestvuju poljoprivredne stanice, agrozavodi i agroinstituti sa teritorije AP Vojvodine.

Kroz program zaštite, korišćenja i uredjenja poljoprivrednog zemljišta Sekretrarijat već petu godinu finansira i uz pomoć stručnjaka pomenutih stručnih službi omogućava proizvodjačima da besplatno izvrše kontrolu plodnosti svog zemljišta i dobiju preporuke za količine i vrste djubriva koje treba da upotrebe, kako bi ostvarili maksimalne prinose, a istovremeno ostvarili ekonomske uštede i pri tom sačuvali svoju okolinu od zagadjenja.

Program mera za unapredjenje stočarstva na teritoriji Vovodine, Sekretarijat finansira rad selekcijske službe, koja je veoma važna za razvoj stočarstva i proizvodnju kvalitetnih rasa stoke. Sprovodjenjem ovog programa ostvaruje se veća proizvodnja mesa i mleka po grlu stoke. Ove poslove na terenu sprovode stručnjaci poljoprivrednih stručnih službi.

 POLJOPRIVREDNA SAVETODAVNA SLUŽBA AP VOJVODINE

Kvalitetan servis seljaka koji je uvek na dohvat ruke i ima rešenje za vaš problem.

Od momenta dobijanja nadležnosti pa do danas ulaže se u savetodavstvo. Savetdavci putem pružanja stručnih saveta i informacija poljoprivrednim proizvodjačima, edukacijom proizvodjača, praćenje različitih parametara na terenu, praćenjem odredjenog broja pljoprivrednih gazdistava i davanjem posebnih vrsta pomoći pojedincima, grupi ili udruženju odnosno asocijacijama značajno doprinose razvoju poljoprivredne proizvodnje u celini. Finansiranjem savetodavnog rada kroz programske aktivnosti koje se ostvaruju na terenu ostvaruju se opšti ciljevi savetodavnog rada, a to su: podizanje opšteg nivoa znanja i informisanosti poljoprivrednih proizvodjača. Svojim savetodavnim radom stručnjaci pomažu proizvodjačima da: ostvare povećanje prinosa i ostvarenje većeg dohotka na svom gazdinstvu, doprinesu boljem upravljanju svog gazdinstva, obezbede pomoć kod rešavanja dilema vezanih za tehnologiju proizvodnje, ekonomskih i organizacionih pitanja vezanih za razvoj gazdinstva, da doprinesu usmeravanju ruralnog razvoja lokalne zajednice, utiču na svest pojedinaca radi očuvanja prirodnih resursa i životne sredine, potpomognu razvoj preduzetništva u poljoprivredi i na selu informišući proizvodjače i pomažući im da organizuju uduženja, asocijacije ili društvene grupe na selu, kako bi što više mladih ostalo da živi i radi u svojoj sredini.

Savetodavci, stručnjaci za zaštitu bilja prate, i informišu i pomažu proizvodjačima prilikom pojave štetnih organizama da smanje intenzitet napada i moguće nastale štete. Oni su ti koji putem medija daju saopštenja o vremenu i načinu suzbijanja odredjenih bolesti, štetčina i korova. Savetodavci takodje tumače prinose i pružaju pomoć proizvodjačima kod dobijanja premija, kredita i subvencija. Sekretarijat kreira odredjene programske zadatke, a savetodavci ih realizuju na terenu.