Nikola Stojsavljević

N I K O L A     S T O J S A V LJ E V I Ć
Licni podaci:  
Datum / mesto rodjenja: 04.01.1960. Velika Popina
Državljanstvo: RS
Civilni status: oženjen
Kontakti:  
- telefon na poslu: 013/313-092
- poslovni mobilni: 064/88-144-04 
- E-mail: intam@panet.rs
Obrazovanje:  
- poslediplomske studije/smer:  
- disciplina i specijalizac:  
- završen fakultet i odsek: Poljoprivredni fakultet, Zemun
odsek: stocarstvo
zvanje: dipl.inž. stočarstva
- srednja škola: Poljoprivredna mašinska škola, Pancevo
- strani jezici: delimicno engleski
- objavljeni radovi:
 
1. Reproduktivne sposobnosti svinja cistih rasa i meleza, Stocarstvo, 11-12, Zagreb, 1988, 441-447.
2. Važniji proizvodni, reproduktivni, ekonomski pokazatelji u stadima krava razlicite mlecnosti, Strucni odbor za govedarstvo. Sveska 53, str.54-62, Beograd, 1995.
3. Uticaj višerasnog ukrštanja na tovne i klanicne osobine, Zbornik, IX skup svinjogojaca Jugoslavije, Osijek, 1987.
4. Fenotipska povezanost i zavisnost tovnih i klanicnih osobina tovljenika razlicitih genotipova, IX jugoslovensko savetovanje i standardizacija mesa, stoke za klanje peradi, divljaci i riba, Donji Milanovac, 1989, 200-210.
5. Program FARM pracenje i analiza podataka u svinjarstvu, Prvo znanstveno strucno savetovanje, Osijek, 1990.
Profesionalne licence /sertifikati: -   Uverenje o položenom stručnom ispitu zaposlenih u organima državne uprave (VŠS)
Profesionalni period: datum /godina od do/; mesto; preduzece; pozicija
 
15.12.1986.- ; Pancevo; PDS Institut „Tamiš“; saradnik u stocarskoj proizvodnji
Specijalna znanja i iskustva:  
Osnivanje udruženja i clanstvo:

- Udruženje odgajivaca ovaca „Banat“ Pancevo, osnivac udruženja 
- Udruženje stočara "Ovčar" Sakule
- Udruženje proizvodjača kvalitetnog svinjskog mesa "Tamiš" - Pančevo
- Udruženje stočara Uzdin
- Udruženje odgajivača svinja Opštine Alibunar "Bekon"
- Društvo pčelara "Peščara" Kovin
- Društvo pčelara "Bagrem" Alibunar
- Društvo pčelara "Starčevo" Starčevo
- Društvo pčelara "Pančevo" Pančevo
- Član društva zootehničara Vojvodine
- Kontrola uvoza roditeljskih jata živine
- Kontrola proizvodnje jaja i pilića u inkubatorskim stanicama
- Učestvovanje u komisijama kod izdavanja licenci iz oblasti stočarske proizvodnje (muška priplodna grla)
- Unapredjenje rada proizvodjača korišćenjem računara i odgovarajućih programa u stočarskoj proizvodnji (kontrola produktivnosti, optimizacija, receptura).

Profesionalne obaveze: navesti poslove koje radite - Savetodavni rad sa odabranim i ostalim zainteresovanim poljoprivrednim proizvodacima
- Selekcija priplodnih životinja u govedarstvu i ovcarstvu
- Performans test priplodnih životinja u svinjarstvu
- Ishrana u ovcarstvu i govedarstvu
- Izveštac o cenama sa stocne pijace i klanica južnobanatskog okruga (STIPS)
Poster sekcije:  
Sposobnosti: /rad na kompjuteru, MS-office programi, Word, Excel, Power-point i internet / Rad na kompjuteru MS-office programi (Word, Excel, Power Point) i internet)
Vozacka dozvola: B, C i E kategorije

 

Lokacija: