Nikola Škrbić

 

N I K O L A      Š K R B I Ć
Licni podaci:  
Datum / mesto rodjenja: 30.10.1955. Starcevo, Pancevo
Državljanstvo: Republike Srbije
Civilni status: oženjen
Kontakti:  
- telefon na poslu: 013/313-092
- poslovni mobilni: 064/88-144-09
- E-mail: nikolaskrb@gmail.com
Obrazovanje:  
- poslediplomske studije/smer: Položeni svi ispiti na postdiplomskim studijama, izrada magistarske teze u toku, Poljoprivredni fakultet Novi Sad, odsek za mehanizaciju 
- disciplina i specijalizac:  
- završen fakultet i odsek: Diplomirani inženjer poljoprivrede za mehanizaciju poljoprivrede
- srednja škola: Poljoprivredno mašinska tehnicka škola
- strani jezici: Ruski, Engleski
- objavljeni radovi:
 
 1. Analiza transporta korena šecerne repe u PIK "Tamiš“" Pancevo, IX Savetovanje strucnjaka poljoprivredne tehnike Vojvodine, 1988, Vrnjacka Banja,
 2. Laboratorijsko ispitivanje kvaliteta raonika, XI Savetovanje strucnjaka poljoprivredne tehnike Vojvodine, 1988, Opatija.
 3. Neki problemi optimizacije održavanja sredstava za rad, Agrotehnicar 1989/11,
 4. Poljoprivredni traktori - stanje i potrebe, Savremena poljoprivredna tehnika, 1994, 5, Novi Sad,
 5. Prikaz poljoprivrednog dobra DD "Stari Tamiš", Agronomska saznanja, 1995, I, Novi Sad,
 6. Redukovana obrada zemljišta u PIK "Tamiš" (Prošlost-sadašnjost-buducnost), Agronomska saznanja, 1994, 4-3, Novi Sad
 7. Tehnološko-tehnicki sistem konzervirajuce obrade zemljišta i mogucnosti primene kod nas, Dan poljoprivredne tehnike, Zbornik radova, 1994, Beograd,
 8. Analiza stanja mehanizacije u Južnom Banatu, Agronomska saznanja, 1996,1, Novi Sad,
 9. Poljoprivredni traktor – stanje i potrebe, Traktori i pogonske mašine, 1996,1, Novi Sad,
 10. Analiza stanja žitnih kombajna na privatnom sektoru, Agronomska saznanja, 1997, 3, Novi Sad,
 11. Rezultati ispitivanja i iskustva u malc i direktnoj setvi kukuruza, Savremena poljoprivredna tehnika, 2-3, 1997, Novi Sad,
 12. Jesenji radovi u proizvodnji pšenice na privatnom sektoru 1997, Agronomska saznanja,1998,1-2, Novi Sad,
 13. Uticaj sistema obrade zemljišta i primene herbicida na zakorovljenost i prinos useva kukuruza u monokulturi, Vol.12., No 2., Pesticidi, 1997, Beograd,
 14. Uticaj sistema obrade zemljišta i primene herbicida na zakorovljenost i prinos useva kukuruza u monokulturi, (Promena korovske zajednice useva kukuruza pri razlicitim uslovima suzbijanja), Vol.13., No 4., Pesticidi, 1998, Beograd,
 15. Uticaj sistema obrade zemljišta i primene herbicida na zakorovljenost i prinos useva kukuruza u monokulturi,(Varijabilnost prinosa useva kukuruza uslovljena sistemom gajenja i primenom herbicida), Vol l.14., No 2., Pesticidi, 1999, Beograd,
 16. Ispitivanje sistema obrade zemljišta i suzbijanja korova u monokultiri kukuruza, Šesti kongres o korovima, 2000, Banja Koviljaca,
 17. Pogonske mašine i traktori u poljoprivredi Jugoslavije, Traktori i pogonske mašine, 1998, 5, Novi Sad,
 18. Poljoprivredna tehnika – Analiza stanja i potreba, Agronomska saznanja, 1998, 3-4, Novi Sad,
 19. Energetski aspekti konzervacijskih sistema obrade zemljišta u postrnoj setvi, Savremena poljoprivredna tehnika 2, 1998, Novi Sad,
 20. Poljoprivredna tehnika – Analiza stanja i potreba, Agronomska saznanja, 1999, 3-4, Novi Sad,
 21. Poljoprivredna tehnika – Tehnologija proizvodnje pšenice na društvenom sektoru, Agronomska saznanja, 1999, 3-4, Novi Sad,
 22. Zagrevanje plastenika i staklenika, Savremena poljoprivredna tehnika,1999, 3, Novi Sad,
 23. Osvrt na ulogu i znacaj poljoprivredne strucne službe iz ugla mehanizatora, Savremena poljoprivredna tehnika, 1999, 1-2, Novi Sad,
 24. Tehnološko - tehnicki sistem direktne setve, Savremena poljoprivredna tehnika, 1999, 1-2, Novi Sad,
 25. Terminologija i klasifikacija konzervacijske obrade zemljišta, Savremena poljoprivredna tehnika, 1999, 4, Novi Sad
 26. Proizvodnja pšenice u različitim sistemima obrade zemljišta u Južnom Banatu, Agronomska saznanja, 1999, 3-4, Novi Sad,
 27. Analiza kvaliteta rada i energetskih pokazatelja pri razlicitim tehnicko-tehnološkim postupcima obrade i setve pšenice, Savremena poljoprivredna tehnika, 2001, 3-4, Novi Sad
 28. Elaborat Nabavka mehanizacije u 2001 godini, Poslovna zajednica za mehanizaciju poljoprivrede - MEP, 2001, Beograd
 29. Poljoprivredna tehnika – Analiza stanja i tedencija, Agronomska saznanja, 2000, 3-4, Novi Sad,
 30. Opremljenost i potrebe privatnog i društvenog sektora poljoprivrednom mehanizacijom, Agronomska saznanja, 1999, 3-4, Novi Sad,
 31. Terminologija i klasifikacija konzervacijske obrade zemljišta, Agronomska saznanja, 2001, 6, Novi Sad,
 32. Nivoi agrotehnike i isplativosti gajenja pšnjnice, Agronomska saznanja, 2002, 6, Novi Sad,
 33. Iskustva sa seljacima za direktnu setvu pšenice u Južnom Banatu, Agronomska saznanja, 2004, 3-4, Novi Sad,
 34. Rezultati ispitivanja rasturača stajskog đubriva sa dva horizontalna rasturačka diska, Savremena poljoprivredna tehnika, 2005, 1-2, Novi Sad.
 35. Isplativost primene GPS navođenja i uklapanja prohoda u poljoprivredi Vojvodine, studija, Prof. dr Milan Martinov i sar. 2008. FTN, Novi Sad
 36. Podrivanje poljoprivrednog zemljišta, AR, 3-4, Novi Sad, 2012.
 37. "Uticaj povoljnih dezinfekcionih tretmana na dužinu čuvanja mrkve", dipl. ing. Maja Sudimac, dipl. ing. Nikola Škrbić, mr Helena Majstorović, IV savetovanju Čuvanja svežeg voća, povrća i grožđa, Sombor, 19-20. IX 2011.,
Profesionalne licence /sertifikati:
 • Certifikat "Održavanje i remont poljoprivredne tehnike", Institut MADI, Moskva, 1989,
 • Certifikat za obučavanje održavaoca i rukovalaca traktora FIAT serije 90, Modena, 1990,
 • Certifikat za obučavanje održavaoca i rukovalaca traktora Landini, serije Legend i Ghibli, Fabbricio, 2003.
 • Certifikat "Edukacija o sistemima i standardima u proizvodnji hrane", 2006. Istraživački i razvojni centar, Novi Sad
 • Certifikat, "Edukator poljoprivrednih proizvođača za bezbednu primenu pesticida u poljoprivrednoj proizvodnji, 2007,
 • Certifikat, "Učešće na I seminaru savetodavaca PSS Vojvodine", Divčibare, 2007.
 • Konservation Tillage Course, State Kolege, Penn State University, Pensilvania, USA, 2008.
 • Certifikat, "Učešće na II seminaru savetodavaca PSS Vojvodine", Tara, 2008.
 • Potvrda o položenoj obuci za edukatora u bezbednoj primeni pesticida i zaštiti životne sredine, USDA, MPŠV, Beograd, 2009.
 • Sertifikat, "Čuvanje svežeg povrća", Opovo, 2009.
 • Sertifikat o završenoj obuci o unapređenju prezentacionih veština iz oblasti bezbedne primene pesticida i zaštite životne sredine, USAID, DIA, VA, Vrnjačka banja, 2009.
 • Sertifikat „ Učešće na III seminaru savetodavaca PSS Vojvodine, Vrdnik, 2009,
 • Sertifikat, „The International R&D Course on POSTHARVEST PHISIOLOGY, PATOLOGY & HANDLING OF FRSH COMMODITIES“, Ministry of Agricoulture & Rural Development, Volcani Campus, Israel 2010,
 • Sertifikat, „Edukacija za farm menadžment“ MPŠV, USDA, STAR, IPN, Beograd, 2010,
 • Sertifikat „Odnosi sa medijima i javnim nastupima“ Pokrainski sekretarijat za PViŠ, PSS Novi Sad, Vršac, 2010,
 • Sertifikat „ Učešće na IV seminaru savetodavaca PSS Vojvodine, Vršac, 2010,
 • Sertifikat, „Edukacija za Savetodavne veštine“, 2011, Beograd, USDA, IPN, STAR, MPŠV,
 • Sertifikat, „Edukacija za FADN“, 2011, Beograd, IPN, STAR, MPŠV,
 • Sertifikat, „Edukacija za evropske integracije“, 2011, Beograd, IPN, STAR, MPŠV,
 • Sertifikat „ Učešće na V seminaru savetodavaca PSS Vojvodine, Vršac, 2011,
 • Sertifikat, „Postharvest Technology Short Course, RCI, USAID, UC DAVIS, Sida, CECH REPUBLIC,  Sarajevo , 2011,
 • Sertifikat „ Učešće na VI seminaru savetodavaca PSS Vojvodine, Subotica, 2012,

Priznanja i nagrade:

 • „Zlatna vetrenjača“ Za kontinuitet uspešnog istraživanja konzervacijske obrade zemljišta, Vojvođansko društvo za poljoprivrednu tehniku,Tara, 2002,
 • „Zahvalnica“, Za dugogodišnju uspešnu saradnju, Poljoprivredni fakultet, Institut za poljoprivrednu tehniku, Novi Sad,  1993,
Profesionalni period: datum /godina od do/; mesto; preduzece; pozicija
 
 • 1980-1982.; Banatski Brestovac; PIK TAMIŠ, OOUR „Žikica Jovanović“; Mehanizator
 • 1982-1985.; Pancevo; DTD OOUR Tamiš Dunav, Agronom
 • 1985-; Panševo; Institut Tamiš; Mehanizator, savetodavac
Specijalna znanja i iskustva:

Projekti:

 • Učešće na projektu „Uvođenje konzervacijskih sistema obrade u Srbiji“ Projekat finansira USDA 2005-2009,(4+1 god,  Vođe projekta:  Prof Gregori Roth i Prof Jeyson Harrper, PennState University, Prof. Majkl Peterson, NRCS,),
 • Rukovodilac podprojekta AAR 055 (2010) STAR projekat „Istraživanje pogodnosti konzervacijskih sistema obrade za naše uslove“,
 • Učešće u realizaciji projekta lokalne samouprave Pančevo 2010, 2011, 2012 „Kontrolisana proizvodnja i prodaja povrća“,
 • Učešće u realizaciji projekta lokalne samouprave, „Kontrolisana proizvodnja i prodaja povrća“, Kovačica, 2012, 2013,
 • Učešće u timu za uvođenje i sertifikaciju GLOBALGAP standarda voćnjaka jabuke 2012,
 • Vođa projekta: „Edukacija poljoprivrednih proizvođača sa područja PSS Pančevo za savremenu voćarsku proizvodnju usmerenu ka izvozu“ 2013. Posebni programi usavršavanja stručnog znanja poljoprivrednih proizvođača u  2013“ MPŠiV Republike Srbije,
 • Vođa projekta „Edukacija poljoprivrednih proizvođača za pravilan izbor i korišćenje poljoprivredne tehnike u cilju poboljšanja kvaliteta, povećanja prinosa, racionalizacije i standardizacije poljoprivredne proizvodnje, zaštite okoline i zaštite samih proizvođača“ 2013, Pokrajinski sekretarijat AP Vojvodine,

Predavanja:

 • Predavanja po pozivu organizatora, Udruženje poljoprivrednih proizvođača „Klub 100 P+“na savetovanjima kluba;
 • „Tehničko tehnološke osnove za izbor opreme na poljoprivrednom gazdinstvu, Tara, 2007.,
 • „Terminologija i klasifikacija konzervacijskih sistema obrade“, Tara 2008.,
 • „Izbor mehanizacije za proizvodnju u konzervacijskoj obradi“, Tara 2009.,
 • „Obrada u trake rezultati istraživanj i iskustva iz prakse“, Tara 2010., 
 • „Utrošak vremena i energenata u konzervacijkoj obradi zemljišta“, Tara 2011.,
 • „Konzervacijska obrada i stanje zemljišta“, Tara 2012.,
 • „Radni organi na savremenim mašinama za konzervacijsku obradu zemljišta“, Tara 2013,
 • Predavanja po pozivu organizatora, „Institut za ratarstvo i povrtarstvo“, Novi Sad, 2008, Zlatibor, „Savremena mehanizacija za konzervacijsku obradu zemljišta“,

Predavanja po pozivu organizatora „Savetrovanje voćara Srbije, Gruža“

 • „Oprema za zaštitu voća i vinograda i zaštita okoline“, Gruža, 2012,
 • „Racionalizacija troškova mehanizacije u voćarstvu“, Gruža, 2013,
 • Učešće u realizaciji SPIT (prezentacija poljoprivredne mehanizacije), Udruženje poljoprivrednih proizvođača „Klub 100 P+“,  Kać, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012,2013,
 • Letnja škola, Klub 100 P +, „Plužni đon, nastajanje, pronalaženje, izbor opreme i razbijanje“ (Radionice: Kać, Debeljača, Žitište, Trešnjevac, Botoš), 2012,
 • Zimska škola, Klub 100 P+; Noviteti na sajmu poljotehnike „Agritehnica 2013“  (Žitište, Novi Bečej, Ban Novo Selo,
 • Organizacija „Dana polja konzervacijske obrade“, PSS Pančevo, USDA,  (Predavanja i demonstracije mašina u radu); Stari Tamiš, 2006.,  Kovačica 2009., Baranda 2011.,
 • Predavanja na Savetovanjima Poljoprivredne savetodavne službe Vojvodine;
 • „Konzervacijska obrada zemljišta“, Divčibare, 2007.,
 • „Terminologija i klasifikacija konzervacijskih sistema obrade“, Tara, 2008.,
 • „Obrada zemljišta i emisija CO2“, Vrdnik, 2009.,
 • „Oprema za zaštitu voća i vinograda i zaštita okoline“ Vršac, 2010.,
 • „Unapređenje portala PSS Vojvodine“, Vršac 2011.,
 • „Unapređenje portala PSS Vojvodine“, Subotica 2012.,
 •  „Konzervacijska obrada zemljišta“, Novi Sad, sajam, 2010,
 • „Oprema za zaštitu voća i vinograda i zaštita okoline“, Novi Sad, sajam, 2011.
Osnivanje udruženja i clanstvo:
 • Vojvodansko društvo za poljoprivrednu tehniku, Novi Sad,  od 1980.
 • Jugoslovensko društvo za traktore pogonske mašine i održavanje, Novi Sad, od 1991.
 • Klub 100 P+, Novi Sad, 2000-,
 • "KGH", Novi Sad, od 1995.
 • Udruženje vinogradara i vinara "Pudar", Sakule, od 2004.
Profesionalne obaveze: navesti poslove koje radite Savetodavac, Poljoprivredne savetodavne službe Vojvodine
Poster sekcije:  
Sposobnosti: /rad na kompjuteru, MS-office programi, Word, Excel, Power-point i internet / Rad na kompjuteru MS-office programi (Word, Excel, Power Point) i Internet
Vozacka dozvola: "B" kategorije

 

Lokacija: