Mirjana Tojagić Milovanović

M I R J A N A     T O J A G I Ć     M I L O V A N O V I Ć
Licni podaci:  
Datum / mesto rodjenja: 21.09.1963. u Sremskoj Mitrovici
Državljanstvo: Republika Srbija
Civilni status: udata
Kontakti:  
- telefon na poslu: 022 624-975
- poslovni mobilni: 064/8589-605
- E-mail:

mirjanamtojagic@gmail.comm.mtojagic@psssm.co.rs

Obrazovanje:  
- poslediplomske studije/smer:  
- disciplina i specijalizac: Zaštita bilja 
- završen fakultet i odsek: Poljoprivredni fakultet Zemun, Odsek zaštita bilja i prehrambenih proizvoda, dipl. ing. zaštite bilja i prehrambenih proizvoda
- srednja škola: Srednja šumarska
- strani jezici: engleski 
- objavljeni radovi: Objavljen rad na III jugoslovenskom kongresu, časopisu od nacionalnog značaja iz oblasti zaštite bilja 
Profesionalne licence /sertifikati:
 • Uverenje o položenom državnom stručnom ispitu, Novi Sad, 2009. 
 • Uverenje za uspešno završen kurs "Teras" - Udrženje za organsku hranu - Proizvodnja organske hrane, Palić, 2005.
 • Certifikati o dobroj poljoprivrednoj praksi u okviru projekta smanjenje zagadjenja reke Dunav iz preduzeća u Srbiji DREPR, Beograd 2008.
 • Certifikati sa II, III i IV seminara savetodavaca AP Vojvodine
 • Certifikat - Upoznavanje sa osnovama GLOBALGAP zahteva i dobre poljoprivredne prakse, Beograd, 2009.
 • Potvrda o učešću na IX savetovanju o zaštiti bilja Zlatibor 2008.
 • Potvrda o učešću na VI Kongresu o zaštiti bilja sa Simpozijumom o biološkom suzbijanju invazivnih organizama, Zlatibor, 2009.  
 • Edukacija za evropske integracije, 2010.
 • Edukacija za savetodavne veštine, Beograd, 2010.
 • Globalgap, Andrevlje, 2010.
 • Potvrda o učešću na seminaru u zaštiti bilja, Vršac, 2010.
Profesionalni period: datum /godina od do/; mesto; preduzece; pozicija U stalnom radnom odnosu od 01.12.1994. godine  u Poljoprivrednom institutu "Dr Petar Drezgic" Sremska Mitrovica - PSS Sremska Mitrovica; Samostalni stručni saradnik za zaštitu bilja
Specijalna znanja i iskustva:  
Osnivanje udruženja i clanstvo:
 • Član društva za zaštitu bilja Srbije,
 • Društva voćara Vojvodine i Sremske podružnice za zaštitu bilja  
Profesionalne obaveze: navesti poslove koje radite
 • Savetodavni rad sa individualnim poljoprivrednim proizvodjačima Srema,
 • Fitosanitarni pregled pri izvozu
 • Zdravstvena kontrola sadnog materijala
Poster sekcije:  
Sposobnosti: /rad na kompjuteru, MS-office programi, Word, Excel, Power-point i internet / Radi na kompjuteru – programi Word, Excel, Power - point i internet
Vozacka dozvola: "B" kategorije

 

Lokacija

PSS Sremska Mitrovica
Svetog Dimitrija 22
22000 Sremska Mitrovica
Srbija
44° 58' 9.8364" N, 19° 36' 38.124" E
RS