Goran Drobnjak

G O R A N    D R O B NJ A K
Licni podaci:  
Datum / mesto rodjenja: 23.4.1972. Ruma
Državljanstvo: Republike Srbije
Civilni status: neoženjen
Kontakti:  
- telefon na poslu: 022/472-749
- poslovni mobilni: 063/11-246-13
- E-mail:

gdrobnjak@neobee.netpoljostanicaruma@neobee.net

Obrazovanje:  
- poslediplomske studije/smer:  
- disciplina i specijalizac:  
- završen fakultet i odsek: Poljoprivredni fakultet-Novi Sad, ratarsko-povrtarski smer, diplomirani inženjer ratarsko povrtarskog smera.
- srednja škola: Srednja poljoprivredna škola u Rumi
- strani jezici: Engleski
- objavljeni radovi:
 
 
Profesionalne licence /sertifikati
 • Geoprostorno prikupljanje podataka u poljoprivredi korišcenjem GPS.
 • Sistem menadžmenta kvalitetom, zdravstveno bezbednom hranom i HACCP sistem kao osnov za uspešnu poljoprivrednu proizvodnju i bezbednost hrane.
 • Ekološka proizvodnja sa posebnim osvrtom na principe organske proizvodnje
 • Marketing poljoprivrednih proizvoda, farm menadžment i udruživanje proizvodača.
 • Vodenje knjigovodstva na seoskom gazdinstvu
 • Uverenje o položenom stručnom ispitu za rad u državnim organima, Novi Sad, 2009.
 • Osnove organske poljoprivrede, Beograd, 2010.
 • Farm menadžment, 2010.
 • Đubrenja, 2011.
 • Evidencija iz oblasti Global GAP-a, 2010.
 • Savetodavne veštine, 2010.
Profesionalni period: datum /godina od do/; mesto; preduzece; pozicija od 1998.godine; Ruma; Poljoprivredna stanica Ruma; stručni saradnik za biljnu proizvodnju
Specijalna znanja i iskustva:  
Osnivanje udruženja i clanstvo: Član "Teras-a" - Subotica (udruženje za organsku hranu), član NVO "VitaS", Serbia Organica
Profesionalne obaveze: navesti poslove koje radite
 • Savetodavni rad,
 • Postavljanje sortnih i agrotehnickih ogleda,
 • Aprobacija semenskih useva
Poster sekcije:  
Sposobnosti: /rad na kompjuteru, MS-office programi, Word, Excel, Power-point i internet / Word, Excel, Power Point
Vozacka dozvola: "B" kategorije

 

Lokacija: