Zoran Rajković

Z O R A N       R A J K O V I Ć
Licni podaci:  
Datum / mesto rodjenja: 19.07.1967. godine
Državljanstvo: Republike Srbije
Civilni status:  
Kontakti:  
- telefon na poslu: 013 831 335
- poslovni mobilni: 060/4456015
- E-mail: zoran.rajkovic@agrozavodvs.rs
Obrazovanje:  
- poslediplomske studije/smer:  
- disciplina i specijalizac:  
- završen fakultet i odsek: Poljoprivredni fakultet, Univeryitet u Beogradu - Zemun  Odsek: stočarstvo;
Zvanje: Diplomirani inženjer stočarstva
- srednja škola:  
- strani jezici: engleski, (slušanje (B1), čitanje (B2), govor (B1), pisanje (B1))
- objavljeni radovi:
 
 
Profesionalne licence /sertifikati:
  • Certifikat o završenoj obuci za linearnu ocenu plotkinja simentalne i holštajn frizijske rase goveda i kontrolu produktivnosti u stočarstvu.
  • Certifikat - Dairy Farm Management Training Program, Practic training centre, Holandija
  • Sertifikat – Učesnik na Međunarodnom simpozijumu za Stočarstvo, veterinu i ekonomiku u ruralnom razvoju i proizvodnji zdravstveno bezbedne zemlje
Profesionalni period: datum /godina od do/; mesto; preduzece; pozicija 1997 – 2007, AD ”Imlek” mlekara Vršac, Samostalni referent stočarstva, rukovodilac sirovinske službe
poslovi: rad na selekciji stoke – odabir stoke, vodjenje dokumentacije osnovne matične službe,  organizacija otkupa i sabiranja mleka po otkupnim mestima,  edukacija individualnih proizvodjača o proizvodnji i postizanju kvalitetu mleka
Profesionalni period: datum /godina od do/; mesto; preduzece; pozicija 2008 – 2010, doo Farm-ing cons, dipl.ing.polj. za stočarstvo, direktor
poslovi: odabir, selekcija stoke, konsalting poslovi
osnovna odgajivačka organizacija
Profesionalni period: datum /godina od do/; mesto; preduzece; pozicija Od 2010. PSS.,,Agrozavod” d.o.o. Vršac, Samostalni referent stočarstva, savetodavac za stočarstvo
Specijalna znanja i iskustva:  
Osnivanje udruženja i clanstvo:  
Profesionalne obaveze: navesti poslove koje radite
  • Rad na selekciji stoke – Regionalna odgajivačka organizacija
  • Kontrola rada Osnovnih selekcijskih službi
  • Overa matičnih knjiga i dokumentacije za potrebe Glavne odgajivačke organizacije i M.P.Š.V.
  • Rad sa NVO
  • Savetodavac iz oblasti stočarstva od 2013. godine
Poster sekcije:  
Sposobnosti: /rad na kompjuteru, MS-office programi, Word, Excel, Power-point i internet / MS-office programi, Word, Excel, Power - point i internet
Vozacka dozvola: "B" kategorije

 

Lokacija: