Branislav Ogrizović

B R A N I S L A V      O G R I Z O V I Ć
Licni podaci:  
Datum / mesto rodjenja: 19.06.1954. u Somboru
Državljanstvo: Republike Srbije
Civilni status: oženjen
Kontakti:

PSS "Sombor" d.o.o. 25000 Sombor, Staparski put 35,

- telefon na poslu:

+381(0)2522488,
+381(0)2524351

- poslovni mobilni: 064/ 6400487
- E-mail: psssombor.ogrizovic@gmail.com
Obrazovanje:  
- poslediplomske studije/smer:  
- disciplina i specijalizac:  
- završen fakultet i odsek: Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Beogradu, Odsek za mehanizaciju poljoprivrede, dipl. inž. poljoprivredne mehanizacije
- srednja škola: Srednja tehnicka škola
- strani jezici: Engleski - dobro (govori, čita, piše)
- objavljeni radovi:
 
 
1.Kuprešanin,I.,Ogrizović,B.:Rezultati uporednog ispitivanja plivajućeg i
klasičnog uredjaja za košenje soje na kombajnu Z-161,Zbornik radova XI Savetovanje stručnjaka poljoprivredne tehnike Vojvodine, Arandjelovac 1984, p 334-339
2. Ogrizović,B.,Kuprešanin,I.,Krstić,S,.Bandobranski,R.: Rezultati ispitivanja
 kvaliteta rada sejalice ETA-48 u PK ’’Sombor’’ Zbornik radova XII Savetovanje stručnjaka poljoprivredne tehnike Vojvodine, Trogir 1985, p 48-54
3. Kuprešanin,I.,Ogrizović,B.,Krstić,S.,Bandobranski,R.: Rezultati primene
sistema kretanja mašinsko –traktorskih agregata po istom tragu pri setvi,
medjurednoj kultivaciji i zaštiti suncokreta u PK ’’Sombor’’
Zbornik radova XII Savetovanje stručnjaka poljoprivredne tehnike Vojvodine, Trogir 1985, p 54-59
4. Krstić,S.,Kuprešanin,I.,Ogrizović,B.: Kvalitet setve kukuruza u zavisnosti od brzine kretanja sejalice PSK (OLT) u PP ’’Bezdan’’Zbornik radova XII Savetovanje stručnjaka poljoprivredne tehnike Vojvodine,Trogir 1985, p 335-341
5. Kuprešanin,I.,Krstić,S.,Ogrizović,B.,Bandobranski,R.,Nikolić,R,.Furman,T,.
Počuča,P., Vladetić,M.: Formiranje traktorskih agregata na bazi traktora RX-170, Zbornik radova XIII Savetovanje stručnjaka poljoprivredne tehnike Vojvodine, Rovinj, 1986, p 18-25
6. Malinović,N.,Počuča,P.,Vladetić,M.,Kuprešanin,I.,Ogrizović,B.,Bandobranski, R.: Ispitivanje kvaliteta rada raonog pluga ’’OLT- Posavac 4/3 40 Y’’ u
agregatu s traktorom RX-170 Zbornik radova XIV Savetovanje stručnjaka
poljoprivredne tehnike Vojvodine, Dubrovnik 1987 p 18-25
7. Mitrović,D,.Ogrizović,B,.Škrbić,N.:Poljoprivrednatehnika – analizastanjaipotreba – Preglednirad, Revijaagronomska saznanja Vol 8,No 3-4,p 37-39, Novi Sad 1997
8. Lazić,V,.Meši,M,.Turan,J,.Manojlović,V,.Ogrizović,B,.Mitrović,D,.Škrbić,N.:
Analizastanja žitnihkombajnanaprivatnomsektoru – Naučnirad, Revija
agronomska saznanja Vol7,No 3,p 73-75, Novi Sad 1997
9. Nikolić,R.,Furman,T.,Gligorić,R.,Savin,L.,Hristov,S.,Kuprešanin,I.,
Ogrizović,B.,Škrbić,N.,Jovanović,Ž.,Mitrović,D.,Kekić,M.,Ivančević,S.:
Pogonske mašine i traktori u poljoprivredi Jugoslavije – Naučni rad
Traktori i pogonske mašine,Vol 3,No 5,p 8-13, Novi Sad 1998
10. Kuprešanin,I.,Ogrizović,B,.Vidović,D.:Stanje i potrebe pogonskih
poljoprivrednih mašina na PP ’’Aleksa Šantić’’ – Naučni radTraktori i pogonske mašine Vol 4,No 5,p 43-­50, Novi Sad 1999
11. Ogrizović,B,.Škrbić,N,.Mitrović,D.:Poljoprivredna tehnika – anliza stanja i potreba – Stručni rad, Revija agronomska saznanja Vol 9,No 3-4,p 37-39, Novi Sad 1999
12. Ogrizović,B.:Analiza različitih sistema obrade u proizvodnji pšenice – Prethodno saopštenje, Revija agronomska saznanja Vol 9,No 3-4,p 55-57, Novi Sad 1999
13. Mitrović,D,.Ogrizović,B,.Škrbić,N.:Tehnologija proizvodnje pšenice na društvenom posedu u Vojvodini (srednji Banat,južni Banat,severozapadna Bačka) – Stručni rad, Revija agronomska saznanja Vol 9,No 3-4,p 58-61, Novi Sad 1999
14. Škrbić,N.,Mitrović,D,.Ogrizović,B,:Poljoprivredna tehnika – analiza stanja i tendencije – Naučni rad, Revija agronomska saznanja Vol 10,No 3-4,p 50-54, Novi Sad 2000
15. Mitrović,D,.Ogrizović,B,.Škrbić,N,.Đakovački,M.:Opremljenost i potrebe privatnog i društvenog sektora poljoprivrednom mehanizacijom – Originalni naučni rad, Revija agronomska saznanja Vol 11,No 1-2,p 8-10, Novi Sad 2001
16. Ogrizović,B,.Sekulić,Č,.Sladaković,R.:Porodične mlečne farme u Zapadno-bačkom okrugu – Stručni rad, Revija agronomska saznanja Vol 12,No 6,p 50-52, Novi Sad 2002
17. Mitrović,D,.Ogrizović,B.:Kreditiranje nabavke poljoprivrednih mašina – Stručni rad, Revija agronomska saznanja Vol 13,No 1-2,p 23-26, Novi Sad 2003
18. Ogrizović,B.:Rezultati ispitivanja sejalice Kleine synchro-drive – Stručni rad, Revija agronomska saznanja Vol 13,No 1-2,p 30-32, Novi Sad 2003
19. Mitrović,D,.Ogrizović,B,.Eremić,S.:Rasprava o prijemu pšenice – Pregledni rad, Revija agronomska saznanja Vol 13,No 3,p 4-6, Novi Sad 2003
20. Mitrović,D,.Ogrizović,B.:Sorta jedini validan parametar za klasiranje pšenice – Stručni rad, Revija agronomska saznanja Vol 13,No 4,p 10-12, Novi Sad 2003
21. Ogrizović,B,.Mitrović,D.:Struka i paori – Stručni rad
Revija agronomska saznanja Vol 13,No 1-2,p 74-75, Novi Sad 2003
22. Ogrizović, B., Mitrović, D.:Analiza troškova proizvodnje pšenice na privatnom sektoru u Zapadno-bačkom okrugu Pregledni rad
Savremena poljoprivredna tehnika Vol. 30, No 3-4, p 134-138 Novi Sad 2004
23. Jelić,L,.Kudus,M,.Ogrizović,B.:Analiza utroška energije u proizvodnji povrća u plasteniku Fabrike ulja i biljnih masti ‘’Sunce’’ u Somboru – Stručni rad, Revija agronomska saznanja Vol 15,No 6,p 22-25, Novi Sad 2006
24. Ogrizović,B.:’’Agritechnica 2005’’ Hanover – Novi trendovi u tehnologiji – Prevod i obrada teksta ‘’New trends in technology’’ Dr Dirk Quest, DLG
Revija agronomska saznanja Vol 16 No 1-2,p 5-7, Novi Sad 2006
25. Ogrizović,B i sar.:Preliminarni rezultati ispitivanja sejalice Sulky-Roger Maxidrill – Stručni rad Revija agronomska saznanja Vol 16 No 1-2,p 42-44, Novi Sad 2006
26. Praćenje poslovanja u poljoprivrednoj proizvodnji uz pomoć računara Martinov, M.,Ogrizović, B,. Gavrić, M,. Sabo, A. Revija Agronomska saznanja,Vol 16, No 3, p 21-23 Novi Sad, 2006
27. Mitrović,D.;Ogrizović,B.; Škrbić.N: Osvrt na ulogu i značaj poljoprivredne stručne službe iz ugla mehanizatora, Savremena poljoprivredna tehnika, vol.25 , No 1-2, p 23-31, Novi Sad1999 god.
28. Martinov, M., Malinović, N., Đukić, N, Ogrizović, B: Poljoprivredno inženjerstvo u uslovima promene vlasništva i strukture imanja – zadaci i aktivnosti, Savremena poljoprivredna tehnika, vol.33 , No 1-2 p      Novi Sad 2007 god.
29. Ogrizović, B.Teofanov, S: uloga i značaj poljoprivredne savetodavne službe AP Vojvodine, Savremena poljoprivredna tehnika, vol.33 , No 1-2 p      Novi Sad 2007 god.
30. Najnovija tehnička rešenja proizvodnje u zaštićenom prostoru – Stručni rad Revija Agronomska saznanja Vol 17 No 5, p 48 – 51 Novi Sad 2007,
31. Urednik i koautor knjige ''Moj traktor'' – M. Martinov i saradnici – Novi Sad, 2007, ISBN 978-86-910319-0-9,
32. Projekat Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – autor projekta i scenarista filma '' Kratki film pravilna upotreba prskalice u zaštiti bilja'' 2008 god.,
33. Član tima na projektu ’’Isplativost primene GPS navođenja i uklapanja prohoda u poljoprivredi vojvodine’’ – Izdavač Republika Srbija, APV, Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka, urednik Prof. Dr. M. Martinov, 2008 god.,
34. Ogrizović, B. Simić, J. Mesto i uloga Poljoprivredne savetodavne službe AP Vojvodine, Internacionalni Simpozij Aktualni zadaci mehanizacije poljoprivrede, Zbornik radova, Vol 38, p 37 - 39 Opatija 2010,
35. Član tima na projektu ’’Postupci sa ambalažom iz poljoprivrede’’ Nosilac projekta Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka , Novi Sad,
Profesionalne licence /sertifikati:
1. Plant protection in the agriculture, Horst, Holandija, novembar 2003 obuka,
2. ''TRANSFORMACIJA SAVETODAVNE SLUŽBE U ZEMLJAMA U TRANZICIJI'' Planiranje budućnosti savetodavne službe u Srbiji, Organizatori: Državni Univerzitet Pensilvanija, Američko ministarstvo poljoprivrede (USDA) i Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije, Zlatibor, Srbija 19. – 21. 05. 2004 god. 
3. CERTIFICATE Reg.Number 026-2368/2004 Latest Development in Agricultural Marketing, Enviromental Protection, and Enginnering,  Budapest University of Economic Sciencesand Public Administration, 06 – 10. 09. 2004 god. Budapest,
4. Obuka za savetodavce, Metodika savetodavnog rada, Centar za ruralni razvoj, Poljoprivredni fakultet Novi Sad i Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo 2005-2006 god.,
5. Uverenje Del. Broj 2 – 338, Otvoreni univerzitet Subotica, Edukacija savetodavaca u oblasti marketinga, poljoprivrednih proizvoda, farm menadžmenta i udruživanja proizvodjača, Subotica 20-22.12.2005 god.,
6. Učesnik projekta obuke edukatora: ''Pravilna primena sredstava za zaštitu bilja'' – nosilac projekta Snežana Petrić, Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Beograd, 2006 – 2009 god.,
7. Potvrda o položenoj obuci za edukatora u Bezbednoj primeni pesticida i zaštiti životne sredine, USAID, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i poljoprivrede, juni 2009 god.,
8. Edukacija Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu iz oblasti:
 - Sertifikat, Istraživački i tehnološki centar Novi Sad’’Edukacija o sistemima i standardima u proizvodnji hrane’’, Novi Sad, 04 – 07. 12. 2006. god.,
 - Sertifikat, Univerzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet ’’Novi trendovi u ratarstvu, povrtarstvu, voćarsko – vinogradarskoj proizvodnji, organskoj poljoprivredi, čuvanje, pakovanje, marketing i plasman proizvoda’’,Novi Bečej, 27-29.11.2006.,
 - Sertifikat, Univerzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet, ’’Novi modeli udruživanja poljoprivrednih proizvođača, obračun i analiza troškova i rezultata u poljoprivredi’’, februar 2007,
- I Seminar savetodavaca Poljoprivredne savetodavne službe APV, Divčibare 28.10. – 02.11. 2007,
- II Seminar savetodavaca, Poljoprivredne savetodavne službe APV, Tara 26.10.- 01.11. 2008,
- III Seminar i III konferencija savetodavaca, Vrdnik, 21 – 23. 11 2009 god.
Profesionalni period: datum /godina od do/; mesto; preduzece; pozicija - Od 1999. do 2001. god. angažovan na poslovima asistenta na poljoprivrednom fakultetu – Zemun u zvanju strucnog saradnika na predmetu Poljoprivredne mašine.
- 01.12.1982. Sombor; DP "Agroinstitut" na akcije; od jula  2009. godine PSS "Sombor"d.o.o.; Samostalni referent za mehanizaciju
Specijalna znanja i iskustva: 1. Dugogodišnji član Predsedništva VDPT, Predsednik VDP(Vojvođanskog Društva za Poljoprivrednu Tehniku 2005 - 2010 god.),
2. Član NNDPT(Nacionalno Naučno Društvo za Poljoprivrednu Tehniku), 3. Jedan od osnivača i prvi podpredsednik Kluba 100P+, < 4. Od 2000 god. član Savezne komisije za standardizaciju, Komisija za poljoprivrene mašine, potkomisija Mašine i Oprema za zaštitu bilja, sada Institut za standardizaciju,
5. Član Programskog odbora PSS APV
Osnivanje udruženja i clanstvo:  
Profesionalne obaveze: navesti poslove koje radite  
Poster sekcije:  
Sposobnosti: /rad na kompjuteru, MS-office programi, Word, Excel, Power-point i internet / Rad na kompjuteru MS-office programi (Word, Excel, Power Point, Corel Draw, Macro Media,…
Vozacka dozvola: B kategorije

 

Lokacija

Sombor
Staparski put 35
25100 Sombor
Srbija
RS
Lokacija: