Bogdan Garalejić

B O G D A N      G A R A L E J I Ć
Licni podaci:  
Datum / mesto rodjenja: 02.08.1966. Novi Sad
Državljanstvo: RS
Civilni status: oženjen
Kontakti:  
- telefon na poslu: 013/313-092
- poslovni mobilni: 064/88-144-07
- E-mail: intam@panet.rs
Obrazovanje:  
- poslediplomske studije/smer: Gajenje njivskog bilja
- disciplina i specijalizac: Gajenje ratarskih kultura
- završen fakultet i odsek: Poljoprivredni fakultet Novi Sad, diplomirani inženjer ratar-povrtar
- srednja škola: dr Sinša Stankovic- Futog, srednja poljoprivredna
- strani jezici: engleski, služim se nemackim jezikom
- objavljeni radovi:
 

- Garalejic, B., Škrbic, N.: Proizvodnja pšenice u razlicitim sistemima obrade u Južnom Banatu, ''Zbornik referata'' XXXVII Seminar Agronoma, 2003. Novi Sad.
- Vukovic, Z., Garalejic, B.: Specificnosti proizvodnje suncokreta na podrucju Južnog Banata u 2002. godini, ''Zbornik referata'' XXXVII Seminar Agronoma, 2003. Novi Sad.
- Garalejic, B., Škrbic, N. Analiza proizvodnje ozime pšenice na podrucju Južnog Banata za period 1998-2000. godina, ''''Zbornik referata'' XXXVII Seminar Agronoma, 2003. Novi Sad.
- Škrbic, N., Garalejic, B., Đenic, J.: Iskustva sa seljacima za direktnu setvu pšenice u Južnom Banatu, Revija ''Agronomska saznanja'', broj 3-4, 2004. godina, Novi Sad.
- Škrbic, N., Garalejic, B.: Proizvodnja pšenice u razlicitim sistemima obrade zemljišta u Južnom Banatu, Rebija ''Agronomska saznanja'', broj 1-2, 2002. godina, Novi Sad.
- Škrbić N, Garalejić B.:Rezultati ispitivanja mašina za obradu zemljišta u trake 

Profesionalne licence /sertifikati:

1. Farm mehadžment trening program – Republicko ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede sa USDA – Penn State University,
2. Kurs za grupne lidere – Pokrajnski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo i IBSA – Danska,
3. Seminar o zaštiti sorata - Republicko ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede sa USDA – PVP Serviece,
4. Marketing, kooperative i ruralni razvoj - Pokrajnski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo.
5.  Horsch Training Center - Sitzenhoff 1, Schwandorf, Germany - Januar 28-30 2003.
6. Cochran Program USDA - Seed Technology Tour and Training, Novembar,8-18 2006.
7.  Penn State University, Agronomy Colegge, Extension Service and Rural Development, USA - Avgust, 18-28 2008. (u sklopu projekta konzervacijski sistemi obrade zemljišta u Srbiji 2004.)

Profesionalni period: datum /godina od do/; mesto; preduzece; pozicija
 
- 01.09.1992.-08.11.1992 i 01.07.1995-15.06.1996.; Futog; dr Sinša Stankovic- Futog, srednja poljoprivredna; Profesor razredne nastave – ratarstvo i povrtarstvo
- 09.11.1992 – 30.11.1993.; Novi Sad; Poljoprivredni fakultet Novi Sad; Saradnik u nastavi na predmetu Opšte ratarstvo
- 01.08.1994.-30.06.1995.; Kisac; DPP Irmovo; Referent ratarstva, Rukovodilac biljne proizvodnje
- 16.06.1996.-31.08.1997.; Debeljaca; DPP Debeljaca; Referent ratarstva, Rukovodilac biljne proizvodnje
- 01.09.1997.; Pancevo; PDS Institut TAMIŠ; Saradnik za strna žita i kukuruz
Specijalna znanja i iskustva:

1. Saradnik za  strna žita - tehnologija proizvodnje ozimih i jarih strnih žita.
2. Uverenje o položenom stručnom ispitu zaposlenih u organima državne uprave (VŠS)
3. Rad na konzervacijskim sistemima obrade zemljišta, fizičke i hemijske osobine zemljišta u proizvodnji kukuruza i soje na četiri sistema obrade zemljišta, 1989-1993, Poljoprivredni fakultet Novi Sad, predmet Opšte ratarstvo.
4. Kontinuirani rad na konzervacijskim sistemima obrade zemljišta za strna žita u Institutu "Tamiš" od 1997. sa naglaskom na No till proizvodnju strnih žita u 2000/2001 godini.
5. Konzervacijskim sistemima obrade zemljišta za okopavine u okviru projekata Konzervacijski sistemi obrade zemljišta u Srbiji, USDA - Penn State University - Institut "Tamiš", Pančevo, 2004
6. Uvodjenje poljskih metoda analize zemljišta u ishrani bilja od 2004. (Institut "Tamiš" poseduje opremu) 

Osnivanje udruženja i clanstvo:  
Profesionalne obaveze: navesti poslove koje radite agrotehnika i sortiment strnih žita i kukuruza, aprobacija semenskih useva i savetodavni rad sa poljoprivrednim proizvocacima
Poster sekcije:  
Sposobnosti: /rad na kompjuteru, MS-office programi, Word, Excel, Power-point i internet / Rad na kompjuteru MS-office programi (Word, Excel, Power Point) i internet), MS DOS od 1990, a Windows pakete od 1992. godine.
Vozacka dozvola: B kategorije

 

Lokacija: