Živanka Špirić

Ž I V A N K A   Š P I R I Ć
Licni podaci:  
Datum / mesto rodjenja: 27.08.1967. Kikinda
Državljanstvo: Republike Srbije
Civilni status: udata
Kontakti:  
- telefon na poslu: 0230-22-374 
- poslovni mobilni:  063-655-239
- E-mail: zivanka.spiric@psskikinda.co.rs
Obrazovanje:  
- poslediplomske studije/smer:  
- disciplina i specijalizac:  
- završen fakultet i odsek: Poljoprivredni fakultet u Novom Sadu, smer: zaštita bilja, diplomirani inženjer poljoprivrede 
- srednja škola: Srednja pedagoška škola u Kikindi
- strani jezici: Engleski jezik 
- objavljeni radovi:
 

- Oličkov Živanka, Petrić D, Zgomba M. i Srdić Ž. "Ispitivanje ponašanja larvi Blattella germanica (Dict. Blatellidae) na površinama tretiranim bendiokarbom i etofenproksom. IX Jugoslovenski Simpozijum o zaštiti bilja. Zbornik radova 121-2. Vrnjačka Banja (1992.).

Profesionalne licence /sertifikati:

- Diploma o kursu na temu “Standard JUS ISO 9001-2000“, Zrenjanin, 27.03.2001. 
- Sertifikat o obavljeno seminaru „Sistem menadžmenta kvalitetom,zdravstveno bezbednom hranom i HCCP sistem kao osnov za uspešnu poljoprivrednu proizvodnju i bezbednost hrane, Novi Sad, 05-08 2005.
- Sertifikat o uspešno obavljenom kursu „Bolesti semena pšenice, ječma i kukuruza“,  Nacionalna laboratorija za ispitivanje semena, Novi Sad, 07.12.2006.
- Uverenje o položenom stručnom državnom  ispitu, Novi Sad, 29.04.2009.
- Sertifikat o uspešno obavljeno seminaru „Osnovi organske proizvodnje“, Beograd, 27.05.2010.
- Potvrda o završenoj obuci za predavača „Bezbedna primena pesticida i zaštita životne sredine“, Beograd, septembar 2011.
- Potvrda o završenoj obuci „Predavačke veštine i komunikacija“, Beograd, septembar 2011.

Profesionalni period: datum /godina od do/; mesto; preduzece; pozicija - 1993-1994,  DPPD "Dušan Košutić, Bočar, Referent za zaštitu bilja
- 1994-1995, PP "Poljopromet" Kikinda, Referent za prodaju u poljoprivrednoj apoteci
- od 21.03.1996. Poljoprivredna stanica dooKikinda; PSS Kikinda
- 1996-1999, Samostalni referent za prodaju i edukaciju u poljoprivrednoj apoteci
- 1999. do danas, Stručni saradnik za ispitivanje semena, Stručni saradnik za zaštitu bija,
- 2010. Savetodavac poljoprivredne savetodavne službe
Specijalna znanja i iskustva:  
Osnivanje udruženja i clanstvo: Saradnja sa Udruženjem vinogradara "Šasla"
Profesionalne obaveze: navesti poslove koje radite

- Savetodavni rad sa odabranim gazdinstvima i ostalim poljoprivrednim proizvođačima (putem predavanja, ličnim kontaktom i preko medija)
- Pisanje saopštenja, obaveštenja i biltena
- Reporter STIPS-a
- Obrada podataka iz maloprodajnih objekata na teritoriji SO Kikinda i SO Novi Kneževac o vrsti i količini prodatih sredstava za zaštitu bilja
- Pregled roba pri izvozu i izdavanje fitosertifikata
- Ispitivanje zdravstvene ispravnosti semena u semenskoj laboratoriji

Poster sekcije:  
Sposobnosti: /rad na kompjuteru, MS-office programi, Word, Excel, Power-point i internet / Rad na računaru u svim programima MS-office, Word, Excel, Power-point i internet
Vozacka dozvola: "B" kategorije

 

Lokacija: