Publikacije - Prezentacije

161 Objavljen Organic News br 27/28 28 Dec 2013 Prezentacije
162 Indeks pleva ploda krupnika (Triticum spelta L.) 20 Okt 2013 Prezentacije
163 Matična knjiga biljne proizvodnje 12 Avg 2013 Prezentacije
164 Krompir - nedostaci hranljivih elemenata 24 Maj 2013 Prezentacije
165 Mogućnost proizvodnje biomase u regionu Sombora i rezultati ogleda kukuruznog sirka i kukuruza za silažu 08 Maj 2013 Prezentacije
166 Korišćenje aparata NITRAČEK 27 Mart 2013 Prezentacije
167 Kako odrediti potrebu pšenice za azotom u drugoj prihrani? 26 Mart 2013 Prezentacije
168 Mikotoksini - nevidljiv neprijatelj 26 Feb 2013 Prezentacije
169 Travnjaci - vrste, namena i agrotehnika 14 Jan 2013 Prezentacije
170 Eko-koridori u organskoj poljoprivredi 25 Dec 2012 Prezentacije
171 VI Seminar savetodavaca PSS APV: Prezentacija - "Nega i prihrana intenzivnog mladog zasada voćnjaka" 25 Dec 2012 Seminari
172 VI Seminar savetodavaca PSS APV: Prezentacija - "Učešće savetodavne službe u standardizaciji poljoprivredne proizvodnje na primeru uvođenja global G. A. P. standarda na oglednim intenzivnim zasadima voća" 25 Dec 2012 Seminari
173 VI Seminar savetodavaca PSS APV: Prezentacija - "Saradnja PSS "Sombor" sa udruženjem građana "Podunav" iz Bačkog Monoštora" 25 Dec 2012 Seminari
174 VI Seminar savetodavaca PSS APV: Prezentacija - "Pozitivni rezultati saradnje savetodavne službe sa udruženjima građana iz Kljajićeva" 25 Dec 2012 Seminari
175 VI Seminar savetodavaca PSS APV: Prezentacija - "Unapređenje portla 2012 i dalje" 25 Dec 2012 Seminari
176 VI Seminar savetodavaca PSS APV: Prezentacija - "Rizici u stočarskoj proizvodnji i preradi mleka" 25 Dec 2012 Seminari
177 VI Seminar savetodavaca PSS APV: Prezentacija - "Upravljanje rizikom prilikom skladištenja zrnastih poljoprivrednih proizvoda" 25 Dec 2012 Seminari
178 VI Seminar savetodavaca PSS APV: Prezentacija - "Planiranje i upravljanje rizikom - ljudski faktor" 25 Dec 2012 Seminari
179 VI Seminar savetodavaca PSS APV: Prezentacija - "Zakonska regulativa i uslovi koje mora ispuniti komercijalno orjentisano gazdinstvo prilikom prodaje i plasmana vina i rakije" 25 Dec 2012 Seminari
180 VI Seminar savetodavaca PSS APV: Prezentacija - "Zakonska regulativa i uslovi koje mora ispuniti komercijalno orjentisano gazdinstvo prilikom prodaje i plasmana primarnih poljoprivrednih proizvoda i njihovih prerađevina, sa osvrtom na RASSF sistem" 24 Dec 2012 Seminari

Stranice