Publikacije - Prezentacije

141 VII Seminar PSS APV: "Sistem subvencija i podsticaja" 12 Maj 2014 Prezentacije
142 VII Seminar PSS APV: "Prostorni informacioni sistemi" 12 Maj 2014 Prezentacije
143 VII Seminar PSS APV: CMS specijalni projekti u savetodavstvu 12 Maj 2014 Prezentacije
144 VII Seminar PSS APV:"Veb orjentisani sitemi odlučivanja za pomoć pri izboru rešenja za sisteme gajenja u kontrolisanim uslovima" 12 Maj 2014 Prezentacije
145 VII Seminar PSS APV: "Vizuelna ocena i laboratorijska analiza zdravstvenog stanja hibrida kukuruza u sortnim ogledima" 12 Maj 2014 Prezentacije
146 VII Seminar PSS APV:Projektne aktivnosti 2014. 12 Maj 2014 Prezentacije
147 VII Seminar APV: Projekat "Milk business" 12 Maj 2014 Prezentacije
148 VII Seminar PSS APV: "Uloga i značaj poljoprivrednog savetodavstva APV u podsticanju i razvoju ruralnog turizma" 12 Maj 2014 Prezentacije
149 VII Seminar PSS APV: "Društvene grupe i savetodavne službe u razvoju lokalnih seoskih zajednica 12 Maj 2014 Prezentacije
150 VII Seminar PSS APV: "Kalibracija prskalica" 12 Maj 2014 Prezentacije
151 VII Seminar PSS APV: Nova evropska poljoprivredna politika 12 Maj 2014 Prezentacije
152 VII Seminar PSS APV:Program za podršku poljoprivrednicima APV 12 Maj 2014 Prezentacije
153 VII Seminar PSS APV: "Postupak sertifikacije proizvoda sa geografskim poreklom" 12 Maj 2014 Prezentacije
154 VII Seminar PSS APV:Upotreba kalkulatora bruto marži u odabiru setvene strukture 12 Maj 2014 Prezentacije
155 PSS Institut "Tamiš": Lubenica-đubrenje azotom 30 Apr 2014 Prezentacije
156 PSS Institut Tamiš: Objavljen Organic News br. 29 10 Apr 2014 Prezentacije
157 PSS Institut "Tamiš" Pančevo:Sistemi obrade zemljišta u proizvodnji kukuruza sa prinosom i troškovima u 2013-oj 06 Apr 2014 Prezentacije
158 Agrarna politika 2014. 24 Jan 2014 Predavanja
159 Objavljena publikacija "Organska poljoprivreda u Srbiji 2014" 22 Jan 2014 Prezentacije
160 Kreirana Nacionalna istraživačka agenda za sektor organske proizvodnje 21 Jan 2014 Prezentacije

Stranice