Publikacije - Prezentacije

121 VIII Seminar PSS APV:Međunarodna godina zemljišta 05 Mart 2015 Prezentacije
122 VIII Seminar PSS APV:Precizna poljoprivreda 05 Mart 2015 Prezentacije
123 VIII Seminar PSS APV:Primena naprednih aplikacija u zaštiti višegodišnjih zasada 05 Mart 2015 Prezentacije
124 VIII Seminar PSS APV:Uspostavljanje kontrolnog testiranja prskalica i orošivača u Srbiji 05 Mart 2015 Prezentacije
125 VIII Seminar PSS APV:Analiza i statistika FADN podataka u Srbiji 05 Mart 2015 Prezentacije
126 VIII Seminar PSS APV:Uticaj uslova na pojavu i progresiju nekih štetnih organizama 05 Mart 2015 Prezentacije
127 VIII Seminar PSS APV:Izazovi poljoprivrednog savetodavstva u Srbiji 05 Mart 2015 Prezentacije
128 VIII Seminar PSS APV:Savetodavna služba Hrvatske - Međunarodna saradnja treba li poljoprivrednim savetodavima? 05 Mart 2015 Prezentacije
129 VIII Seminar PSS APV:Sistem transfera znanja u Kraljevini Holandiji 05 Mart 2015 Prezentacije
130 PSS Institut Tamiš Pančevo: Sadržaj teških metala u mineralnim đubrivima 20 Feb 2015 Prezentacije
131 PSS Institut Tamiš Pančevo: Značaj i upravljanje fosforom kod pšenice 20 Feb 2015 Prezentacije
132 PSS Institut Tamiš Pančevo: Bolest plavog jezika 18 Feb 2015 Prezentacije
133 PSS Institut Tamiš: Korisno za ishranu voćaka 11 Feb 2015 Prezentacije
134 PSS Institut Tamiš Pančevo:"Noviteti na sajmu EIMA internacional" 04 Feb 2015 Seminari
135 PSS Institut Tamiš Pančevo - Zaštita pšenice od bolesti 27 Jan 2015 Prezentacije
136 VII Seminar PSS APV: "Unapređenje upravljačkih sposobnosti nosilaca poljoprivrednog gazdinstva" 05 Dec 2014 Prezentacije
137 PSS Sombor: "Poljoprivreda grada Sombora u brojkama" 10 Okt 2014 Prezentacije
138 Prinosi sorata ozime pšenice Ogledno polje PSS Institut Tamiš 21 Sep 2014 Prezentacije
139 PSS Institut "Tamiš": Pokrovni usevi - tehnologija za budućnost 10 Avg 2014 Prezentacije
140 PSS Institut "Tamiš": III Otvorni dani biodiverziteta (2013) 07 Jul 2014 Prezentacije

Stranice