Publikacije - Prezentacije

101 VIII Seminar PSS APV:Kreditiranje individualnih poljoprivrednih gazdinstava 27 Mart 2015 Seminari
102 VIII Seminar PSS APV:Konkursi za bespovratna sredstva Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo 27 Mart 2015 Seminari
103 VIII Seminar PSS APV:IPARD program 27 Mart 2015 Seminari
104 VIII Seminar PSS APV:Garancijski fond AP Vojvodine 27 Mart 2015 Seminari
105 VIII Seminar PSS APV:Godišnji program unapređenja savetodavnog rada za 2015. godinu u AP Vojvodini 27 Mart 2015 Seminari
106 VIII Seminar PSS APV:Rezultati Centra za organsku proizvodnju Selanča kroz realizaciju projekta FAO 27 Mart 2015 Seminari
107 VIII Seminar PSS APV:Subirigacija 27 Mart 2015 Seminari
108 VIII Seminar PSS APV:Kvalitet mleka i bezbednost mlečnih proizvoda 27 Mart 2015 Seminari
109 VIII Seminar PSS APV:Koze u organskoj proizvodnji 27 Mart 2015 Seminari
110 VIII Seminar PSS APV:Setva kukuruza sa što manje rizika 27 Mart 2015 Seminari
111 VIII Seminar PSS APV:Razvoj kapaciteta i usluga za podršku organskoj poljoprivredi u Srbiji 27 Mart 2015 Seminari
112 VIII Seminar PSS APV: Uticaj mreža za senčenje na otvorenom polju na prinos i kvalitet paprike – rezultati istraživanja 27 Mart 2015 Seminari
113 VIII Seminar PSS APV:Rezultati performans testa nerastova na području delovanja PSS Sombor 27 Mart 2015 Seminari
114 VIII Seminar PSS APV:Poljoprivredna politika Srbije - stočarstvo 27 Mart 2015 Seminari
115 Edukativni centar: Modul - Integrisano upravljanje pesticidima i bezbednošću hrane 24 Mart 2015 Predavanja
116 Sekretarijat za poljoprivredu:Unapređenje poljoprivrednih gazdinstava kroz uključivanje žena 24 Mart 2015 Prezentacije
117 Sekretarijat za poljoprivredu:Društvene grupe i savetodavna služba u razvoju lokalnih seoskih zajednica 24 Mart 2015 Prezentacije
118 Sekretarijat za poljoprivredu: Kalibracija i kontrola kvaliteta prskalica i orošivača u cilju povećanja ekonomičnosti, efikasnosti i ekološke prihvatljivosti primene pesticida 24 Mart 2015 Prezentacije
119 Sekretarijat za poljoprivredu:"Obračun i analiza ekonomsko-finansijskih pokazatelja poslovanja poljoprivrednih gazdinstava u funkciji unapređenja rada savetodavne službe – izrada metodologije i softvera" 24 Mart 2015 Prezentacije
120 Edukativni centar: Modul - Senzorna ocena jakih alkoholnih pića 18 Mart 2015 Prezentacije

Stranice