Publikacije - Prezentacije

81 PSS Institut Tamiš Pančevo:Senzori u poljoprivredi 11 Maj 2015 Prezentacije
82 Edukativni centar: modul 8 - Savremene pomotehničke mere u intenzivnoj proizvodnji jabuke 08 Apr 2015 Prezentacije
83 Edukativni centar - Modul 7: Nove tehnologije u pripremi kabaste hrane 05 Apr 2015 Prezentacije
84 Edukativni centar: Modul 6 - Komercijalno pčelarstvo 01 Apr 2015 Prezentacije
85 Edukativni centar: Modul - Ergonomija u poljoprivredi 01 Apr 2015 Prezentacije
86 Edukativni centar:Modul - Fiziologija stresa biljaka 30 Mart 2015 Predavanja
87 Edukativni centar:Modul 8. Optimizacija u poljoprivrednoj proizvodnji 27 Mart 2015 Predavanja
88 VIII Seminar PSS APV:Kreditiranje projekata odabranih u okviru IPA programa Evropske unije 27 Mart 2015 Seminari
89 VIII Seminar PSS APV:Kreditiranje individualnih poljoprivrednih gazdinstava 27 Mart 2015 Seminari
90 VIII Seminar PSS APV:Konkursi za bespovratna sredstva Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo 27 Mart 2015 Seminari
91 VIII Seminar PSS APV:IPARD program 27 Mart 2015 Seminari
92 VIII Seminar PSS APV:Garancijski fond AP Vojvodine 27 Mart 2015 Seminari
93 VIII Seminar PSS APV:Godišnji program unapređenja savetodavnog rada za 2015. godinu u AP Vojvodini 27 Mart 2015 Seminari
94 VIII Seminar PSS APV:Rezultati Centra za organsku proizvodnju Selanča kroz realizaciju projekta FAO 27 Mart 2015 Seminari
95 VIII Seminar PSS APV:Subirigacija 27 Mart 2015 Seminari
96 VIII Seminar PSS APV:Kvalitet mleka i bezbednost mlečnih proizvoda 27 Mart 2015 Seminari
97 VIII Seminar PSS APV:Koze u organskoj proizvodnji 27 Mart 2015 Seminari
98 VIII Seminar PSS APV:Setva kukuruza sa što manje rizika 27 Mart 2015 Seminari
99 VIII Seminar PSS APV:Razvoj kapaciteta i usluga za podršku organskoj poljoprivredi u Srbiji 27 Mart 2015 Seminari
100 VIII Seminar PSS APV: Uticaj mreža za senčenje na otvorenom polju na prinos i kvalitet paprike – rezultati istraživanja 27 Mart 2015 Seminari

Stranice