Publikacije - Prezentacije

41 PSS Institut Tamiš Pančevo: Konzervacija zemljišta 4 21 Dec 2015 Prezentacije
42 PSS Institut Tamiš Pančevo: Konzervacijska obrada 3 21 Dec 2015 Prezentacije
43 PSS Zrenjanin: Selekcija i reprodukcija u svinjarstvu 18 Dec 2015 Prezentacije
44 PSS Zrenjanin: Mikroklimat u objektima za uzgoj svinja 18 Dec 2015 Predavanja
45 PSS Institut Tamiš Pančevo: Miner okruglih mina 17 Dec 2015 Prezentacije
46 PSS Institut Tamiš Pančevo: Smeše koncentrata u ishrani krava 16 Dec 2015 Predavanja
47 PSS Institut Tamiš Pančevo: Konzervacijska obrada zemljišta 2 03 Dec 2015 Prezentacije
48 PSS Institut Tamiš Pančevo: Kontrola produktivnosti u stočarstvu 30 Nov 2015 Prezentacije
49 PSS Institut Tamiš Pančevo: Izbor ovnova za priplod 30 Nov 2015 Prezentacije
50 PSS Vrbas: Objekti sa dubokom prostirkom za tov junadi 30 Nov 2015 Prezentacije
51 PSS Institut Tamiš: Konzervacijska obrada zemljišta 27 Nov 2015 Prezentacije
52 PSS Novi Sad: Kabasta hrana i tehnologija pripreme 27 Nov 2015 Prezentacije
53 PSS Zrenjanin: Plastenici niski, srednji i visoki 23 Nov 2015 Prezentacije
54 PSS Institut Tamiš Pačevo: Pesticidi u životnoj sredini 18 Nov 2015 Prezentacije
55 PSS Ruma: Osnovni principi, parametri i kriterijumi dobrih farmskih praksi 18 Nov 2015 Predavanja
56 PSS Institut Tamiš Pančevo: Krompirov moljac 16 Nov 2015 Prezentacije
57 PSS Institut Tamiš: Heliosec-praktično rešenje za zbrinjavanje otpadne vode zagađene pesticidma 12 Nov 2015 Prezentacije
58 PSS Institut Tamiš: Pesticidi u suncokretu i pčele 06 Nov 2015 Prezentacije
59 PSS Institut Tamiš Pančevo: Setva pšenice, bez obrade 04 Nov 2015 Prezentacije
60 Edukativni karavan - Zakon o predžetvenom finansiranju 27 Okt 2015 Predavanja

Stranice