Publikacije - Rezultati ogleda

141 Makroogled ječma - DP "Agrozavod" Vrbas 29 Jul 2008 Ostali rezultati ogleda
142 Makroogled ozimog ječma 29 Jul 2008 Ostali rezultati ogleda
143 Makroogled ozimih ječmova u sezoni 07/08 29 Jul 2008 Ostali rezultati ogleda
144 Makroogled strnih žita Vrsac 11 Jul 2008 Ostali rezultati ogleda
145 Makroogled psenice DPPU "Agrozavod" Vrsac 11 Jul 2008 Ostali rezultati ogleda
146 Rezultati ogleda Subotica 09 Jul 2008 Ostali rezultati ogleda
147 Rezultati makrosortnog ogleda u Kikindi 09 Jul 2008 Ostali rezultati ogleda
148 Rezultati ogleda Kikinda 09 Jul 2008 Ostali rezultati ogleda
149 Rezultati mikro i makro ogleda DP "Agroinstitut" Sombor 28 Dec 2007 Ostali rezultati ogleda
150 Ogledi Kikinda 16 Okt 2007 Ostali rezultati ogleda
151 Rezultati demo ogleda suncokreta na lokalitetu Kikinda 16 Okt 2007 Ostali rezultati ogleda

Stranice